Necip Fazıl Kısakürek kimdir?

Necip Fazıl Kısakürek kimdir? Necip Fazıl Kısakürek eserleri nelerdir?

Necip Fazıl Kısakürek kimdir?

1904 yılında İstanbul’da doğdu. Çeşitli okullarda, bu arada Amerikan Koleji'nde okudu. Orta öğrenimini Bahriye Mektebi'nde yaptı(1922). Bu askeri okulda, din derslerini, Aksekili Ahmed Hamdi, tarih derslerini Yahya Kemal'den gördü. Ama asıl anlamda onu etkileyen öğetmen İbrahim Aşkî oldu. İbrahim Aşkî verdiği kitaplarla, onun tasavvufla ilk temasını sağladı. 

Bahriye Mektebi'nin namzet ve harp sınıflarını bitirdi. Darülfünun Felsefe Bölümü'nden mezun oldu (1921-1924). Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Paris'te gitti (1924-1925). Yurda döndükten sonra Hollanda, Osmanlı ve İş Bankalarında memurluk ve müfettişlik gibi görevlerde bulundu (1926-1939). Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ile İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde dersler verdi (1939-1942). Gençlik yıllarında basınla ilişkiye geçti. Memurlukla ilişkisini kesti. Hayatını yazarlık ve dergicilikten kazanmaya başladı. 25 Mayıs 1983 tarihinde Erenköy'deki evinde vefat etti. Naaşı, Eyüp sırtlarındaki kabristana defnedildi. 

Necip Fazıl Kısakürek'in aldığı ödüller

Necip Fazıl, Sabır Taşı adlı oyunuyla 1947 yılında CHP Piyes Yarışmacı Birincilik Ödülü'nü almıştır. Kısakürek'e doğumunun 75. yıldönümü dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nca "Büyük Kültür Armağanı" (25 Mayıs 1980) ve Türk Edebiyatı Vakfı'nca "Türkçenin Yaşayan En Büyük Şairi" ünvanını vermiştir. 

Necip Fazıl Kısakürek'in yazı hayatı

Necip Fazıl'ın yayınlanan ilk şiiri Örümcek Ağı adlı kitabına "Bir Mezar Taşı" başlığıyla alacağı "Kitabe" şiiridir ve 1 Temmuz 1923 tarihli Yeni Mecmua'da çıkmıştır. Necip Fazıl hatıralarında "benim de yerim bu el oldu yâhu/ Gençlik bahçesinde sel oldu yâhu" dizeleriyle başlayan bu şiir dolayısıyla Ahmet Haşim'in "Çocuk Bu Sesi nerden buldun sen?" dediğini yazmaktadır. Kısakürek bu tarihten itibaren 1939 yılına kadar Yeni Mecmua, Milli Mecmua, Anadolu, Hayat, Varlık gibi dergilerle Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan şiir ve yazılarıyla ününü genişletmiştir. Necip Fazıl 1925 yılında Paris'ten yurda döndükten sonra, aralıklı şekilde ama uzun sürelerle Ankara'da kalmış, üçüncü gelişinde, bazı bankaların da desteğini sağlayarak 14 Mart 1936 tarihinde Ağaç adlı bir dergi çıkarmıştır. Yazarları arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Şekip Tunç'un da bulunduğu Ağaç, yeni kapanmış olan Yakup Kadri'nin sahipliğindeki Kadro dergisinin Burhan Belge, Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir ve İsmail Husrev Tökin gibi yazarlarının savunduğu ve dönemin etellektüellerini hayli etkilemiş bulunan materyalist ve marksizan düşüncelerine karşı spiritüalist ve idealist bir çizgi izlemeyi öngörmüştür. Ankara'da altı sayı çıkan Ağaç dergisini Kısakürek daha sonra İstanbul'a nakletmiş, ancak dergi 17'nci sayıda kapanmıştır. Ve Büyük Doğu Necip Fazıl, 1943 yılında bu defa, dini ve siyasi kimliği de olan Büyük Doğu dergisini çıkarmış, 1978 yılına kadar aralıklarla haftalık, günlük ve aylık olarak çıkardığı Büyük Doğu'da iktidarlara cephe almış, yazı ve yayınları yüzünden mahkemelere düşmüş, dergi birçok kez kapatılmıştır. Özellikle İslam medeniyetini ve tarihini savunan Necip Fazıl giderek milletimizin sevdiği bir insan olmuştur. Necip Fazıl 1947 yılında Büyük Doğu'nun toplatılması üzerine ayrıca Borazan diye bir siyasi mizah dergisi de çıkarmıştır. 

Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri ve ilk basım tarihleri

1 - 1925 Örümcek Ağı [Halk Kitabhanesi, Sahibi:Abdülaziz, İst. 1925, s.64 ] 
2 - 1928 Kaldırımlar [İkbâl Kütübhanesi, Sahibi:Hüseyin, İst. 1928, s.64 ] 
3 - 1932 Ben ve Ötesi [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1932, s.158 ] 
4 - 1933 Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1933, s. 94 ] 
5 - 1935 Tohum [Semih Lütfi Matbaa Ve Kitabevi, İst. 1935, s. 88 ] 
6 - 1938 Bir Adam Yaratmak [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1938, s.104 ] 
7 - 1938 Künye [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1938, s.120 ] 
8 - 1940
Sabır Taşı [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1940, s.96 ] 
9 - 1940 Namık Kemâl [Türk Dil Kurumu Yayını, Ank. 1940, s.404 ] 
10 - 1940 Çerçeve [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1940, s.240 ] 
11 - 1942 Para [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1942, s.96 ] 
12 - 1944 Vatan Şairi Nâmık Kemâl [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1944 s.64 ] 
13 - 1946 Müdafaa
[İktisadî Yürüyüş Basımevi, İst. 1944 s.32 ] 
14 - 1948 Halkadan Pırıltılar (Veliler Ordusundan) [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1948 s.315 ] 
15 - 1949 Nam-ı Diğer Parmaksız Salih [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1948 s.100 ] 
16 - 1950 Çöle İnen Nur (İzinsiz Baskı) 
17 - 1951 101 Hadis (Büyük Doğu'nun 1951'de verdiği ek) 
18 - 1953 Maskenizi Yırtıyorum [Neşreden: Hüseyin Rahmi Yananlı, İst. 1 953 s.68 ] 
19 - 1955 Sonsuzluk Kervanı [Serdengeçti Neşriyatı, Ank. 1955 s.192 ] 
20 - 1955 Cinnet Mustatili (Yılanlı Kuyudan) [İnkılâp Kitabevi, İst. 1955 s.202 ] 
21 - 1956 Mektubat'tan Seçmeler [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1956 s.80 ] 
22 - 1958 At'a Senfoni [Türkiye Jokey Kulübü, İst. 1958 s.160 ] 
23 - 1959 Büyük Doğu'ya Doğru (İdeolocya Örgüsü) [Hilal Yayınları, Ank. 1959 s.160 ] 
24 - 1960 Altun Halka (Silsile-i Zeheb) [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1961 s.112 ] 
25 - 1961 O ki O Yüzden Varız (Çöle İnen Nur) [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1961 s.444 ] 
26 - 1962 Çile [Bedir Yayınevi, İst. 1962 s.232 ] 
27 - 1962 Her Cephesiyle Komünizm [Doğan Güneş Yay. İst. 1962 s.38 ] 
28 - 1962 Türkiye'de Komünizm ve Köy Enstitüleri [Doğan Güneş Yay. İst. 1962 s.38 ] 
29 - 1964 Ahşap Konak (Büyük Doğu'nun 1964'de verdiği ilave) 
30 - 1964 Reis Bey [Ötüken Yay. İst. 1964 s.92 ] 
31 - 1964
Siyah Pelerinli Adam (Büyük Doğu'nun 1964'de verdiği ilave) 
32 - 1964 Hazret-i Ali (Birinci Kitap) [Bedir Yayınevi, İst. 1964 s.232 ] 
33 - 1964 İman ve Aksiyon [Bedir Yayınevi, İst. 1964 s.56 ] 
34 - 1965 Ruh Burkuntularından Hikayeler [Ötüken Yayınları, İst. 1965 s.112 ] 
35 - 1965 Büyük Kapı (O ve Ben) [Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, İst. 1965 s.215 ] 
36 - 1965 Ulu Hakan II. Abdülhamid Han [Ötüken Yayınları, İst. 1965 s.320 ] 
37 - 1965 Bir Pırıltı Binbir Işık [Uğur Yayınları, İst. 1965 s.64 ] 
38 - 1966 Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar I [Sebil Yayınevi, İst. 1966 s.320 ] 
39 - 1966 Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar II [Sebil Yayınevi, İst. 1966 s.320 ] 
