Henüz dünyadayken cennetle müjdelenmişti

Zeyneb binti Cahş Annemiz ile Efendimiz’in evliliği, daha önce olmuş hiçbir evliliğe benzemez..

Henüz dünyadayken cennetle müjdelenmişti

 

 

Zeyneb binti Cahş Annemiz, Efendimiz’in aynı ismi ikinci Zeyneb’idir. Malumunuz, evvelinde evlendiği hanımlarından birinin adı Zeyneb binti Hüzeyme’dir. İkinci Zeyneb olan Zeyneb binti Cahş Annemiz, Efendimiz’in halası Ümeyye binti Abdülmuttalib’in kızıdır.

Bu evlilik daha önce olmuş hiçbir evliliğe benzemez

Zeyneb binti Cahş Annemiz 588 yılında Mekke’de doğar. Hicretin beşinci yılında Efendimiz’le evlenir. Bu evlilik daha önce olmuş hiçbir evliliğe benzemez. Zira Zeyneb binti Cahş Annemizi, Allah Efendimiz’e uygun görmüş ve evlenmelerini emretmişti.Efendimiz aile hayatı

Zeyneb binti Cahş Annemiz, Efendimiz’den önce Zeyd bin Harise ile nikâhlıydı. Ve bu nikâhı da Efendimiz kendisi kıymıştı. Hz. Zeyd aynı zamanda Efendimiz’in azadlısı idi. İslam’ın ilanından evvel Araplar, evlatlıkları öz evlat gibi kabul ediyordular. Bu sebeple bir süre Zeyd bin Harise r.a, Zeyd bin Muhammed dendi. Zeyd bin Harise öz evlat gibi kabul gördüğünden, Zeyneb Annemiz’le Efendimiz’in izdivacı akıllarda soru işaretine neden olmuştur.

Fakat İslam, evvela insanlar arasında sınıf farkı olamayacağını Zeyd bin Harise r.a ile Zeyneb binti Cahş Annemizin nikâhıyla gösteriyordu. Sonrasında ise evlatlıkların asla öz evlat sayılamayacağını bir başka nikâhla, Efendimiz’le Zeyneb Annemizin nikâhıyla amelî olarak gösteriyordu.

Zeyneb Annemiz, Efendimiz’le evlendiğinde otuz beş yaşındaydı. Efendimiz düğünde imkânlarını sonuna kadar kullanarak bir ziyafet vermişti. Ve bu düğünde ashab-ı güzîn efendilerimiz bir mucizeye şahid olmuşlardı.

Ashabtan Ümmü Süleym bir tas içinde yağ ve keşle karıştırılmış hurma yemeği hediye eder. Efendimiz de Enes bin Mâlik’e isimler verir ve onlarla birlikte rastladığı Müslümanı çağırmasını ister. Çağırdıkları üç yüz kişiyi bulur. Efendimiz elini tasın üzerine koyarak dua eder. Davetlileri buyur ederler. Yiyen kalkar, diğerleri gelir. Böylece üç yüz kişi o ikramdan nasiplenir.

O, saliha, çokça namaz kılan, oruç tutan ve sadaka veren bir kadındı

Zeyneb Annemiz bazı bazı Efendimiz’in diğer hanımlarına karşı övünür ve şöyle dermiş: “Sizi Hz. Peygamber’le aileleriniz evlendirdi. Halbuki beni yedi kat göklerin üzerinden Yüce Allah evlendirdi.” Efendimiz’e de, “Sana diğer hanımlarının nazlanamayacağı üç şeyle nazlanırım” dermiş. “Birincisi, senin de benim de dedem aynı kişi (Hz.Şeybe. Meşhur ismi ile Abdulmuttalib)’dir. İkincisi, beni sana Allah nikahladı. Üçüncüsü, aradaki elçi de Cebrail Aleyhisselamdır.”

Zeyneb Annemizi, Ümmü Seleme Annemiz; “Hz. Peygamber onu çok severdi. O, saliha, çokça namaz kılan, oruç tutan ve sadaka veren bir kadındı” diyerek tavsif eder.

İfk hadisesinde Efendimiz Hz. Aişe Annemiz ve olay hakkında görüşünü sorduğunda, “Ben kulağımla gözümü işitip görmediğim şeyden muhafaza ederim. Allah’a yeminler olsun ki Aişe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum” der.

Efendimiz aile hayatıAişe Annemiz de ondan şu şekilde bahseder: “O, Allah’a karşı çok takvalı idi. Doğru söylerdi. Akrabalarıyla münasebetini devam ettirirdi. Çokça sadaka verirdi. Kendisini Allah’a yaklaştırmak için her şeyi yapardı.” Zeyneb Annemiz öldüğündeyse; “Övülmeye çokça layık, çokça, ibadet eden, yetim ve dulların sığınağı gitti” diyerek hüznünü dile getirir.

Annemiz bir bakıma henüz dünyadayken cennetle müjdelenmişti

Zeyneb Annemizin geliri on iki bin dirhemdi. Fakat o bunu alır almaz derhal fakirlere pay eder ve bir rivayete göre de şöyle derdi; “Ey Allah’ım! Gelecek yıl beni bu paraya ulaştırma. Çünkü o bir fitnedir.” Hz. Ömer, Zeyneb Annemizin eline geçen parayı hemen dağıttığını duyduğunda kapısı önünde durmuş ve “daha önce gönderdiğimi dağıttığını duydum. Bin dirhem daha gönderiyorum ki onu elinde tutasın” demiş fakat Annemiz onu da öncekiler gibi dağıtmıştı.

Zeyneb Annemiz deriyi tabaklar, ondan deri eşya diker, bunların satışından gelen geliri de yine Allah yoluna sarfederdi. Efendimiz “Ben öldükten sonra bana ilk kavuşacak olanınız, eli en uzun olanınızdır” buyurur Annelerimize. Bunun üzerine Annelerimiz ellerini ölçerlermiş. Ne zaman ki Zeyneb binti Cahş Annemiz, Efendimizin hemen ardından dünyadan göç eylemiş, o zaman anlamışlar ki, eli uzunluk mecâzî manada söylenmiş. Efendimiz bundan kastı eli açık olan, cömert olan demek istemiş. Bu yönüyle Annemiz bir bakıma henüz dünyadayken cennetle müjdelenmişti.

Hicretin yirminci yılında elli üç yaşında Hakk’a yürür Zeyneb Annemiz. Cenaze namazını dönemin halifesi Hz. Ömer dört tekbirle kıldırır. Baki’ mezarlığına defnedilir. Hatta Hz. Ömer, nâmahrem olduğunu unutup kabre kendisi indirmek ister fakat diğer Annelerimiz uygun olmayacağını hatırlatırlar.

Kendisinden on bir hadis rivayet edilmiştir. Allah hepimizi Zeyneb binti Cahş Annemizin şefaatine nâil eylesin.

 

Ahmed Sadreddin yazdı

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2017, 14:12
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
zeynep
zeynep - 7 yıl Önce

Onunla aramda, isim benzerliğinden öte benzerlikler olsun inşallah.

zeynep
zeynep - 7 yıl Önce

Hz. Zeynep ile aramda, isim benzerliğinden öte, mana benzerlikleri olsun inşallah.

banner19

banner13