Bir hocadan daha fazlası Sefer Solmaz

Fakültedeki odasını ve ders için girdiği sınıfları bir insanlık mektebi haline getiren Sefer Solmaz’ın, Karaçay atalarından tevarüs eden asaleti ve diğergamlığı beni ve diğer insanları etkileyen en önemli özelliği olmuştu..

Bir hocadan daha fazlası Sefer Solmaz

 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nün güzide kadrosundan “millet mistiği” bir akademisyenin ilim ocağında öğrencilerine verdiği ilmin yanı sıra, öğrencilerinin tahayyülünde bıraktığı izlerin, tecrübelerin, hoca imajının ve bir vefa borcunun gereği olarak yazıyorum bu haberi.

Hilkat gereği insanoğlu sürekli başka insanlardan etkilenmeye meyyaldir. Nitekim lisans ve yüksek lisans öğrenimim süresince Konya’da ciddi bir yer tutan edebî çevrenin yanı sıra ilmî camiada da etkisinde kaldığım, tutum, söylem ve davranışlarından örnek aldığım kimseler olmuştur. İşte bu ilim erbabından birisi de yukarıda Nurettin Topçu merhumdan mülhem olarak “millet mistiği” olarak nitelendirdiğim Sefer Solmaz’dır.Sefer Solmaz

Fakültedeki odasını ve ders için girdiği sınıfları bir insanlık mektebi haline getiren Sefer Solmaz’ın, Karaçay atalarından tevarüs eden asaleti ve diğergamlığı beni ve diğer insanları etkileyen en önemli özelliği olmuştu. Söz konusu öğrenci olunca bütün akan suları durduran, iki eli kanda da olsa öğrencinin derdi ve sıkıntısı ile ilgilenen Sefer Solmaz, dilinden düşürmediği Şeyhü’l Ekber Muhyiddin İbn-i Arabî’nin “insan, bir küçük kâinattır ve Allah insanı bütün âlemin hakikatini kendinde toplayan bir varlık olarak yaratmıştır” söyleminin gereğince en fazla değer verilmesi gerekenin insanlar olduğunu düşünerek hareket etmiş ve kendine münhasır tavırlarını sergilemişti.

Sefer Solmaz, örnek bir hoca portresi çizmesinin yanı sıra yüzlerce insanın teveccühünü de kazanarak, akademisyenliğinin yanı sıra “gönül adamı” kimliğini de müşahhas halde temayüz ettiriyor. O, bu haliyle, fakülte koridorlarında bilime kurban giden insanî hakikatlerin ve değerlerin yeni nesil üzerinde yeniden inşa edilmesi için büyük bir çabanın sorumluluğunu da üzerine alarak, hasretini çektiğimiz akademik profilin izdüşümünde yerini alıyor.

Ondan ders almak öğrenciler için esasında büyük bir fırsat ve şans olarak görülmeli

Fakülte koridorlarında elinden hiç düşürmediği kitapları ve haritası ile ders için sınıfa her girdiğinde merhum Nurettin Topçu gelirdi aklıma. Topçu’nun “mabede girer gibi mektebe giriyorum” ifadesi tam da Sefer Solmaz’ın hareketlerine uygun düşen bir metafor olarak yer etti zihnimde. Sanki üniversite hocalığının ilk dersine giriyormuş gibi bitip tükenmez bir enerji ve heyecanla başlar/dı derse. Kimilerinin aksine, akademik çalışmalar için teşvik ve söylemleri benim ve arkadaşlarımın akademik duruşunu ve sorumluluk hislerini şekillendirmişti.

Şovenizm ve ideolojik milliyetçilikten uzak olarak Sefer Solmaz’dan “Türk Tarihi” dersini almak, hocamızın rahle-i tedrisatından geçen öğrenciler için esasında büyük bir fırsat ve şans olarak görülmeli ve öyle hatırlanmalı. Osman Turan, İbrahim Kafesoğlu, Mehmet Altay Köymen gibi değerli tarihçilerin yanı sıra Kuzey Afrika’da bağımsızlık mücadelesinin manevi mimarı Şeyh Senusî, Kafkasya direnişinin önderi Şeyh Şamil ile Doğu Türkistan’dan Endülüs’e ümmet coğrafyası ve İslam medeniyetinin sembol isimleri konuk olurdu hocamızın hançeresine.

Sefer SolmazÖzellikle bir defasında beni heyecanlandıran, bir o kadar da sevindiren bir olay meydana gelmişti. Su Üstüne Yazı Yazmak ve Gölgeler Koridoru isimli eserlerin müellifi ünlü sufî Muhyiddin Şekur Konya’yı ziyaret etmiş, Sefer Solmaz da bu ziyarette Şekur’a eşlik ederek onu yalnız bırakmamıştı. Bu olay benim açımdan heyecan verici, görmezlikten gelinemeyecek bir durum olduğundan büyük bir mutluluk duydum. Öte yandan başta Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve Konya Aydınlar Ocağı olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Selçuklular’ın ve Danişmend Oğulları’nın siyasi, kültürel ve entelektüel boyutu ile ilgili verdiği konferanslar, hocanın bu alanlarda bir otorite olduğunun göstergesi bakımında önemlidir.

Aynı zamanda bir sancıyı taşıyan adamdır Sefer Solmaz. Anadolu’nun bağrından çıkardığı ve yetiştirdiği karakter sahibi gençlerin türlü engellerle ilim dünyasından uzak tutulmasının ıstırabını çeker ve her fırsatta bu ıstırabını dile getirerek çözüm yollarını kendine münhasır üslubuyla açıklar. Fakat her “millet mistiği” örneğinde olduğu gibi Sefer Solmaz da yalnız kalır bu düşüncelerinde. Bu sancıya ortak olacak onurlu gençlerin yetişmesi umuduyla hocamın ellerinden öpüyorum.

 

Abdullah Burgu yazdı

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2013, 14:56
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
fatih
fatih - 6 yıl Önce

Allah sayılarını artırsın Sefer hocam gibilerin

Emsile Öztürk
Emsile Öztürk - 6 yıl Önce

Sefer Bey in s.ü ilk öğrencilerinden olmak ayrı bir ayrıcalık.her zaman sorunlarımızla içtenlikle ilgilenen ,ömür boyu hocalık anlayışının tek örneğidir Sefer Hoca.o her zaman hocalığın dört duvar arasında yıllarla sınırlı olmadığını ,hocalığın ömür boyu devam eden bir süreç olduğunu söylerdi.ben bunu herzaman hissettim.gerek okul hayatımda gerek sivil hayatta benden desteğini esirgemeyen hocama iki cihan saadeti dilerim.Allah sefer hocaların sayısını artırsın inşallah.

Meryem KARAHAN
Meryem KARAHAN - 5 yıl Önce

Sefer Solmaz'ın öğrencisi olmak onunla bilim dünyasının heyecanını eksiği ve fazlasıyla yaşamak herkese nasip olmaz diye düşünenlerdenim. Hala onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum ve hep duyacağım belki de üniversite hayatında bilginin yanında insanlığında öğretildiğine dair inancımın oluşmasında en büyük etkenlerin başında gelen kişidir Sefer hocam. Bu mesleğe öylesine gönül vermiş ki bunu değerli insaniyeti ile birleşince ortaya abidevi bir şahsiyet çıkmış üzerimizdeki emeğyle övünüyorum.

Züleyha Kaya
Züleyha Kaya - 2 yıl Önce

Sefer hoca candır.

banner19

banner13