40 - 1966 Büyük Kapı'ya ek (Başbuğ Velilerden)
[Oku Yayınları, İst. 1966 s.128 ] 
41 - 1966 İki Hitabe: Ayasofya / Mehmetçik [b.d Fikir Kulübü, Ank. 1966 s.24 ] 
42 - 1967 El Mevahibü'l Ledüniyye [Babıalide Sabah Gazetesi Neşriyatı, İst. 1967 s.196 ] 
43 - 1968 Vahidüddin [Toker Yayınları, İst. 1968 s.232 ] 
44 - 1968 İdeolocya Örgüsü [Kayseri Y.İ.E. Talebe Derneği Yay., İst. 1968 s.462 ] 
45 - 1968 Türkiye'nin Manzarası [Toker Yayınları, İst. 1968 s.192 ] 
46 - 1968 Tanrı Kulundan Dinlediklerim I [Toker Yayınları, İst. 1968 s.240 ] 
47 - 1968 Tanrı Kulundan Dinlediklerim II [Toker Yayınları, İst. 1968 s.288] 
48 - 1968 Peygamber Halkası [Toker Yayınları, İst. 1968 s.200] 
49 - 1968 1001 Çerçeve 1 [Toker Yayınları, İst. 1968 s.176 ] 
50 - 1968 1001 Çerçeve 2 [Toker Yayınları, İst. 1968 s.168 ] 
51 - 1968 1001 Çerçeve 3 [Toker Yayınları, İst. 1968 s.160 ] 
52 - 1968 1001 Çerçeve 4 [Toker Yayınları, İst. 1969 s.160 ] 
53 - 1968 1001 Çerçeve 5 [Toker Yayınları, İst. 1969 s.144 ] 
54 - 1969 Piyeslerim(Ulu Hakan/Yunus Emre/
S. P. Adam) [Toker Yayınları, İst. 1969 s.160 ] 
55 - 1969 Müdafaalarım [Toker Yayınları, İst. 1969 s.208 ] 
56 - 1969 Son Devrin Din Mazlumları [Toker Yayınları, İst. 1969 s.280 ] 
57 - 1969 Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık [Ak Yayınları, İst. 1969, s.88 ] 
58 - 1969 Şiirlerim [Fatih Yayınevi, İst. 1969, s.278 ] 
59 - 1970 Benim Gözümde Menderes [Ötüken Yay. İst. 1970 s.528 ] 
60 - 1970 Yeniçeri [Özbahar Yayınları, İst. 1970 s.372 ] 
61 - 1970 Kanlı Sarık [Akçağ Yay, İst. 1970 s.94 ] 
62 - 1970 Hikayelerim [Toker Yayınları, İst. 1970 s.270 ] 
63 - 1970
Nur Harmanı
[Çile Yay., İst. 1970 s.204 ] 
64 - 1971 Reşahat [Eser Kitabevi, İst. 1971 s.406 ] 
65 - 1972 Senaryo Romanları [Toker Yayınları, İst. 1972 s.360] 
66 - 1973 Moskof [Toker Yayınları, İst. 1973 s.377] 
67 - 1973 Hazret-i Ali [Akçağ Yay, İst. 1973 s.272 ] 
68 - 1973 Esselâm [b.d. yayınları, İst. 1973 s.144 ] 
69 - 1973 Hac [b.d. yayınları, İst. 1973 s.160 ] 
70 - 1974 Çile (Nihaî Tertib) [b.d. yayınları, İst. 1974 s.320 ] 
71 - 1974 Rabıta-i Şerife [b.d. yayınları, İst. 1974 s.160 ] 
72 - 1974 Başbuğ Velilerden 33 (Altun Silsile) [b.d. yayınları, İst. 1974 s.351 ] 
73 - 1974 O ve Ben [b.d. yayınları, İst. 1974 s.256 ] 
74 - 1975 Bâbıâli [b.d. yayınları, İst. 1975 s.343] 
75 - 1975 Hitabeler [b.d. yayınları, İst. 1975 s.232 ] 
76 - 1976 Mukaddes Emanet [Kültür Bakanlığı Yay. Ank. 1976 - İkinci Cilt İçinde ] 
77 - 1976 İhtilal [b.d. yayınları, İst. 1976 s.344 ] 
78 - 1976 Sahte Kahramanlar [b.d. yayınları, İst. 1976 s.248 ] 
79 - 1976
Veliler Ordusundan 333 (Halkadan Pırıltılar) [b.d. yayınları, İst. 1976 s.525 ] 
80 - 1976 Rapor 1 [b.d. yayınları, İst. 1976 s.96 ] 
81 - 1976 Rapor 2 
[b.d. yayınları, İst. 1976 s.102 ] 
82 - 1977 Yolumuz Halimiz Çaremiz [b.d. yayınları, İst. 1977 s.256 ] 
83 - 1977 Rapor 3 [b.d. yayınları, İst. 1977 s.88 ] 
84 - 1978 İbrahim Ethem [b.d. yayınları, İst. 1978 s.72 ] 
85 - 1978 Doğru Yolun Sapık Kolları [b.d. yayınları, İst. 1978 s.174 ] 
86 - 1979 Rapor 4 [b.d. yayınları, İst. 1979 s.88 ] 
87 - 1979 Rapor 5 [b.d. yayınları, İst. 1979 s.96 ] 
88 - 1979 Rapor 6 [b.d. yayınları, İst. 1979 s.96 ] 
89 - 1980 Aynadaki Yalan [b.d. yayınları, İst. 1980 s.200 ] 
90 - 1980 Rapor

