Kimi türbeler çok şey anlatır; Çerkeş'teki bu türbe gibi

Otobanda giderken Çerkeş tabelalarını, Çerkeş’in içinde de kahverengi zemin üzerine beyaz Pir-i Sani Türbesi yazılı tabelaları takip ettik. Türbede, Şabaniyye tarikatının dört şubesinden biri olan Çerkeşiyyenin pîri Şeyh Hacı Mustafa el-Çerkeşî (1743 - 1814) hazretleri medfun... Suleyha Şişman yazdı.

Kimi türbeler çok şey anlatır; Çerkeş'teki bu türbe gibi

“Biz Şabanî Bülbülüyüz...”

Çerkeş’i bilmezden evvel “Kız sen geldin Çerkeş’ten / Pek güzelsin herkesten” türküsünü bilirdim. Evde Çerkeş’ten bahsedilirdi ama geçen sene bir Kastamonu yolculuğunda, yolumuz Çerkeş’ten, Çerkeş’te de Pir-i Sani’den geçmeden önce Çerkeş’in bende hiçbir karşılığı yoktu. Bu gezi sonrasında Mehmet Dayımı ziyarete gittiğimde onun gençliğinde birkaç yıl Çarşı Camii olarak bilinen Çerkeş Merkez Camii’nde imamlık yaptığını öğrendim.

Mehmet Dayım, 17 Ağustos Çarşamba akşamı vefat etti. Perşembe öğlen namazını müteakip Bahçelievler’de, cuma da Gerede, Ağızörengüney Köy’de cenaze namazı kılındı. Köy mezarlığına defnedildi. Taziyeye gelen misafirlerle köy evi ve evin bahçesi dolmuştu.  İftara kadar gidip gelmek kaydıyla -izin isteyip- yola çıktık. İlk durak, seksen km uzaklıkta, Bolu-Samsun yolu üzerinde, Gerede’nin batı istikametinde yer alan, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi.

Pir-i Sani Seyyid Mustafa Çerkeşî hazretlerinin sandukası üzerindeki tac-ı şerifPir-i Sanî Seyyid Mustafa Çerkeşî

Otobanda giderken Çerkeş tabelalarını, Çerkeş’in içinde de kahverengi zemin üzerine beyaz Pir-i Sani Türbesi yazılı tabelaları takip ettik. Türbede, Şabaniyye tarikatının dört şubesinden biri olan Çerkeşiyyenin pîri Şeyh Hacı Mustafa el-Çerkeşî (1743 - 1814) hazretleri medfun. Çerkeşli Mustafa Efendi, rivayetlere göre onbir yahut on üç halife yetiştirmiştir. Bunların en meşhurları Haliliyye şubesini tesis eden Geredeli Şeyh Hacı Halil Efendi ile Kuşadalı İbrahim Efendiye’ye nisbetle anılan İbrahimiyye şubesini tesis eden Beypazarlı Ali Efendi. Çerkeşî Mustafa Efendi’nin, ulema ve tarikat mensubları arasındaki ihtilafın mahiyeti ve çözüm yolları hakkında devrin padişahı tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak kaleme alındığı kaydedilen “Risale fî tahkîki’t-tasavvuf” adlı birkaç sayfalık bir risalesi var. Bazı kaynaklarda risalenin II. Mahmut’un emriyle yazıldığı kaydedilmiş.

Türbeye vadığımızda kapısı sırlıydı, birkaç dakika sonra ikindi ezanı okunmaya başladı. Namazı bitişikteki camide eda ettikten sonra imam efendiye türbeyi açtırdık. Selam ile girip ziyaretimizi ettik. Daha sonra Çarşı Camii'nin yolunu tuttuk. İkindiyi müteakip mukabele sürüldüğü için içeride namaz kıldırmıyorlardı. Kapı açılınca o aralıktan görüldüğü kadarıyla, çinili mihrabın önüne diz çöküp Kur’an okuyan imam, karşında ve mimber boyunca dizilmiş takkeli çocukların bulunduğu bir kareyle iktifa ettik.

