Ertuğrul Düzdağ bir büyük emek demek

Yayıncılık dünyamızın yüz aklarından biridir Mehmet Ertuğrul Düzdağ. Düz bir dağ olur mu tartışılır ama onun işindeki titizliği, dikkati kat-i surette tartışma götürmez. Kendisi piyasada pek görünmese de telif, tercüme ve yayına hazırladığı kitaplar okuyucuya yeterince fikir verir. Muaz Ergü yazdı.

Ertuğrul Düzdağ bir büyük emek demek

 

 

Yayıncılık dünyamızın yüz aklarından biridir Mehmet Ertuğrul Düzdağ. Düz bir dağ olur mu tartışılır ama onun işindeki titizliği, dikkati kat-i surette tartışma götürmez. Kendisi piyasada pek görünmese de telif, tercüme ve yayına hazırladığı kitaplar okuyucuya yeterince fikir verir. Hepimizin malumu olduğu üzere görselliğin, görüntünün egemenliğini ilan ettiği, özden çok görüntünün hüsnü kabul gördüğü dönemlerdeyiz. Bir şey ne kadar çok görünüyorsa, o kadar çok talep ediliyor. Burada görünen o şeyin iyi olup olmaması söz konusu değil. Yeter ki görülsün… Düzdağ, görüntüden çok işin özüyle ilgilenen biri. Görselliğe hapsedilmiş bir numarası yoktur onun. Aslında uğraştığı alanlar, yayına hazırladığı kitaplar tam bir görsel malzeme olacak çalışmalar. Ama dediğimiz gibi o, işin kendiyle ilgilenir, gerisi teferruat. Her şeyin ötesinde Düzdağ bir tavrın adamıdır da. Müslümanca bir tavırdır bu. Bireyci, menfaatçi, entelektüel tapınmacı bir tavır değil. Çalışmalarının, emeğinin bu toplum ve tarih üzerinde bir iz düşümü var.

İlme adanmış bir hayat onunki…

 

Mehmet Ertuğrul Düzdağ deyince hemen herkesin aklına, Mehmet Akif Ersoy gelir.  Akif’le ilgili çalışmaları bile, tek başına onun değerini ve önemini göstermeye yeter. Ta lise yıllarından beri yayın hayatının içinde yer almış, her zaman tefekkür dünyamızın yıldızlarıyla bir arada olma şansını yakalamış. Mehmet Akif’in talebelerinden Mahir İz Bey’in sohbetlerinde bulunmuş, Onun irfan ve ahlak pınarından doya doya içmiş. Üniversite yıllarında Yeni İstiklal Gazetesi’nde görev almış. Daha sonra Şule Dergisi’nin yayınlanmasında…  1970’li yıllarda İnkılâb Kitabevi tarafından yayınlanan “Safahat”baskılarını tashih ediyor. Entelektüel dünyamıza yeni bir soluk getirmek gayesiyle “Enderun Sahaf’ı arkadaşlarıyla kuruyor. Bir dönem yüksek lisans yapmak için üniversiteye çağrılıyor. “Volkan” gazetesi üzerine çalışıyor ama daha sonra vazgeçiyor akademik hayattan. Yakın tarih, Osmanlı ve sosyoloji alanındaki çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Herhangi bir grup ya da akademik kliğin içinde olmadan. Bir dönem “Sebil” gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yapıyor. Kitaplarını yayınlamak için “MED Yayınevi’ni kuruyor. Uzun sürmüyor bu yayınevinin ömrü.

