Bir Kenzi-Abdülaziz Şenol var idi

Tarsuslu birkaç tarikten icazetli güzel bir insanı tanımak lazım.

Bir Kenzi-Abdülaziz Şenol var idi

Divan’ı ve halifesi vasıtasıyla tanıdığım güzel insanlardan biri de Tarsuslu “Kenzi” Abdülaziz Şenol Efendi’dir. Mülaki oluşum halifesi Lütfi Filiz Efendi vasıtasıyladır. Sonrasından “Kenzi” Divan’ı ile epey sohbetler nasip oldu. Abdülaziz Efendi, Tarsuslu hekim bir baba ile yine Tarsus eşrafından varlıklı bir ailenin kızının evliliğinden dünyaya gelir. Yıl 1895. Baba mesleğini icra etmek için her ne kadar da Mekteb-i Tıbbiye’de okuması istense de ananesinin evdeki hâkimiyeti baskın gelerek bu istekten vazgeçilmiş. Ananesi padişaha karşı yürütülen propagandanın bu okuldan mülhem olduğu düşündüğü için torununu korur kendince.

Aziz Efendi, ergenlik döneminin yeni demlerinden dervişlik hırkası giymeye niyetlenir. Önce Diyarbakırlızade Ali Efendi’nin Rufai Tekkesi daha sonraları Kadiri Dergâhı Mısri Abdüsselam Efendi’nin huzuru uğrak yerleri olur.

Şeyhler Perşembesi26839

O devirde senede bir kez ve Perşembe gecesi düzenlenen bir ayin vardır: Hâmiş-i Meşâyıh. Bu geceye meşayıh-ı kiram canlarıyla birlikte gelir ve münavebeli toplantılarda zikirden sonra “Bürhan”  delili icra edilir. Aziz Efendi de bu mecliste “mızher” vuranlardandır. “Bürhan” sırasında gönlüne Develizade Hafız Halil Efendi nakşolur. Cezbe anında kendisine mülaki olmak istediğini açar ve onun için Halil Efendili günler başlar. Halil Efendi başka bir deme kalsın biz Aziz Efendi’de karar kılalım. Canım zaten ehli olan Halil Efendi’yi Aziz’den okur.

Yirmi sene Halil Efendi’nin taht-ı irşadında bulunur. Efendisiyle birlikteyken askerlik görevi başlar. Askerlik sonrası cezbe hali daha da hareketlenen Aziz Efendi, Halil Efendi’nin de izniyle Hacc farizasını ifa için yollara düşer. Yolculuğu sırasında Halep’te Nakşi Şeyhi Beşir Efendi, Humus’ta Nakşi Şeyhi Ebu’n-Nasır Halef, Şam’da Şazeli Mahmud Ebu’ş-Şamad ve yine Şam’da İmam Rabbani ahfadı Muhammed Masum-ı Hindi ile mülaki olur.

Göç emri gelince…    

“Allah, her yer nazargah-ı  ilahi olduğu  için her yerde bulunur, bulunmadığı hiçbir yer yoktur ama hiç kimse bir alamet, bir mihenk taşı bulamadıkça ne kendinin ne de karşındakinin ilminin derecesini bilemez.”  zevkiyle yaşayan aziz bir kimliktir.

Aziz Efendi deyince…      

Son sözleri söylemek ve tarihi de düşürmek Lütfi Filiz Efendi’nin olsun:

Adı Abdülaziz Şenol, ilâhi mahlası Kenzî

Okur bir Fatiha şâd ol, sana ilham olur feyzî           

Arda Şeker, o kadar çoklar ki diyor

 

Yayın Tarihi: 06 Haziran 2011 Pazartesi 15:27 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2011, 17:36
YORUM EKLE

banner19

banner36