İsmet Özel kime sevgiyle bakar?

İsmet Özel'e katılmayanların hepsi ona düşman mıdır? Tükiye'ye, Türklüğe düşman mıdır? Onu sadece savunanlar mı anlar?

İsmet Özel kime sevgiyle bakar?

Her kimse değil; İsmet Özel

Herhangi bir yazar, düşünür, şair gündemde çokça yer tutan,kabul gören, hatta şerhler düşürülen, eleştirilen ama aşılamayan genel algılayış, anlayış ve kabullerin dışında bir düşünceye sahip olabilir. Bu düşüncesini uyarmak- uyandırmak niyet ve amacıyla sloganik (!) tarza dönüştürülmüş bir biçimde ifade etme özgürlüğüne de sahiptir. (İsmet Özel herhangi bir yazar olmadığı gibi bu cümleleri de düşüncesinin kristalize edilmiş veciz dikte ediliş biçimleridir.) Ki biz bu düşünürün, yazarın, şairin bunları bir dert ile, ülkenin çıkışsızlığa doğru gittiğini görme ve bunun bir an evvel değiştirilmesi gerektiği kaygusuyla dile getirdiğini biliyoruz.10769

Çünkü bunu yıllardır yazdığı yazılarda ve Türkiye'nin önemli şehirlerinden bazılarında gerçekleştirdiği konferanslarda belirginleştirmeye çalışıyor. Yani söyledikleri önceki dile getirdiklerinin uzantılarıdır. Fakat bunları ifade ettiği 'ortam', 'echo' yaparak söylediklerinin bazılarının altını çiziyor, bağlamından koparıyor, bazılarının ise duyulmasını engelliyor. Hatta bizim güzide internet sitelerimizden bazıları bile bu dezanformasyon çığırtkanlığına katıldılar ister istemez(mi?) 

Haritaya güzergah notu düşüyor  

İsmet Özel yeni bir şey söylüyorsa şayet, öncelikle anlamaya çalışmak gerekmez mi? Şimdiye kadar bildiklerimizden, öğrendiklerimizden, kabullendiklerimizden çok farklı şeylerse bunlar; hatta nerdeyse itikadi alana müdahale ediyor gibi görünse de... Uzun yıllar boyunca İsmet Özel'in bizi nice sarstığını, etkilediğini, yol gösterdiğini, yeni bakış açıları kazandırdığını nasıl unutabiliriz?

Şairin, düşünürün, yazarın müslümanlığından, samimiyetinden, itikadından şüpheleniliyormuş gibi tavır almaya gerek var mı? Böyle bir değerlendirme kesinlikle yanlış olur. Yazdıkları, söyledikleri elbette müslümanlıkla ilgili şeylerdir. Yaşamsal ve vazgeçilmez konulardan bahsediyor. Ama bu O’nun siyasal- düşünsel tavır alış biçimidir. Ve eleştirilecekse; büyük ve sağlam bir donanımla ve halisane bir niyetle yapılmalıdır bu. Çünkü O’nun kendini ifade ediş biçimi kendine hastır. Yıllardır hep böyleydi. Yeni gerçekleşen bir durum değil bu. 

10770Kriterleri belirlemeden kritize etmek  

Özel’in dokunulmazlığından ve yanılmazlığından bahsettiğim sanılmasın. Yok öyle bir şey. Sadece Özel’i ve söylediklerini kritik ederken olaya pek çok yönden bakmamız gerektiğini dile getirmek istiyorum.

İsmet Özel kırgın, kızgın ve öfkeli olabilir. Ama bu kızgınlık kendine bir menfaat, bir makam sağlamak isteyip bunu başaramamasından kaynaklanmıyor. Bilakis O’nun derdi, tasası, gamı son direnç noktasının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bilincinden kaynaklanıyor.

Ne söylediğinin farkında Özel. Meramını bir televizyon programında tam olarak dile getirememiş olabilir. Zaten programdakiler de ne bunu istiyorlar ne de buna izin veriyorlar. Onlara, duydukları provakatif  bir kaç fikir ve söz yetiyor. Aslında bunlar Özel için ya bir giriş ya da sonuç cümleleridir genelde. Ama gene de şair cümlelerinin anlamının nereye dek uzanacağını, kimleri nasıl tedirgin edeceğini gayet iyi biliyor.

İsmet Özel’in insanları tedirgin etmesi, sarsması, etkilemesi iyi bir şey. Ama bu arada üzülen, kırılan, kızan insanlar da var. Genele seslenirken tahrik etme gayesiyle konuşmuş olabilir. Bu onun tahkir etme amacı güttüğü anlamına gelmez. Nitekim bu iddiayı, kendi ailesinden örnekler vererek boşa çıkardı.