Evet, kozasını ören kelebek misali özenle, dikkatle özveriyle çalışıyor Düzdağ. Gürültü, patırtı çıkarmadan. Her gün ekranlarda görünerek kendini yıpratmadan, antipatik bir şahsiyete dönüşmeden. Malum olduğu üzere, son zamanlarda yakın tarih üzerine yapılan çalışmalar çok popüler. Popüler tarihçilerimiz ya da çakma tarihçiler televizyonlarda bir showmen edasıyla programlardalar. Her şeyi sulandıran, kendi gerçeğinden koparan anlayış burada da yaygın. Herkes hesabına geldiği gibi, belgelerde çarpıtma yaparak işini yürütüyor. Tartışmalarla tüketilen bir tarih… Düzdağ, her ne kadar da popüleştirilen alanlarla ilgili çalışsa da, popülerlikle alakası yok. O, tarihi bir tüketim nesnesi haline getirmek yerine, oradan dersler çıkarmayı önemsiyor. Derdi var onun. Dahası anlatmak istedikleri… Tarihin bir yerlerinde tozlu raflara hapsedilmiş, unutulmuş kültür ve medeniyetimizi yeniden gün ışığına çıkarmak için gayretle çalışıyor. Çalıştığı alanlar ve kişiler çok geniş bir yelpaze oluşturur. Çalıştığı alanlar üzerinde takdire şayan bir müktesebatı var. Kafadan uydurma, işine geldiği gibi yorumlama, ekleme, çıkarma yapmaz. Zamana ve zemine göre metinler üzerinde oynama yaparak metni tahrif etmez. Olan neyse odur…

Mehmet Akif külliyatını yayına hazırladı

Mehmet Akif Ersoy üzerine külliyat genişliğinde çalışmaları var. Toplumun büyük bir kısmı Akif’i onun çalışmalarıyla tanıdı dersek mübalağa etmiş olmayız. Düzdağ’aMehmet Akif’le ilgili çalışmalarından ötürü yakın zamanlarda Bağcılar Belediyesi tarafından “Mehmet Akif Ersoy Üstün Hizmet Ödülü”verildi. Ayrıca adı geçen belediye, Düzdağ’ın en büyük hayallerinden biri olan Mehmet Akif’in de yazılarının yayınlandığı “Sebilürreşat ve Sırat-ı Müstakim”dergilerinin günümüz Türkçesiyle yayınlanmasına destek verdi. Bu dergiler Düzdağ’ın başkanlığında bir ekip tarafından titizlikle yeni Türkçeye aktarılarak kitaplaştırıldı. Ayrıca Ali Ulvi Kurucu’nun hatıralarını yayına hazırlayarak önemli bir iş yaptı Düzdağ. Ebussuut Efendi’nin fetvalarıyla ilgili çalışmaları da, o dönemin bütün yönlerine ışık tutan bir projektör gibi. Onun kendi yazdığı kitapları, tercümeleri, yayına hazırladıkları, yayınlanmasında katkı bulundukları çok uzun bir liste oluşturur. Aşağıya bilebildiğimiz, yetişebildiğimiz kadarıyla bir liste çıkarıyoruz:

 

Tek yıldızla (*) işaretli olan kitaplar, eski yazı matbu eserler üzerinde; çift yıldızlı (**) olanlar yazma eserler üzerinde yapılmış çalışmalardır:

A. TELİF VE ARAŞTIRMALAR:

1.       Şeyhülislâm Ebusuûd Efendi’nin Fetvâlarına Göre Kanunî Devrinde Osmanlı Hayatı,** (araştırma) 7.b. 2012, Kapı y. (28+340) s.

2.       Yakın Tarihimizde Irkçılık,* (araştırma) 6.b. 2013, Kapı y. (18+334) s.

3.       Türkiye’de Masonluk Meselesi, (araştırma), 1977 Cihad y. 388 s. (Yeniden

4.       Dünden Yarına, (yazılar ve çehreler) 1978, MED y. 360 s.

5.       Safahat Tedkikleri, (yazılar) 1979 MED y. 300 s.

6.       İstiklâl Marşı ve Çanakkale Şehidleri Şiirlerinin Açıklaması, 10.b. 2007, MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı y. 30 s. ( Hediye olarak dağıtılıyor.)

7.       Mehmed Âkif Hakkında Araştırmalar, 3.b. 2006, MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı y. üç cilt, (256+248+308) s.

8.       Mehmed Âkif Ersoy, (araştırma) 6.b. 2013 Kapı y. (24+328) s. (Kitap daha önce -ilk şekliyle- Kültür Bakanlığı tarafından üç defada 20 bin adet basıldığı gibi, 2002 yılında İSKİ tarafından da 10 bin adet bastırılarak öğrencilere dağıtılmıştır.)