Çerkeş Çarşı CamiiCiharköşe / Çeriçeken... Çerkeş

İnternette Çerkeş’in eski fotoğraflarını gördüm. Çok güzel Osmanlı evleri varmış. Nerdeyse hepsi 44 Gerede depreminde yıkılmış. Çarşı Camii’nin yerinde de bu depremden önce  Bağdat seferinde, Çerkeş’te ordugah kurarak konaklayan IV. Murad’ın  ferman buyurup Silahtar Mustafa Paşa’ya yaptırdığı Muradiye Camii varmış.

Çerkeş isminin nereden geldiğine yönelik iki rivayet var: Birinci rivayete göre yolların ağzında bulunması sebebiyle dört köşe anlamına gelen “Çeharköşe”den geldiği; ikinci rivayete göre ordugah şehri olduğu için ve sefer çıkan askerler burada toplandığı için asker çeken anlamına gelen “Çeriçeken”den geldiği söylenir.

Gerede: Aşağı tekke yukarı tekke...

Dönüşe geçtik. Hedefimiz Gerede merkezde Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesine uğrayıp köye dönmek. İlahi dinliyoruz: Biz Şabanî bülbülüyüz... (Çerkeş’ten dönerken de Gerede’den dönerken de Şabanî meşayihinin büyüklerini ziyaret ettikten sonra içerisinde karışık ilahilerin bulunduğu CD'de bu ilahiye tesadüf ettik. Mazhar Alanson’un “Psikopatım” şarkısı da bu ilahinin bestesinden esinle yapılmıştır.) Gerede’ye vardık, Aşağı Tekke’yi soruyoruz. Bizi Yukarı Tekke’ye yönlendirdiler. Yukarı Tekke, Şeyh Hacı Halil Efendi’nin halifelerinin tekkesiymiş şu an camii olarak kullanılıyor. Kapıyı açamadık dolayısıyla içeriye giremedik. Camdan bakınca saatçi Şeyh Abdullah Efendi’nin sandukasını gördük. Bu zât Beypazarlı Ali Efendi’nin halifesi Hacı Mustafa Efendi’nin halifesi imiş. Hacı Halîl Efendi hazretlerine de mülaki olmuş, sohbet meclislerinde bulunmuş.

Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi - Aşağı TekkeTarihi Kiliseli Tüccar Hanı’nın yakınında rastladığımız bir hısmımız bize Aşağı Tekke’yi tarif etti. Küçük türbe tabelalarını takip ettik. Türbe, Aşağı Tekke ya da Seviller ismiyle anılan camiiyle aynı bahçe içerisinde. Sürurlu bir bahçe... Şeyh Hacı Halîl Efendi hazretlerini (1785 - 1843) ziyaret ettik. Divan sahibi bir zat olan Hacı Halil Efendi’nin oğlu Geredeli Mustafa Rumi hazretleri de bu türbede medfun. Mustafa Rumi Efendi’nin divanı 1998 yılında Prof. Dr. Abdülkerim Abdulkadiroğlu (merhum) ve Doç. Dr. Mustafa Tatçı tarafından Latin harfleriyle yeniden basılmıştı.

Türbeden ayrılırken kapının önünde iyice açılmış bir kozalak gördüm. Bugünün hatırası olsun diye yanıma aldım. Bahçede aynı o kozalak gibi açılmış güller vardı. Köyün yolunu tutmuştuk... Yine aynı ilahi çalmaya başladı. “Biz Şabanî bülbülüyüz / Vahdet bağının gülüyüz.”

 

Suleyha Şişman tekkeleri es geçmemeli deyu haber verdi

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2017, 11:32
YORUM EKLE
YORUMLAR
Adnan Çelik
Adnan Çelik - 8 yıl Önce

Çerkeş Gerede il ilçe ilişkisini yeniden gözden geçirip başlığı düzeltmeniz yerinde olacaktır. Çerkeş Çankırıya, Gerede Boluya bağlı bir ilçedir. (EDİTÖR NOTU: İyi de değerli okurumuz, farklı bir iddia yok ki başlıkta, sıra ile gittiği yerleri anlatıyor habercimiz. İlginiz için teşekkürler)

banner19

banner13