Mirasımız Derneği, Kudüs için!

Gelecek ancak mirasını sahiplenmişler için bir yol haritasıdır! 'Yürü kardeşim Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin' Nuri Pakdil

Mirasımız Derneği, Kudüs için!

Bugün yüzünüzü Kudüs’e çevirin!

Bugün yüzünüzü Kudüs’e çevirin ve Mescid-i Aksa’yı olduğunuz yerden görmeyi deneyin. Bugün bakışlarınızın derinliği ufku alabildiğince kavrasın. Gözleriniz, bugün tıpkı güneşe bakmaya çalışan insanların gözleri gibi kızarıp yaşarıncaya dek görmeye çalışsın Kudüs’ü…

Çünkü Kudüs ve Mescid-i Aksa; insanlığın, insan kalabilmekle hizalandığı ilk çizgisi ve yönelişin altın kubbeli kalbidir. Bakışlarımız iman tazelemiş olsun ve bin nefes gönderelim Kudüs’e.

Mazlum olana din sorulmazsa da, kıyamet takviminin son yapraklarına değin her yapraktaki gün ve güne verilmiş her rakam Mü’min’i işaret ediyor. Mü’min olmak her ne kadar da acı çekmek anlamına gelmese de dünya biz Müslümanlar için çok da rahat bir mekân sayılamaz.

Mü’min, mazlum ve Kudüs kelimelerinin birlikte geçtiği her cümle insani vasıfları olan ve bu özelliklerini hala taşıyan birilerinin asla anlayamayacağı ve hayra yoramayacağı fotoğraf karelerini getirir göz önüne.

Kudüs, bir fotoğraf değildir

Son dönemlerde adlarını sıklıkla duyuyoruz. Şehre oluk oluk, yağmur gibi yağdırdığı bombalarla, çoluk çocuk ayırt etmeksizin kıydığı canlarla duyuyoruz İsrail’i. Yıktığı evlerin içlerinde insanların olup olmadığıyla da ilgilenmeyen, vahşi bir anlayışın işlediği cinayetlere tüm dünya tanıklık ediyor.

Belki kimimiz yalnızca kundaktaki bebeklere sıkılmış kurşun seslerini duyduğumuzda irkildik.

Yardım taşıyan Mavi Marmara’ya saldırısına, dokuz canın şehitlik makamına yükselişine tarih tanık olurken; tarihin yanında yer alıp şahit olduk. Endişenin ötesinde yer edinmiş hislerle kulak veriyoruz, Kudüs’e.

Filistin’de can verenler, şehit olanlar, Muhammed’ler, Mahmud’lar, Dervişler yalnızca vatanlarından çıkarılma kaygısını duymamışlardı. Yalnızca vatan toprağıyla alakalı değildi bu his! Şeyh Ahmed Yasin yalnızca yaşadığı topraklar için değil aynı zamanda Mescid-i Aksa için şehit olmuştu. Bugün bir taş atılıyorsa bu aynı zamanda Kudüs için atılıyor demektir.

Muaz b. Cebel (r.a.) rivayet ediyor: Allah Rasûlü (s.a.v.) söyle buyurdu: “Ey Muaz! Allah benden sonra Ariş’ten Fırat’a kadar Şam bölgesini size nasip edecek. Oranın erkekleri, kadınları ve dulları kıyamete kadar sınır bekçisidirler (murabıt). Herhangi biriniz Şam sahillerinden birini yahut Beyt-i Makdis’i (Kudüs) seçerse kıyamete dek cihat halindedir.”

Bu coğrafyadan yansıyan fotoğraf kareleri elbette ki asıl karede duran bir fotoğrafın bir parçası ama asla bütünü değildir. Çünkü Kudüs tam sayfa okunduğunda anlaşılabilen bir coğrafyadır. Hem insanı hem tarihi birlikte okunmalıdır.

Mescid-i Aksa iyi öğrenilmeli

Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa

Bu bağlamda İsrail, Kudüs ve çevresinde Yahudileştirme politikasını güderken yalnızca insanları öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda İslamî eserleri ve Osmanlı Mimarisini, aklınıza gelebilecek her nevi yeri, yerle bir ediyor.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Mescid-i Aksa’nın surlarına, İsrail restore gerekçesiyle Siyonizm’in yıldızlarını yerleştiriyor. Ağlama Duvarı’nı turistik bir yer hale getirerek dünyadaki bütün Yahudileri ziyarete çağırıyor. Oysa bugün birçok insan, özellikle bazı Müslümanlar uydurulmuş ismiyle Ağlama Duvarının, Burak Duvarı olduğunu unutuyor ya da Müslümanlara unutturuluyor.

