İlmiyle amil âlim bin abidden hayırlıdır

İmam Muhammed Bâkır Hazretleri'nin bir dedesi Hz. Hasan (r.a), diğer dedesi ise Hz. Hüseyin imiş. Ahmed Sadreddin yazdı.

İlmiyle amil âlim bin abidden hayırlıdır

 

 

 

On iki imam hazerâtının beşincisi olan İmam Muhammed Bâkır, hicretin 57. yılının Safer ayının üçüncü Cuma günü Medine’de doğar. Mübarek nesebi baba tarafından Hz.Hüseyin’e, anne tarafından ise Hz.Hasan’a dayanır. Muhtereme valideleri Hz.Hasan Efendimiz'in kızı Fatıma annemizdir.

Muhterem pederi Hz. İmam Zeynelabidin dünyadan göçtükten sonra, imamet makamı kendisine tevdi edilmiş. İmam Muhammed Bâkır Hazretleri, ömrü boyunca insanlara doğru yolu göstermiş ve hidayetlerine vesile olmuş.

Hz.Peygamber'e çok benzermiş

İmam Muhammed Bakır, sahabe-i kiramın büyüklerine yetişmiş ve tabiin arasına dahil olmuş. Hz.Peygamber Efendimiz’e benzerliği ile bilinen İmam Muhammed Bâkır, ilme olan vukûfiyetinden dolayı, “ilim ve fazilette üstün” manasına gelen “bâkirü'l ilm” ünvanı ile anılırmış. Devrinde ilimde yükselmek isteyenler feyiz çeşmesinden nasiplenmişler.

“Bâkır'ül ilm” ünvanının yanısıra şakir (şükreden), emin, hâdî (doğru yola ileten) lakaplarıyla anılmış. Bunlarla birlikte ümmet kendisinden, Hz. Peygamber Efendimiz’e olan benzerliğinden ötürü de şebih (benzeyen) olarak da bahsedermiş.

İlmiyle amil alim, bin abidden hayırlıdır

İmam Muhammed Bâkır, ilmiyle amil olan alimlerin önemine değinerek, ilmiyle insanların kendisinden istifade ettiği alimin, bin abidden daha üstün olduğunu söylermiş. Şeytan, yetmiş bin abidin ölümünden çok, böylesi bir alimin hayata veda etmesine sevindiğini haber vermiş.

Mü'minlere nasihat ve tavsiyelerde bulunduğu bir konuşmasında, “Bir kimsenin sizleri ne kadar çok sevdiğini bilmek isterseniz, o kimseyi ne kadar sevdiğinize dikkat ediniz. Siz onu ne kadar seviyorsanız, o da sizi öylece seviyordur. Bir insanın kalbinde ne kadar kibir var ise, aklı da o derece noksandır. Dünyada insanın en iyi yardımcısı, din kardeşlerine yapılacak iyiliktir” buyurarak, öğütlerde bulunmuş.

Bir adam üç gün katliamda bulunacak

Velilerin büyüklerinden olan on iki imam hazerâtının beşinci halkası İmam Muhammed Bâkır Hazretleri, Medine'nin istikbalde uğrayacağı yıkıma bir yıl evvelden haber vererek, “Bir şahıs, bir yıl sonra Medine’ye gelecek ve üç gün katliamda bulunarak birçok kişiyi katledecek. Bundan büyük zarar göreceksiniz, ondan sakınınız!” buyurmuş.

Medine-i Münevvere halkını uyardıktan sonra, kendisine tâbî olanlarla birlikte şehirden ayrılır. Haber verdiği gibi tam bir yıl sonra, Nâfi bin Ezrak adında bir şahıs, Medine-i Tahire’de yıkım ve katliamlarda bulunur. Bu hadiseden sonra halk İmam Muhammed Bâkır'ın söylediklerine ve verdiği haberlere büyük ehemmiyet verirler.

Muhaddislerin güvenilir kaynağı idi

İmâmet silsilesinin beşincisi İmam Muhammed Bâkır Hazretleri, muhaddislerin güvenilir kaynağı, ilim ehlinin dayanağı, her türlü müşkili çözen dirayetli bir şahsiyet olarak, Müslümanların güvencesi olmuş.

Döneminde İslam’ın ilk iki halifesi Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer’e (r.a.) dil uzatılmasına ve aleyhlerinde konuşulmasına izin vermemiş. Bu iki büyük İslam halifesini her fırsatta över, hürmet ve muhabbetle yâd edermiş.

İntikam meraklısı değildi

Hz. Hüseyin Efendimiz’in Kerbelâ'da maruz kaldığı facianın intikamını almak üzere yola çıkanlara, yeniden kan dökülmesine razı olmadığı için iltifat etmemiş ve bu tarz kıyamları desteklememiş.

On iki imamların beşincisi marifet ummanı Hz. İmam Muhammed Bâkır Efendimiz, hicretin 114. senesinde âlem-i bekâya hicret eder. İmam Muhammed Bâkır'ın kabri şerifi Medine-i Münevvere'deki Baki kabristanındadır.

Allah cümlemizi kendisini sevmekle bizi nimetlendirerek şefaatlerine nail olmaklığımızı kolayından nasip eylesin. Amin.

 

Ahmed Sadreddin yazdı

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2017, 14:08
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26