9.       Yakın Tarihimizde Gizli Çehreler (araştırma) 4.b. 2012, İz y. 180 s.

10.     Tarafsız Değilim, (yazılar), 1993, İz y. 224 s.

11.     Yakın Tarih Yazıları, 2.b. 1997, İz y. 224 s.

12.     Düşman Acımaz, (yazılar), 1994, İz y. 216 s.

13.     Müslüman Aile, (yazılar) 4.b. 2001, Gonca y. 272 s.

14.     Başörtülü Melekler, (yazılar) 2.b. 1996, İz y. 312 s.

15.     Aman İrtica Olmasın, (yazılar) 1996, İz y. 280 s.

16.     Yakın Tarihimizde Dönmelik ve Dönmeler,* (araştırma) 4.b. 2012, İz y. 271 s.

17.     Mehmed Âkif, Mısır Hayatı ve Kur’an Meâli, (araştırma) 4.b. 2011, Şûle y. (8+351) s.

18.     İstiklâl Şâiri Mehmed Âkif Ersoy, 4.b. 2008 Fide y. 152 s. ( Merhum Mehmed Âkif’i anma günlerinde dağıtılmak üzere hazırlanmış olan bu kitabın 32 ve 16 sayfalık özetlenmiş şekilleri de vardır.)

19.     Üstad Ali Ulvi Kurucu Bey, Hâtıralar,12.b. 2013, Kaynak y. üç cilt, (393+406+408) s. (4. cilt yazıldı baskıya hazırlanıyor.)

20.     Mehmed Âkif Ankara'da - Milli Mücadele Yılları, Ankara BŞB y. 2013, (14+298) s.

B. NEŞRE HAZIRLANANLAR:

1.       Ömer’in Çocukluğu,* Muallim Nâci Bey, 1969, Cağaloğlu y. 66 s.

2.       Turfanda mı, Yoksa Turfa mı?* (Mansur Bey), Mehmed Murad (millî roman) 3.b. 2013, Kapı y. (24+373) s. (sonda açıklama notlarıyla)

3.       Buhranlarımız ve Son Eserleri,* Said Halim Paşa, 7.b. 2011, İz y. 304 s.

4.       Barbaros Hayreddin Paşa’nın Hâtıraları,** (Gazavât-ı Hayreddin Paşa) Seyyid Muradî Reis, 11.b. 2012, Kapı y. (8+470) s.

5.       Zağra Müftüsünün Hâtıraları,* (Târîhçe-i Vak’a-i Zağra), Hüseyin Râci Efendi, 6.b. 2011, İz y. 344 s. (13 resim ve harita)

6.       Başımıza Gelenler,* Mehmed Ârif Bey, 5.b. 2011, İz y. 758 s. (12 resim)

7.       Din ve Cemiyet,  Muallim Mâhir İz, 5.b. 1998, Kitabevi y. 248 s.

8.       Tasavvuf, Muallim Mâhir İz, 6.b. 2012, Kitabevi y. 256 s.

9.       Emrem Delâil-i Şerif Mecmuası,* (Delâil-i Hayrat ve diğer dualar), Şeyh Muhammed el-Cezûlî vd. 18.b. (yeni dizgi -  3.b. 2013), Gonca y. (38+239) s.

10.     Tercümeli Emrem Delâil-i Şerif Mecmuası, (sayfaların karşısına tercümeleri konulmuştur.) Tercüme: Fuad Günel, 3.b. 2013, Gonca y. (38+473) s.

