Saltanat kötü de diktatörlük iyi mi?

Son günlerde bir Sultan Abdülmecid tartışması var. Abdülmecid bir özelliği ile Osmanlı'da tek.

Saltanat kötü de diktatörlük iyi mi?

“Dört evladı padişah olan” tek hükümdar

Son günlerde bir tartışma konusu oldu Sultan Abdülmecid. Neden? Çünkü vefatının 150.yılı sebebiyle Dolmabahçe Sarayı’nda anılacakmış? Vay be. O kadar da olmasın mı? Şanlı Osmanlı tarihinde “dört evladı padişah olan” tek hükümdar ünvanını taşıyan bu insana hiç mi vefa örneği gösterilmesin.  Bu rahatsız olmaklar neden?Sultan V.Murad

90 günlük padişah

Osmanlı sultanları içinde en kısa zaman tahtda oturan padişahdır. Tam 90 gün.

Sultan V. Murad, Eylül 1840’ta I. Abdülmecid’in Kadın Efendisi Şevket-efzâ Vâlide Sultân’dan Çırağan sarayında dünyaya gelmiş ve 30 Mayıs 1876 yılında da 3 ay sürecek olan Osmanlı tahtına çıkmıştır. Sultan Murad, alaturka terbiye usulleriyle büyütülmüş ve Arapça ile Fransızca’yı gençliğinde öğrenmiştir. Üç aylık padişahlığından sonra Çırağan Sarayında ikamete mecbur edilen V. Murad, Ağustos 1904’te şeker hastalığından vefat etmiştir. Türbesi, Eminönü-Yeni Camii yakınındaki Cedid Havatin Türbesi’ndedir.

İstanbul’a defnedilen son padişah

Sultan V.Mehmed Reşad 35.Osmanlı padişahı, 100. İslâm halifesidir. Babası Sultan Abdülmecid Han, annesi Gülcemâl Kadın Efendi’dir. 2 Kasım 1844 tarihinde Çırağan Sarayı’nda dünyaya geldi. Yedi yaşında annesini, on yedi yaşında babasını kaybetti. Çok iyi bir tahsil gördü. Sultan II.Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesi üzerine 27 Nisan 1909 Salı günü 65 yaşında padişah oldu.  3 Temmuz 1918 Çarşamba gününe kadar dokuz sene, iki ay, altı gün saltanat sürmüş ve 74 yaşında iken Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Türbesi, Eyüp’dedir.

Sultan II.AbdülhamidKurtların arasında bir arslan

Sultan II.Abdülhamid Han, 34.Padişah, 98.halifedir. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tîr-i Müjgân Kadın Efendi’dir. 21 Eylül 1842’de İstanbul’da doğdu. Devrinin en değerli âlimlerinden iyi bir tahsil aldı. V.Murad’dan sonra 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta çıktı. Osmanlı devletini 33 yıl yönettikten sonra Meclis-i Mebûsan kararı ile 27 Nisan 1909’da tahttan indirilen Sultan II.Abdülhamid, ailesi ile birlikte Selânik’e gönderildi. 1912 yılında İstanbul’a geldi ve Beylerbeyi Sarayı’na yerleşti. 10 Şubat 1918 tarihinde vefât ederek dedesi Sultan II.Mahmud Han’ın medfûn bulunduğu Divânyolu’ndaki türbeye defnedildi. II.Abdülhamid 1876-1909 yılları arasındaki saltanatı müddetince pek çok icraatta bulunmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır; Polis teşkilâtını geliştirdi. Askerî dikimevleri, tersâneler, feshâneler kurdurdu. İstanbul ve İzmir limanlarını tesis ettirdi. Tahta çıktığı zaman 252 milyon altın borç, tahtı bıraktığı vakit 30 milyon idi. Gurebâ Hastanesi, Hamîdiye Etfal Hastanesi, Yıldız Askerî Hastanesi o devirde hizmete girdi. Arkeoloji, Askerî Müze, Yıldız Müzesi, Yıldız ve Bâyezîd Kütüphâneleri hizmete sokuldu. Dârü’l-Âceze yine onun devrinde açıldı.

 

Sürgün edilen mazlum padişah

Sultan VI. Mehmed Vahidüddin Han, Şubat 1861 senesinde Dolmabahçe Sarayı’nda, Sultan Abdülmecid’in IV. Kadınefendisi Gulistû (Gülistan) Hanımefendi’den dünyaya geldi. 04 Temmuz 1918 tarihinde tahta oturdu. 16 Mayıs 1926 tarihinde San Remo şehrinde vefat etti. Cenazesi Şam’a nakledilerek Yavuz Sultan Selim Camii Haziresine toprağa verildi.

Haydi Sultan Abdülmecid’i ziyaret edelim

Son olarak büyük padişahımızı türbesinde ziyaret edelim. Nur içinde yatsın. Allah gani gani rahmet eylesin. Hatırlatma babında bilgi vermekte fayda var. Türbesi Fatih’in Çarşamba semtinde, Sultan Selim Câmii’nin kıble tarafında, Yavuz Sultan Selim Türbesi’nin karşısında yer almaktadır. Türbe Sultan Abdülmecid Han hayatta iken Dolmabahçe Sarayı’nın mimarı Garabet Balyan’a 1855 yılında yaptırılmıştır. Sekizgen plânlı olup kesme taştan inşâ edilmiştir. Türbede Abdülmecid Han (vefât:1861) ve oğulları Mehmed Abdüssamed Efendi (vefât:1854/55), Osmân Saffeddîn Efendi (vefât:1854/55) Burhâneddîn Efendi (vefât:1877) medfundur.

 

Doğan Pur davet etti

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2011 Cuma 23:35 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2011, 03:09
banner25
YORUM EKLE

banner26