Bir Endülüslü: Hashim Cabrera

Günümüz Endülüs'ünden bir sanatçıyı anlatıyor Zeynep Dilaver

Bir Endülüslü: Hashim Cabrera

Hashim Ibrahim Cabrera 57'sinde bir Sevillalı. Gençliği ve çocukluğu Kurtuba'da geçmiş. 18 yaşında resim sanatına merak salmış. Farklı ülkelere seyahatler yapmış. 1983’de Almadovar’a geri dönmüş. Şimdi yine dünyanın farklı yerlerine yaptığı yolculuklarını sürdürüyor ve hala Cordoba mahallinde yaşıyor.

Resimle başlayan sanat yolculuğu

Hashim Ibrahim Cabrera Cabrera otuz yıldan daha uzun zamandır boş alanlarda, mekânlarda farklı disiplinlerle çalışan bir ressam. Resimleri, heykelleri ve fotoğrafları geniş bir kültürel donamına sahip olduğunu gösteriyor. 90'lı yıllardan itibaren sanatı üzerine oluşturduğu merak nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden davetler almaya başladı.

Tüm plastik sanatı çalışmalarına, görsel üretiminin teoremlerine düşünsel desteği de dahil etti ve tamamlayıcı işleviyle şiir, edebiyat ve bazı deneme çalışmalarında da bulundu.

Farklı alanlarda çalışmaları olan Hashim 80’lerin ortalarında doğa ve kültür üzerine yoğunlaşır. Doğa ve Kültürden (De La Naturaleza y Las Culturas) adlı bir denemesinde ve çeşitli resim, heykel ve fotoğraf sergilerinde; doğa ve kültürel uygulamalar, mimarlık, şehirleşme ve peyzaj, endüstriyel toplum ve ekonomi arasında var olan ilişkileri zengin bir şekilde işlemiş.

90’larda öteki kültürlerin keşfini ele aldı: Japon, Orta Doğu ve Akdeniz’i kültürel çeşitliliği, tarihi belleği, kültürler arası ilişikileri ve düşüncelerini aktarım biçimleri etrafında sorguladı. Bu süre zarfında paralel olarak sanatçı TIEDPAAN araştırması alanına yönelik olarak Cordoba Üniversitesi ile işbirliği içinde çağdaş sanatın yayılması hakkında pedagojik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Islam Y Arte Contem Proaneo, Hashim Cabreraİslam demek kültürel zenginlik demek

Sonrasında “Şekle gelmez Hüzün" diye adlandırılan, Rudolph Arheim’a hürmet olarak vicdanda yeniden doğuş teorimini realize etti. Aynı şekilde Cordoba ve Mallorca’da çeşitli katılımlarda bulundu.

Mansur Escudero, Sabora Uribe ve Abdennur Coca’nın yanında Centro de Documentacion y Publicaciones de Junta Islamica (Yakın İslam Hakkında Belgeleme ve Yayımların Merkezi)’nın kurucularındandır.Iciacion Al Islam, Hashim Cabrera

Hashim Cabrera www.webislam.com sitesini sanat ve yer kültürü bölümünün danışmanı olarak ilk beş yılı boyunca yönetti. Son on yıl içinde Haşim Cabrera, teknolojik yenilikler sağlayan sorumlulukları barındıran bir değişim tasarısına katıldı (sanat, bilim ve ruhanilik: Ortaya çıkan evrensel kültürler arasındaki ilişki: UNESCO Digiarts. Leonardo Journal Pres yayınları ) ve Akdeniz çevresindeki tartışma forumlarında bulundu. (http://www.media.uoa.gr/yasmin)

Haşim Cabrera birçok konferans, kurs ve seminer de veriyor. Bunların hepsinde, kendi geniş sanatsal bilgi birikimiyle; diğer sanatçıların çalışmalarını araştırmalara faydası olacak şekilde sentezler sunarak berrak bir ahlak ve felsefe ilişkisi içinde sunuyor.

Şu anda renk ve sanat/vicdan analizi atölyesi üzerine plastik sanatlar üzerine çeşitli araştırma tasarıları geliştiriyor. Bu son atölyede felsefi, ruhani ve tarihi temeller kadar, cismani ve şekilci boyutlarla ilgilenen sanat düşünce ve entellektüel ilişkiyi irtibatlandırarak sunmayı deniyor.

 

 

Zeynep Dilaver Endülüs’ün zenginliğinin farkına varılmalı, dedi

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2010, 13:13
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26