11.     Peygamber Efendimiz,* Ahmed Cevdet Paşa - Muallim Mâhir İz, birçok baskı, 2013, Hediye Kitaplar y. (16+370) s. (Dine hizmet için vakfedilerek, matbaadan, mâliyet fiyatına - 2013’de tanesi iki liradan -  verilen ve ticareti yapılmayan kitap, son on yılda 700 bin adet dağıldı ve dağıtımı devam etmektedir. İstek: Erkam matbaası 0212 6710700)

12.     Meclis’te Başörtüsü Mücadelesi, M. Bülent Çaparoğlu, 1998, Şûle y. 647 s.

13.     Meclis Hatıraları, M. Bülent Çaparoğlu, 1999, Şûle y. 583 s.

14.     Kahraman Kardeşlerin Maceraları, adapte, gençlik macera dizisi, dört cilt, 2.b. 1990, Tuğra y. (176 x 4) s.  (yeni maceralarla on cilt olarak yeniden hazırlanıyor)

15.     Gecelerin Gündüzü, Ali Ulvi Kurucu, (1990) Marifet y. 446 s.

16.     Mehmed Âkif,* Süleyman Nazif, (eski-yeni metin karşılıklı sayfalarda) 1991, İz y. 241 s. Yeni baskısı hazırlanıyor.

17.     Volkan Gazetesi,* Derviş Vahdetî, (yeni harflerle aynen neşir ve tedkik) 1992, İz y. dergi boyu, ciltli, (86+580) s.

18.     Mehmed Âkif - Tevfik Fikret Meselesi ve Müderris Ahmed Naim Bey’in “Tevfik     Fikret’e Dair” Adlı Risâlesi,* 1992, İslâmî Edebiyat Dergisi eki, 32 s.

19.     Türk ve Arap,* Çerkeşşeyhi-zâde Halil Hâlid Bey, Osmanlıca asıl metinle birlikte Arapça tercümesi (Ö.Rıza Doğrul) ve sadeleştirilmiş yeni metin, 2.b. 2005, Yeni Zamanlar y. 184 s

20.     1913’ten Günümüze İmam-Hatip Okulları Meselesi, Nâhid Dinçer Bey, 1998,Şûle y.291s.

21.     Dönmeler Âdeti,** Ahmed Sâfi Bey, (tarih belgesi) 2.b. 2002, Zvi-Geyik y. 99 s. (Eski yazma ve yeni metinler karşılıklı sayfalarda ve sadeleştirilmiş yeni metin.)

22.     Safahat’tan Seçmeler, Mehmed Âkif Ersoy, 6.b. 2013, Kapı y. 333 s.

23.     Âsım, (Safahat altıncı kitap ayrı basım)-Ek: “İstiklâl Marşı” ve “Çanakkale Şehidleri” açıklaması- 2.b.Nisan 2009,112 s.  Hediye Kitaplar y. 20 bin dağıldı -2013’de- tanesi bir liradan veriliyor. İstek: Erkam matbaası 0212 6710700.

24.     Sırâtımüstakîm-Sebîlürreşâd* dergisi (1908-1925, 641 sayı, 9 bin sayfa) yeni harflerle aynen neşri: 2012 yılında ilk iki cilt yayınlandı, çalışma devam ediyor.

25.     Tefsir Yazıları ve Va'azlar, Mehmed Âkif Ersoy, 2012, DİB y. 360 s.

C. SAFAHAT ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR:

1.       Kültür Bakanlığı, MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı, Gonca, Timaş, Seha, İnkılâp, Çelik (Aden), Fide, Yeni Asya, Nesil, Bilge (Hayat), Çıra, İdeal, Diyânet Vakfı, Kaynak yayınevlerinin çıkardığı Safahat halk baskılarını hazırladı. 1973-2010 yılları baskıları, (123+587) s. ve (66+542) s. (Bu baskı Arnavutça'ya çevrildi, Üsküp 2006)

2.       Kültür Bakanlığı yayını Safahat edisyon kritik (karşılaştırmalı ilmî) baskısını hazırladı, 2.b. 1990, büyük boy (31+464) s.

3.       İz Yayıncılık tarafından çıkarılan eski ve yeni yazı karşılıklı sayfalar halinde 1300 dipnotla karşılaştırmalı ilmî baskıyı hazırladı, 3.b. 2009, büyük boy ciltli (136+1202) s. (Tamamen yeniden hazırlanan bu neşirde, yeni bir Giriş, şiirler hakkında araştırmalar ve sonda, Safahat dışında kalmış 3540 mısralık 100 parça şiir eki vardır.)

