Balkanlarda bir Köprü'müz var!

Bir öğrenci buluşması olarak başlayan bu topluluk ilerleyen zamanlarda Köprü Derneği'ni kurmuş.

Balkanlarda bir Köprü'müz var!

Türkiye ve Makedonya arasında köprü görevi gören, Makedonya’da yaşayan insanların büyük ilgisini çeken, yaptıkları işlere gıptayla bakılan ve genç beyinlerin önderliğinde kurulmuş olan bir dernek: Köprü!Köprü Derneği

2003 yılında kurulan Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, işe, kendi adıyla bir dergi çıkarmakla başlamış. Üsküp’teki Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türkoloji bölümü öğrencileri, Hayati Yavuzer’in teşvikleriyle derginin yazar kadrosunu oluşturmuşlar. Derneğin faaliyetleri, Üsküp merkezli olmak üzere, Makedonya’nın çeşitli bölgelerinde geceler ve programlar düzenlemek suretiyle devam etmiş. Dernek hakkındaki her şeyi ilk ağızdan öğrenmek için, genel sekreteri Ahmet Kurtis’le konuştuk.

Ahmet KurtisKöprü derneğinin hedefi nedir?

Derneğimiz, Makedonya’da yaşayan Türklerin ve diğer milletlerin sorunlarının çözümünü gençler ve eğitim olarak görmekte. Bu doğrultuda Köprü Derneği’nin asıl misyonu: Makedonya da yaşayan Türk toplumunun kültürel, milli ve manevi değerlerini muhafaza edip geliştirmesini sağlamak; Makedonya’nın her bölgesinde yaşayan Türklerin kültür, sanat, eğitim ve diğer alanlarda gelişmesini sağlamak; Makedonya’da azınlık olarak varlığını sürdüren Türklerin inşâ ettiği mevcut tarihî eserleri muhafaza etmek ve tanıtmak için imkânlar oluşturmaktır. Bilhassa Makedonya'da yaşayan Türk gençliğinin milletinin kaybettiği özgüvenini geriye kazanan, hiçbir yok olma korkusu taşımadan kendi varlığını ispatlayan ve toplumları birbirine bağlayan bir köprü olmak bizim asıl gerçekleştirmek istediğimiz hedefler arasındadır.

Ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Makedonya’daki Türklerin ve genç nüfusun sesi olmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz üç birim altında devam etmekte: Fettah Efendi Eğitim Birimi, Yahya Kemal Kültür Sanat Birimi ve Divan Yayıncılık-Multimedya Birimi. Bu üç birim, bizim hem okullarda hem kültür sanat alanında hem de yayınlarımızda destek veriyor.

Köprü Derneği
(+)

Derneğin etkinlikleri sadece Türklere mi yönelik?

Köprü Derneği kurulurken üç temel mantık üzerine kurulmuş, öncelikle buradaki Türkler arasında, sonrasında Makedonya ve Türkiye arasında bir köprü olmak ve diğer etnik gruplar arasında bağlantı kurmak. Etnik grupları, aralarında ayrım yapmadan bir araya topladık. Konya Belediyesi ve TİKA’nın desteğiyle derneğimizde yürütülen Türk el sanatları kurslarında Arnavut, Boşnak, Makedon ve Türk öğrenciler bir arada eğitim görüyor. Türkçe kurslarımızda ise Makedon öğrencilerİ ve Türkçe bilmeyen diğer öğrenci kardeşlerimizi bir arada müşahede etmeniz mümkün.

Eğitsel çalışmalarınızın süresi ne kadar, kaç öğrenciye burs veriyorsunuz?

Yirmi kişilik bir öğrenci grubumuza burs veriyoruz. Türkçe kurslarımız bir yılda iki döneme ayrılmakta. Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sonlanmakta. Türk el sanatı kurslarımız da aynı şekilde bir yıl sürmekte. Her yıl Nisan ayında ise bir sergi düzenliyoruz. Geçen seneki sergimizi Kurşunlu Hanı’nda yaptık ve büyük ilgi gördü. Bu yıl da Nisan ayında bir sergimiz oldu ve Mayıs ayında tekrar kayıtlarımız başladı. Kursumuza katılanlar yaz boyunca iyi bir eğitimden geçip ikinci dönemlerinde sergiye hazırlanmaya başlayacaklar.

Köprü Derneği
(+)

“Kardelen” adında bir de çocuk dergisi çıkartıyorsunuz. Sizi, çocuk dergisi çıkartmaya yönelten sebep neydi?

Köprü Derneği kurulduğundan beri var olan Köprü dergisi halk tarafından sevilip benimsenince, biz de işe en temelinden, çocuklardan başlayalım deyip Ekim 2009’da 9-13 yaşlarına hitap eden Kardelen çocuk dergisini çıkartma kararını aldık. Dergimizde yer verdiğimiz konuların işlenişinde hem milli hem manevi duygulara önem veriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ilgisini çekerek, onları eğiterek, eğlendirerek gelişimlerine katkı sağlanmasını düstur edindik.

Kardelen Dergisi nerelere ulaşıyor, nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Makedonya’nın en ücra köylerinde bile okunuyor dergimiz. Orada yaşayan çocuklarımıza ulaşıp onlardan olumlu tepki almak bize anlatılmaz bir sevinç yaşatıyor. Bu güzel tepkilerle beraber her sayımızı geçen sayılarımızdan daha kaliteli yapmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim maksadımız dergi her eve, her ele, her çocuğa ulaşsın; çocuklarımız aileleriyle beraber okusun.

Türkiye’den buraya gelip eğitim görmek isteyenlere ne söylemek istersiniz?

Derneğimiz, pazar günleri hariç diğer günlerde faaliyet gösteriyor. Balkanlarda ilk Türk kütüphanesi olan ve içerisinde beş bine yakın kitap barındıran şair Âşık Çelebi kütüphanesinin, burada okuyan ve okuyacak olan öğrenci kardeşlerimize, çalışmalarında ve projelerinde büyük destek sağlayacağının garantisini verebiliriz. Köprü Derneği’nin kardeş derneği olan TUTAB (Türk Öğrenci Birliği) Makedonya’nın her bölgesinde bulunan öğrencileri bir araya getirip öğrenci kardeşlerimizin iyi arkadaşlar bulmalarına yardımcı olacaktır.

Adres: ul. 113, no: 16/A Skopje, Macedonia, 1000

Tel: +389(02)3112731

E-posta: [email protected]

Web: www.koprudernegi.com

Prof. Dr. Ali Birinci Köprü Derneği'nde

Tuba Kaya haber verdi

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2010, 18:00
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
mustafa odacığolu
mustafa odacığolu - 10 yıl Önce

addâmlar ya... baksana sunlara kerçolarım benim. Allah yolunuzu acik etsin.

banner19

banner13

banner26