İnsan Saati kimleri kattı edebiyata?

Bursa’da, 95-96 yıllarında çıkan İnsan Saati dergisi, kalabalık kadrosuyla dikkat çekiyor.

İnsan Saati kimleri kattı edebiyata?

 

Doksanlı yılların ortalarında Bursa’da çıkmıştır İnsan Saati dergisi.  O tarihlerde bilgisayarlı matbaacılık artık taşranın büyük şehirlerinde iyice neşvünema bulmuş, tipo usûlüyle çıkan taşra dergilerinin yerini bilgisayarda hazırlanan eli-yüzü düzgün -ve elbette daha profesyonel görünüşlü- dergiler almaya başlamıştır. Bu gelişme, ‘klişe’den de özgürleşmeyi getirmiş ve taşra dergilerinde ‘görsel malzeme’ daha fazla yer almaya başlamıştır. İşte bu gelişmelerin tipik ürünlerinden biridir İnsan Saati.İnsan Saati dergisi

Kaç sayı çıktı İnsan Saati?

Her nedense 1. ve 2. sayısı bize ulaşmamış derginin. Elimdeki Şubat[-Mart] 1996 tarihli birleşik 3-4. sayıya bakılırsa ve önceki iki sayı ayda bir çıkmış kabul edilirse, ilk sayısı Aralık 1995’te okuyucuya ulaşmış olmalıdır. Nisan 1995 tarihli 5. sayıdan sonrasının elimde bulunmaması ise derginin o sayıdan sonra kapandığını göstermez elbette. Dergi Millî Kütüphane’nin süreli yayınlar bölümüne girmiş olsaydı, bunları tespit etmemiz kolaylaşacaktı, ama girmemiş.

Dergi hatırı sayılıur bir okur kitlesine ulaşmış

Birleşik 3-4. sayıda yer alan “Teşekkür” yazısından anlaşıldığı kadarıyla dergi, hatırı sayılır bir okuyucu kitlesine ulaştırılmış ve onlardan da beğeni mektupları almıştır. Şaban Abak, Mustafa Özçelik, Ece Ayhan, Mahmut Kanık, M. Önal Mengüşoğlu, Hasan Aycın, Şahin Taş, İbrahim Çiftçi, Kâmil Yeşil, bu yazıda isimleri sıralanan okuyucu-yazar ve şairlerden bir kısmıdır.

Kadroda kimler vardı?

Ziya Faruk Aksakal'ın sahibi, Bünyamin Küçükkürtül’ün ‘yazı işlerinden sorumlu yönetmen’i olduğu İnsan Saati’nin yayın kurulunda Rasim Demirtaş, İsmail Köroğlu, Özgür Suuçak, Hasan Yasin Altıner, Hayrullah Safa, Necip Fazıl Kurt yer almıştır.

Dergide edebî mahsulleri yayınlanan şairler Rasim Demirtaş, Ziya Faruk Aksakal, Ahmet Ali Koç, Seçkin Gündüz, Ahmet İhsan Aslantürk, Ersel Buran, Alaiddin Küçükkürtül, Fatih Kıraççakalı, Erdal Tatlı, Şahin Taş, Murat Karakoyun, Süleyman Top, Mariye Eryiğit, Necip Fazıl Kurt, Mehmet Solak, Kenan Göçer, Hüseyin Küçükkürtül, Y. Talha Armağan’dır.

Yazarlar ise H. Yasin Altıner, İsmail Köroğlu, Hayrullah Safa, Ferid Bağırov, Bünyamin Küçükkürtül, Dr. Behçet Dede, Yusuf Şeyhmus, Neriman Nerimanov, Emirhan Kozaoğlu, Önder Önerbay, Özgür Suuçak, Hüseyin Öz, Cengiz Coşkun, Mehmet Akay, Erdal Tatlı’dır.

Ziya Faruk AksakalDerginin en iddialı şairinin Ziya F. Aksakal olduğunu düşünebiliriz. Çıkacağı duyurulan şiir kitabı Çağa Senfoni’nin yayınlanıp yayınlamadığını bilemiyoruz. Fakat şiirleri kitap çapına ulaştığına göre İnsan Saati’nin dışında da yazan biri olmalıdır Aksakal.

Bugüne kimler kaldı?

Bu derginin yazar kadrosundan günümüze kimler kaldı? Bünyamin Küçükkürtül ismi, edebiyat dergilerini ve şiir âlemini takip edenlerce hemen hatırlanacaktır. Yine ekipten Rasim Demirtaş’ın şiirlerini yanılmıyorsam İstanbul Bir Nokta dergisinde hâlen okuyabiliyoruz.

Diğer şair ve yazarlar bugüne kadar yazmayı sürdürmemiş olabilirler. Fakat onların çabasını da sadece parlayıp sönen bir edebiyat hevesi olarak görüp geçemiyorum. Bu tür kısa süreli parlayışlar, edebiyat ateşinin uygun ortam ve zemin bulduğunda ateşlenebileceğinin en güzel göstergeleridir; mutlaka dışavuracaktır ve vurmalıdır da.

İnsan Saati kısa ömürlü bir dergi olmuş olabilir. Ama bu, edebiyat dünyamızın taşrada filizlenen temsilcilerinden biri olduğu gerçeğine zarar vermeyecektir.

İnsan Saati: İbnü’l-vakt

Eli yüzü düzgün İnsan Saati’nin ismi de ilgi çekicidir. Bu isim bana ibnü’l-vakt ve ebü’l-vakt kavramlarını bir arada barındırırmış gibi gelmiştir hep. Bu sebeple arka planı zengin bir isimlendirme olduğunu düşünüyorum ister istemez.

Kısa ömür, çok bereket

Taşra dergiciliği içinde bilgisayarlı matbaacılığın sağladığı imkânları iyi değerlendirerek çıkan, tabloid boyuyla belli bir zevkiselime işaret eden İnsan Saati’nin mütevazı bir yeri vardır. Dergiyi o tarihlerde tarafımıza ulaştıran hassasiyet sahibi arkadaşlara -kabul ederlerse- teşekkür etmek istiyorum.

 

Yusuf Turan Günaydın yazdı

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2012, 01:03
banner12
YORUM EKLE
YORUMLAR
bünyamin k.
bünyamin k. - 7 yıl Önce

insan saati dergisi 19 sayı çıktı.ilk iki sayısı bursa'da, sonraki sayıları maraş'ta yayınlandı

banner19

banner13