Kubbetu's Sahra
Kubbetu's Sahra

Kubbetu’s Sahra’yı, Mescid-i Aksa sanan o kadar çok Müslüman var ki… Elbette bunlar İsrail’in Kudüs’te ve çevresinde uyguladığı Yahudileştirme politikasının sonuçlarıdır. Ve elbette Yahudi politikası derken Müslümanların hatalarını görmezden gelemiyoruz.

Son olarak İsrail’de Mescid-i Aksa’nın yıkılmasını isteyen yirmi altı tane dernek vardı.

Bugün dünya üzerinde Mescid-i Aksa’nın ve çevresindeki Osmanlı eserlerinin ayakta kalması amacıyla kurulmuş bir tane dernek var ve o da Mirasımız Derneğidir!

Mirasımız Derneği

Mirasımız Derneği; Kudüs, Mescid-i Aksa ve burada bulunan, Osmanlı’nın bölgeye vakfettiği tarihi ve kültürel mirası koruyarak ve kollamayı üstlenerek tüm dünya Müslümanlarının dikkatini buraya çekmeyi amaçlamaktadır.

Mirasımız Derneği

Buradaki tarihin yok olması demek aynı zamanda bu coğrafyada söz söyleme hakkımızın bertaraf olması anlamına gelir ki, bunu da yavaş yavaş İsrail gerçekleştirmektedir.

Dernek, Kudüs ve civarındaki Osmanlı Mirasını milletimize tanıtırken İsrail bakımsız olduğu gerekçesiyle yıkmak için süre verdiği evleri, camileri vd. restore ederek buraların ayakta kalmasını sağlamakta ve önemlisi bu çalışmaları oradaki Müslümanların birbiriyle olan dayanışmasını sağlayarak yapmaktadır.

İsrail, Özellikle Mescid-i Aksa’ya yakın olan evleri yüksek fiyatlarla satın almaya çalışmakta ya da alamadığı evleri türlü bahanelerle yıkarak, boşaltmaya çalışarak Yahudileri buralara yerleştirme çabasındadır.

Bu, İsrail tarafından yapılmış stratejik bir hamledir; Mescid-i Aksa etrafında ve içinde Müslüman sayısının az olması için her anı kolladığını zaten biliyoruz.

Mirasımız DerneğiMirasımız Derneği kaybetmemek için uğraşıyor

Mirasımız Derneği, Mescid-i Aksa’da ve çevresinde her daim Müslümanların çoğunlukta kalabilmesi için Kudüs ve çevre yerlerden Müslümanları beş vakit otobüslerle Mescid-i Aksa’ya taşımakta, burada namaz kılmayı teşvik etmektedir. Buraya gelenlerin çevredeki Müslüman esnaftan alışveriş yapmasını sağlamakta ve esnafın para kazanmasına önayak olmaktadır.

Memlukluların 5 halka ile başlatıp Osmanlı’nın 30’a çıkardığı ilim halkalarının devamını sağlayabilmek için öğrencileri teşvik edip, onlara burs vererek ilmî çalışmalar yapmaktadır.

Nuri Pakdil’in dediği gibi “Kudüs sevilmeden insanlığa girilemez. Bizim için, daha da özel bir konumu vardır: Kudüs’ü savunmak gerçek bağımsızlığı savunmaktır.”

Buradaki “savunma” kelimesini iyi anlayabilmemiz gerekmektedir. Savunmak aynı zamanda korumak ve kollamak olarak tarihe kaydını düşer.

Mirasımız Derneğine internet üzerinden ulaşmak için www.mirasimiz.org.tr yüz yüze ulaşmak için Akşemsettin Mah. Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sk. No: 4/3 Fatih-İstanbul. Telefon; 0 212 524 01 01

 

Rıdvan Ünal mirasımıza sahip çıkalım dedi

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2011, 13:43
YORUM EKLE

banner19

banner13