O, Mimar Sinan'a farklı ve özgün bakar

Sağlam bir medeniyet algısı için üç şeye inanır İbrahim Zeyd Gerçik: Akl-ı selim, Kalb-i selim ve Zevk-i selim.. Zeki Dursun yazdı..

O, Mimar Sinan'a farklı ve özgün bakar

 

Bir insan… Ama adamakıllı bir insan… İnsan olmayı her şeyden daha önceleyen bir insan: İbrahim Zeyd Gerçik. Bilim ve Sanat Vakfı’nın İletişim Psikolojisi derslerinin hocası. Hocalığı ön planda bir ağabey, bir dost, bir yol arkadaşı. Farkında bir zihin, vakarlı bir yürüyüş, endişeden azade bir dil. Onun için her şey güven demek. Güven varsa her şey var. O zaman işte gerçekten sevmek de var. İbrahim Zeyd Gerçik için şöyle denebilir: “Adam, akıllı azizim.” İşlerini kalbinin süzgecinden geçirerek aklıyla yöneten bir insan.İbrahim Zeyd Gerçik

Kendimi tamir ve tadil için bulunduğum Elazığ’da kitapları ile bana misafir oldu. Yeniden düşüncemin berraklaşmasına vesile oldu. Yeniden bir ümit aşıladı bana. Galiba Faruk Deniz Ağabey okumam için göndermişti iki kitabını. Biri, Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye & Yönetim, Psikoloji ve Kurum Kültürü, diğeri  Bir Yönetim Modeli: Mimar Sinan & İnsan Kaynakları ve Proje Yönetimi.

Hali müzik olan, sözlerine müzikle başlayan, ruha seslenen bir hatiptir kendisi

Meşgul bir zihin… Derin gözlerle bakış… Mümin bir duruş… İbrahimî bir duruş… Adların insanlara Allah’ın bir keremi olduğuna inananlardanım, adlarımız bize -sebepleri aşarak- boşuna konmadı. Bizi, kendisine çağıran bir iradenin yansımaları adlarımız. Zeyd Gerçik’in özünde İbrahimî vakar var. Fikreden, fikrettiğini yaşayan, yaşayarak anlatan bir isim İbrahim Zeyd.

Ruhların cüzzamlı olduğu bir zamanda sağlam bir medeniyet algısı için üç şeye inanır İbrahim Zeyd: Akl-ı selim, Kalb-i selim ve Zevk-i selim. Hali müzik olan, sözlerine müzikle başlayan, ruha seslenen bir hatiptir kendisi. Bir derdi vardır onun: Haberdar olmak ve haberdar etmek. Bu halden iki kitap zuhur eder. İstanbul’un gözbebeklerinden, Süleymaniye’den hareketle okumalar gerçekleştirir.

Onun zihniyetinin temel çıkış noktalarından biri, kendine ve insanına samimiyetle yaklaşan Müslüman modelidir. Onun samimiyeti, süreklilik fikri ile devam eden bir süreçtir. İbrahim Zeyd Gerçik, sağlam yapılar inşa etmek için kodlanan bir zihin haritasına sahiptir. Sadece “yeni” ve “farklı olmak” iddiasını taşımayandır, ona göre bugün bize söylenen her şey bizim kodlarımızda var. O, eserleriyle, konferanslarıyla bizim öykümüzü dillendirir. Yolun ilkelerini sağlam belirleyendir. İbrahim Zeyd Gerçik tarihe, edebiyata, mimariye, şehir yaşamına inananlardandır.

İbrahim Zeyd GerçikAidiyeti, kendini adamayı, güveni ve özgürlüğü önemseyendir

“Her eserin arkasında bir sistem ve her sistemin özünde onu yürüten insan gerçeği vardır” diye bir ilkeden eylemlerine yön verir o. "Süleymaniye Külliyesi'nde karşımıza iki medeniyet eseri çıkar. Bunlardan birincisi bir model olarak Süleymaniye Külliyesi'nin kendisidir. Diğeri ise Osmanlı medeniyetinin insan modeli olarak inşa ettiği Mimar Sinan. Osmanlı medeniyetinin ruhuyla yoğrulan Süleymaniye ve bu ruhun insan varlığındaki ifadesi Sinan. Bu iki eser birbirleri ile bir bütündür. Bu iki eserin anlaşılabilmesi, aynı zamanda Sinan'ı inşa eden medeniyet sisteminin anlaşılabilmesiyle mümkündür.”ü yaşayan ve anlatandır.

Büyüklüğün ve tevazuun bir arada olması gerektiğini ön kabul sayar. Aidiyeti, kendini adamayı, güveni ve özgürlüğü önemseyendir. İddia sahibidir. Zıtlıklar içerisinde dengeyi bulmayı gerekli görendir.

Bir düzene iman edendir. Bu düzen güçlü ve esnek olmalıdır. Teorisiyle pratiğini fazlasıyla uyuştuğu bir düşünceye, bu düşünceyi eyleme dönüştürecek bir siyasi iradeye, bu siyasi iradenin temelleneceği bilimsel birikime ve her şeyden evvel bunu gerçekleştirecek ‘insan’a ihtiyaç olduğuna iman edendir.

İbrahim Zeyd Gerçik misafiri sever; dertliyi sever; derde düşenin eline el, gözüne göz, ruhuna ruh olur. Yorulunca huzuru kendine dönerek bulur. Efendim, deseler ki hali nicedir? Sessizcedir demek kâfidir.

 

Zeki Dursun, kalbinin akislerini yazdı

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2012 Perşembe 17:03 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2012, 14:22
banner25
YORUM EKLE

banner26