Eğlendiren değil düşündüren yazar

10771İsmet Özel’in canı çok yanıyor. Bu yüzden teklifini sunarken tehdit ediyormuş, dikte ediyormuş gibi bir görüntü oluşuyor. Hatta zor zamanda konuşurken insanın hata yapma olasılığı da artıyor. Tüm bunlara rağmen konformist bir köşe yazarından veya rahatı yerinde bir düşünürden bahsetmediğimizi unutmamak boynumuzun borcudur.

Bunun için; İsmet Özel’le fikirlerimiz, bakışaçılarımız uyuşmuyor olabilir, O’nu duruşuyla, düşünceleriyle olduğu yerde bırakıp yolumuza devam edebiliriz. Ya da o’nu müslüman bir bakışla, üslupla eleştirme hakkına da sahibiz. Ama o’nu aşağılayarak, tahkir ederek, yaşlanmasından olumsuz bir özellikmiş gibi bahsederek, kafasının karışıklığından dem vurarak O'na haksızlık edemeyiz.

Bir İsmet Özel hayranı, seveni O'nun fikirlerinden bir etkilenen olarak bunları ifade ettikten sonra beni nasıl kırdığını, üzdüğünü de anlatmak istiyorum:

Kişinin konumunu kitle iletişim araçları belirliyor

İsmet Özel'in son yıllarda göründüğü kanallardan, gazetelerden ve özellikle son iki program da dahil kendini bize karşı nasıl konumlandırdığından başlayarak bir giriş yapmalıyım. Tamam İslami hassasiyetlere sahip olduğunu söyleyenlerin gazetecilerin, televizyoncuların samimiyetine inanmıyor olabilir. Ama diğer tarafta iş gören insanların, 'bizim' kanallarda çalışan, iş gören, düşünen ve konuşan insanlardan ne gibi farklı ve üstün meziyetleri var?

Bizimkiler tutarsız, menfaatçi, dünyevileşmiş ve basitleşmiş de öbürleri yüceldikçe yücelmişler mi?

Son arz-ı endam ettiği yer olan Habertürk'teki iki programa sırf bir 'türk' kanalı olduğu için mi çıkmıştır İsmet Bey?10772

Fatih Altaylı hangi dindar yazardan, düşünürden daha onurlu ve tutarlıdır?

Balçiçek Pamir hangi kadın entelektüelimizden, gazetecimizden daha derinlikli, konulara vakıf ve başarılıdır?

Yani neden burda/n değil de orda/n konuşuyor İsmet Özel? ' Onlar zaten hep böyleydi, onlarda bir değişim beklenemez. Ama siz değiştiniz ve kendinizdeki pek çok cevheri heba ettiniz' mi demek istiyor şairimiz?

Velakin şunu unutmamak ve daima akılda tutmak gerekiyor diye düşünüyorum: Dindarların İsmet Özel'i en az seveni bile kendini mütedeyyin olarak tanımlamayan bu insanların çok seveninden daha fazla sever ve O'na saygı gösterir.

Şayet daha çok dindarlığıyla görünen ve öyle nitelenen televizyonlar, gazeteler İsmet Özel'den, sözlerinden, eleştirilerinden çekindikleri, korktukları, bu eleştirileri kaldıramayacaklarını düşündükleri için ona rağbet etmiyorlarsa bu da onların suçu ve ayıbıdır. 

Türkiye'de konuşan insanların çoğu tribünlere oynar. Yani aslında ciddi hiç bir şey söyle(ye)mez. Çok konuşur ama söylediği bir şey yoktur pek. Ya da bir şeylerin üstünü örtmek için gevezelik etmektedir. İsmet Özel'in derinliğinin, fikirlerinin neşet ettiği entelektüel havzanın yanına bile yaklaşamayan sıradan adamların yanında, ortasında düşünürümüzün ne işi var? Söylediği en afili cümlelere saçmalık diyen İslamsız Türk'ün İsmet Özel'le aynı karede görünmesi acaba kendisinin hoşuna gidiyor mu?

Buralarda/n kime/kimlere sesleniyor? Halka mı? Yoksa kendisini yıllardır solu bıraktı, cephe değiştirdi diye döneklikle yaftalayan kafası bulanık entelektüelimsi güruha mı?

Kardeşlerine bir de sevgi ile ne zaman bakacak İsmet Özel?

Bir kere bakaydı bir kere!!!

Yine yapsın!

