Amman'daki tekkesinde Amerikalı bir Şazeli

Nuh Keller, Türkiye'de pek bilinmeyen Amerikalı bir mütercim, şeyh ve âlim. Fakat İngilizce literatürde arandığında, ilgilendiği konularda bir araştırma yapıldığında ilk karşılaşılan isimlerden biri oluyor. Mehmet Erken yazdı.

Amman'daki tekkesinde Amerikalı bir Şazeli

 

 

Yaklaşık 30 senedir Amman'da ikamet eden Nuh Keller, 1954 yılında Amerika'da doğmuş. Chicago Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldığı sıralarda İslam'a ilgi duyunca, Arapçaya başlamış. Felsefe eğitimi esnasında, ailesinden aldığı dini formasyonu sorgulamaya başlayan Keller, bu dönemde farklı sorular ve düşüncelerle karşılaşmış.

Lisans eğitimi sonrasında 1977 yılında, Mısır'a Arapçasını ilerletmek için giden Keller, burada Müslüman olmuş ve Şam’a yerleşmiş. Uzun araştırmaları sonrasında Müslüman olan Keller, araştırmaları esnasında kendisini en çok etkileyen anların, çıktığı uzun deniz yolculuğu olduğunu ve bu nedenle Müslüman olduğunda “Nuh” ismini aldığını söylüyor.

Müslüman olduktan sonra hızla dersler almaya başlayan Keller, bu dönemde Usul-u Fıkıh, Arapça, tefsir ve hadis usulü derslerine devam etmiş. 1982 yılında da Şam'da yaşayan Şazeli şeyhi Abdurrahman eş-Şaguri ile tanışarak kendisine intisab etmiş.

Eserleri nelerdir?

80'li yılların başında, 1991 yılında yayınlanan ve kendisine uluslararası ününü kazandıran ilk eser olan İbn Nakib el Mısri'nin “Umdetu-s Salikin” kitabının çevirisine başlamış. Uzun yıllar süren tercüme sürecinden sonra, 1991 yılında yayınlanan bu eser, Avrupa dillerinde yayınlanan El-Ezher onaylı ilk tercüme olmak özelliğini taşıyor. Şafi mezhebinin kaynak kitaplarından olan bu eser, geçtiğimiz 20 yıl içinde binlerce satmış ve kaynak kitap haline gelmiş durumda. Bundan sonra ise İmam Nevevi'nin “Al-Makasid” kitabını da İngilizceye çeviren Keller'in telif eserleri ise şunlar:

Sahilsiz Bir Umman, Amerika'da Kıble Problemi, Sufizm ve İslam, Evrim Teorisi ve İslam, İslam'da Bid'at Kavramı ve Müslüman Olmak.

Amerika'da Kıble Problemi, Sufizm ve İslam, İslam'da Bid'at kavramı ve Evrim Teorisi ve İslam isimli kitaplarında, fıkhi ve düşünsel konuları ele alan Keller'in Müslüman Olmak adlı kitabı ise biyografik bir özellik taşıyor. Son yayınladığı Sahilsiz Bir Umman kitabında ise Keller, daha önce bir risale olarak yazdığı “Şazeli Tarikatı” isimli kitapçığı genişleterek mufassal bir kitap haline getirmiş. Bunun başına da, karşılaştığı 5 ismi anlattığı geniş bir kısım ve sonuna da bu risalenin dışında birkaç makalesini eklemiş. Keller bu eserlerinin dışında, Şazeli evradı ve delail-i hayrat kitaplarını derlemiş.

Yaptığı tercümeler ve yayınladığı kitaplar ile özellikle Batı’da geniş bir kitleye hitap eden Nuh Keller, kitapların dışında muhtelif dergilerde düzenli yazılar yazmış ve ayrıca farklı ülkelerde konferanslar vermiş bir isim. Q-net ve İslamica gibi dergilerde yazılar yazmış olan Keller'in bütün yazılarına www.masud.co.uk adresinden ulaşılabiliyor.

Tasavvufi hayatına dair…

Şeyh Nuh'un fakihlik, tercümanlık ve vaazlığının yanında en önemli gündeminin tasavvuf ve Şazelilik olduğunu söyleyebiliriz. 80'li yıllarda şeyhi Abdurrahman eş-Şaguri'ye intisab ettikten sonra, 1995 yılında kendisinden icazet alan Şeyh Nuh, bu tarihten itibaren Amman'da kendi tekkesini kurmuş ve biat almaya başlamış. Müridlerinin bir kısmı Amman'a yerleşmiş olan Şeyh Nuh'un, Batı ülkelerinde de pek çok müridi mevcut; hatta zaman zaman bu ülkelere seyahatlere çıkıyor. Hem kendi müridleri ile rahat iletişim kurmak, hem de irşad faaliyetinde bulunmak için de, tarikata, tarikatın adabına dair pek çok internet sitesi ve yazısı mevcut.

Şeyh Nuh, halen Amman'da, tekkesinin alt katında ikamet ediyor. Düzenli dersler veriyor ve yurt dışında konferans-ihtifal amaçlı seyahatlere çıkıyor.

 

Mehmet Erken aktardı

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2014, 13:46
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13