4.       İz Yayıncılık'tan çıkan İlmî baskının eski yazılı sayfaları çıkarılmış ve gözden geçirilmiş farklı baskısı, 1.b. 2013,  860 s. (baskıda)

5.       Çağrı Yayınlarının çıkardığı yeni yazı (128+664) s. ve eski yazı* (47+707) s. iki ayrı cilt, cep boyu Safahat baskısını hazırladı…

(Safahat baskılarına Mehmed Âkif Bey’in hayatı, eserleri ve fikirleri hakkında uzun veya kısa giriş bölümleri, notlar, indeksler ve açıklamalar eklenmiştir.)

D. NEŞRİNE YARDIM EDİLENLER:

1.       Kısas-ı Enbiyâ,* Ahmed Cevdet Paşa-Muallim Mâhir İz, 3.b, 2000, Kültür Bakanlığı y. 6 cilt, sadeleştirme. (Eserin aslıyla karşılaştırmalı son tashihi yapıldı.)

2.       Kısas-ı Enbiyâ, * Ahmed Cevdet Paşa, 1976, Bedir y. 2 cilt, (735+688) s. (Eserin aslıyla karşılaştırmalı son tashihi yapıldı.)

3.       Yılları İzi, Mâhir İz, 4.b. 2012, Kitabevi y. 554 s.+ fotoğraflar. (Eserin ilk baskısında tashihi ve indeksi yapıldı.)

4.       Mehmed Âkif Külliyatı, İsmail Hakkı Şengüler, (1990 -1992) Hikmet y. 10 cilt. (Eserin son tashihi yapıldı.)

5.       Hayatım İbret Aynası, Ahmed Muhtar Büyükçınar, 1996, 1. ve 2. ciltler neşre hazırlandı, Marifet y.709 s. (Kitabın bu baskısının tamamı 4 cilttir.)

6.       Yakın Tarihimizde Câmi Kıyımı, M. Şevket Eygi, 2003, Bedir y. 373 s.

7.       Mehmed Âkif, Eşref Edib, haz. Fahreddin Gün, 2010, Beyan y. 871 s.

8.       Binbir Hadîs-i Şerîf Şerhi, Mehmed Ârif Bey, haz. Selahaddin Yıldırım vd., 2013, Dârülhadis y. (69+698) s. (Eserin tashihi yapıldı.)

9.       Kur'an Meâli, Mehmed Âkif Ersoy, 1.b. 2012, Mahya y. (22+426+416 ) s.

 

 

 

Muaz Ergü yazdı

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2013, 15:12
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
şevket şimşek
şevket şimşek - 7 yıl Önce

1-DUALARIMIZ ONUNLA...2-YENİ ŞAFAK'TA BİR KÖŞE VERİLMELİ, KIYMETİ BİLİNMELİ, MUTLAKA YAZDIRILMALI...3-EPEY KİTABINI OKUDUM. ALİ ULVİ KURUCU HATIRALARI MUHTEŞEM, TARAFSIZ DEĞİLİM KİTABI DA MUHTEŞEM...

Alp
Alp - 7 yıl Önce

Ertuğrul Düzdağ Hocamıza Allah uzun ömürler versin. Yazdığı kitaplar birer hazine.Gece yatağımda bile elimden bırakamıyorum.

MUHARREM BÜYÜKTÜRK
MUHARREM BÜYÜKTÜRK - 7 yıl Önce

Ertuğrul Hocamın yazdığı eserlerin hepsi bizim için her zaman oksijen çadırı olmuştur. Allah Razı Olsun.

hafız
hafız - 7 yıl Önce

selamun aleykum.HATIRALAR hakkında yorum yapmak istiyorum.harika feyz dolu bir serüven.ayrıca çok sürükleyici.okurken başka alemlere dalıyor kendi halinize üzülüyorsunuz.tam bir emek abidesi.gerçekten özellikle tümm gençlere tavsiye ediyor,DüZDAĞ HOCAMIZIN ellerinden öpüyorum.yüreğine sağlık

banner19

banner13

banner26