Güney Afrika'da bir tebliğ adamı

Tarihin tüm zamanlarında olduğu gibi Osmanlı döneminde de tebliğciler dünyayı irşad ediyorlardı. İşte onlardan biri...

Güney Afrika'da bir tebliğ adamı

Diyanet görevlilerine hizmet içi eğitim kapsamında verilen konferanslardan birine Gazikent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim Özdemir konuşmacı olarak katılmıştı. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Felsefe Tarihi konusunda araştırmalar yapmış ve profesörlük unvanını almış olan sayın Özdemir, Amerika ve Avrupa’da bir çok üniversitede öğretim görevlisi olarak bulunduğundan bir Müslüman’ın İslam’ı dünya üzerinde nasıl temsil etmesi gerektiğini iyi biliyordu. Konferansın konusu da bu minvaldeydi: “Din Görevlisinin İslamı Temsiliyeti” Ve seminerin konusuna uygun tecrübelere sahipti. Görevi gereği diğer dinlere mensup insanlarla sürekli ilişkiler içinde bulunmuştu ve bize bir çok hatırasını aktardı.

Güney Afrika’da Osmanlılar

Sayın Özdemir, bir gün Güney Afirka’da Ebubekir Efendi’yi tanıdığını ve onun hayatının bir tebliğcinin sınırları hakkında kendisine örneklik ettiğinin söyledi. Sunumcudan dinlediğim Ebubekir Efendi  beni de Güney Afrikaya, o tebliğcinin hayatına götürdü. Şunlar anlatılıyordu:Cape Town 2. Abdülhamid Cami

Osmanlı’da Abdülmecid Han Dönemi’nde, İngiliz kraliçesi sömürgeleri altında bulunan ve o esnada mezheb kavgalarından dolayı karışık olan Güney Afrika, bu meselelerin çözülmesi için halifeden yardım ister. Güney Afrika’ya Arapça bilen iyi bir İslam âliminin gönderilmesi gerekmektedir.

Cape Town’da Kuran kursu

Ebubekir Efendi’ye bu görev verilir ve Capetown'da görevine başlar. Ebubekir Efendi burada oldukça çetin bir görevle karşı karşıya olduğunu anlar. Batıl gelenek ve göreneklerini din haline getirmiş bir topluluk  ile karşılaşır...

Cape Town`ın Bree ve Wale caddelerinin kesiştiği köşede kendisine tahsis edilen bir evde ilk erkek mektebini açar. İhtilaf ortamında taraf tutmamak için tüm gruplaşmalardan uzak durur. Grupları kendi medresesine davet eder. Mektebin masrafları Osmanlı Devleti'nce karşılanmaktadır.

Ebu Bekir Efendi’nin Eşi Tahora Hanım, kız kardeşi Sâniye Saban ile birlikte Cape Town`da ilk Müslüman kız mektebini açar. Bu mektep de Osmanlı Maarif Bakanlığı`nın yardım ve destekleri ile kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bir miras ayağa kaldırılıyor

Sayın Prof. Dr. İbrahim Özdemir, birkaç yıl önce  görevi gereği Güney Afrika’da Cape Town’da bulunmuş. Orada kendisine Cape Town’da yaşayan Türklerden bahsederler ve gider görüşür. Bu kişiler Erzurumlu Ebubekir Efendinin torunlarıdır. Ebubekir Efendinin hikayesini dinler ve onun kabrini ziyaret eder. Kabrinin çalılar arasında kaybolmaya yüz tuttuğunu görür Türkiye’deki bürokratlarla görüşür ve bu mübarek insana bir vefa borcu olarak bir mezar taşı yaptırılması için girişimlerde bulunur.

Bugün Güney Afrika Hükümeti, Capetown'a bakan bir tepedeki Müslüman mezarlığında yatmakta olan Ebubekir Efendi'nin ilk evini ve okulunu, 'Ebubekir Efendi Müzesi' haline getirmiştir. Güney Afrika’daki Osmanlı mirasını tanımak için Ahmet Uçar’ın Güney Afrika’da Osmanlılar kitabı da okunabilir.

Tuğba Emişen haber verdi

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2011, 23:54
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13