7 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ] 
91 - 1980
Rapor 8 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ] 
92 - 1980 Rapor 9 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ] 
93 - 1980 Rapor 10 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ] 
94 - 1980 Rapor 11 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ] 
95 - 1980 Rapor 12 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ] 
96 - 1980 Rapor 13 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ] 
97 - 1981 İman ve İslâm Atlası
[b.d. yayınları, İst. 1981 s.560 ] 
98 - 1982 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu [b.d. yayınları, İst. 1982 s.224 ] 
99 - 1983 Tasavvuf Bahçeleri [b.d. yayınları, İst. 1983 s.156 ] 
100 - 1984 Kafa Kâğıdı [b.d. yayınları, İst. 1984 s.208 ] 
101 - 1985 Hesaplaşma [b.d. yayınları, İst. 1985 s.160 ] 
102 - 1985 Dünya Bir İnkılâp Bekliyor [b.d. yayınları, İst. 1985 s.144 ] 
103 - 1986 Mümin - Kâfir [b.d. yayınları, İst. 1986 s.192 ] 
104 - 1988 Öfke Ve Hiciv [b.d. yayınları, İst. 1988 s.248 ] 
105 - 1990 Çerçeve 2 [b.d. yayınları, İst. 1990 s.264] 
106 - 1990 Konuşmalar [b.d. yayınları, İst. 1990 s.272 ] 
107 - 1990 Başmakalelerim 1 [b.d. yayınları, İst. 1990 s.304 ] 
108 - 1991 Çerçeve 3 [b.d. yayınları, İst. 1991 s.280 ] 
109 - 1992 Hücum Ve Polemik [b.d. yayınları, İst. 1992 s.344 ] 
110 - 1995 Başmakalelerim 2 [b.d. yayınları, İst. 1995 s.288 ] 
111 - 1995 Başmakalelerim 3 [b.d. yayınları, İst. 1995 s.320 ] 
112 - 1996 Çerçeve 4 [b.d. yayınları, İst. 1996 s.320 ] 
113 - 1997 Edebiyat Mahkemeleri [b.d. yayınları, İst. 1997 s.256 ] 
114 - 1998 Çerçeve 5
[b.d. yayınları, İst. 1998 s.336 ] 
115 - 1999 Hâdiselerin Muhasebesi 1 [b.d. yayınları, İst. 1999 s.296 ] 
116 - 2000 Püf Noktası [b.d. yayınları, İst. 2000 s.80 ] 

Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2014 Perşembe 17:16 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 11:00
banner25
YORUM EKLE

banner26