Neden yetersiz de olsa,biraz/cık dünya nimetleriyle başı dönmüş olsa da, eski heyecan ve şevkini kaybetmiş olsa da diğerlerini hala pek çok konuda beşe, ona katlayacak müminle omuz omuza vererek aynı karede görünmek istemez?

Neden zirveden inip yardıma muhtaç kardeşine elini uzatmaz? Yapmamış mıdır? Yapmıştır, yaptı. Gördüm ve yaşadım! Bir daha yapsın! Bizi kendine veya doğru bildiğine çağırmasın yalnızca.

Gelsin ve biz günahkarlara, kafası karışanlara bir daha sarılsın, bir daha yaşasın bizimle farkındalığını. Bizi kucaklayıp bizimle musafaha etsin. Neden bütün köprüleri atıp (kimilerini biz yıkmış olsak bile) gitmek istiyor?

Yunus, peygamberdi ve kaçamadı.

Ki biz Yunus nebi'nin kavmi değiliz.

Niçin o halde kavmine bunca küskünlük ve kızgınlık?

Tamam, şiirin o gümrah ırmağı eskisi kadar deli dolu akmıyor olabilir.

Düşünce, soyluluğundan ve velutluğundan uzaklaşmış olabilir. Kardeşlerden samimiyetini yitirenler olabilir. Ama bir insanın sadece kendi söylediklerinin doğruluğuna inanması ve diğer herkesi gaflet ve hatta bazen dalaletle itham etmesi hakkaniyetle bağdaşır mı?

Kardeşlik hukuku ve ahlakı bu hususta ne der acaba?

 

Mustafa Nezir Öztürk kritize etti.

 

Yayın Tarihi: 20 Ocak 2010 Çarşamba 12:43 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2010, 12:33
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
yüksel kurtoğlu
yüksel kurtoğlu - 11 yıl Önce

aşkarın önümüzdeki sayısının ismet özel hakkında olacağı kulağıma çalındı. bakalım nasıl bir sayı olacak

cbercin
cbercin - 11 yıl Önce

İ.Özel 40 yıldır bu camianın içinde zaten. Biz kendisiyle her hafta buluşuyoruz ve namaz kıldığımızda hemen o öne atılıp Allah kabul etsin (Gazan mübarek olsun) diye bizimle musafaha yapıyor.

Sail Sorar
Sail Sorar - 11 yıl Önce

İstiklâl Marşı Derneği'nde üç yıldır İsmet Özel ne yapıyor Nezir Bey? Siz şahsınıza özel program mı istiyorsunuz. Yoksa sen de gel aramıza katıl bizim gibi ol mu diyorsunuz

fkgk
fkgk - 11 yıl Önce

anlayan anladı nezir beyi aynen katılıyorum ve tebrik ediyorum duygularımıza tercüman olduğu için.şimdiye kadar ki özel eleştirilerinin en yerinde olanıydı.

kimesne
kimesne - 11 yıl Önce

hakkaniyetli bir yazı olmuş..Hakka riayeti göze alarak yazılmış yazılar arasında ilkleri zorlayan bir yazı olmuş demek isterdim,ama ne yazık ki bu kertede pek yazı yok!! (sonlara doğru keşke duygusallaşmasaydı!)
tebrik ediyorum..

b.can
b.can - 11 yıl Önce

Mustafa Nezir Bey'e bu yazısı için teşekkür ederiz. Güzel ve doğru bir yazı olmuş. Özellikle tartışmaların biraz olsun azaldığı bu günlerde bizi tekrardan -bu sefer sağlam ve tarafsız bir şekilde- İsmet Özel'i düşünmemizi, onun söylediklerini anlamaya çağıran bir yazı olmuş..

Fatih
Fatih - 11 yıl Önce

Ismet Ozel yazilarini ben bir yumak iplige benzetiyorum. Karmakarisik ediyor yumagi, ipler birbirine oyle bir geciyor ki, bozulmez bu talas olmus yumak diyorsunuz, ama bakiyorsdunuz ki ustaca cozuyor. Hayran hayranm bakiyorsunuz. ama Sonunda sunu demekten de kendinizi alamiyorsunuz. `Bu yumak zaten karisik degildi ki`...

Murat
Murat - 11 yıl ÖnceEvet bunu birilerine sormak gerekiyor! Ismet Özel agir bir sekilde elestirdikleri hakkinda da EHLİ KIBLEYİ tekfir etmiyoruz diyor. Ancak birileri gazetelerinden ve kitap eklerinden Ismet Özel ağır hakaret ve ithamlarda bulunuyorlar (bak. kitapzamani, Sayı: 41, İRFAN KÜLYUTMAZ (Hilmi Yavuz), İsmet Bey'in türrehatına ve âcilen kapatılmasına dair).


banner26