Peygamberler haricinde Kur'an'da adı geçen 11 kişi

2 / 11
Zeyd:

Zeyd bin Harise, Hz.Peygamber (SAV) Efendimizin azatlı kölesi ve evlatlığıdır. İlk 4 Müslüman’dan biridir, 622 yılındaki Hicret’e katılmış; ardından tebliğin ilk yıllarında Hz. Muhammed ile Taif’e gitmiş ve oradaki muameleye Peygamber Efendimiz ile beraber göğüs germiştir. Bizans’a karşı yapılan Mute Seferi’nde İslâm ordusunun komutanı olma şerefine nail olan Hz. Zeyd, bu seferde şehit olmuştur. Adı, Azhab Sûresi’nin 37. ayetinde geçmekte ve bu ayet evlilik hukuku ile önemli bir meseleye işaret etmektedir.

“…Sonra Zeyd o kadından ilişiğini kestiği zaman, biz onu sana eş yaptık ki, oğulluklarının ilişkilerini kestikleri hanımlarını nikâhlamada müminlere bir darlık olmasın. Allah'ın emri de yerine getirilmiştir.” (Azhab, 37)

Zeyd:

Zeyd bin Harise, Hz.Peygamber (SAV) Efendimizin azatlı kölesi ve evlatlığıdır. İlk 4 Müslüman’dan biridir, 622 yılındaki Hicret’e katılmış; ardından tebliğin ilk yıllarında Hz. Muhammed ile Taif’e gitmiş ve oradaki muameleye Peygamber Efendimiz ile beraber göğüs germiştir. Bizans’a karşı yapılan Mute Seferi’nde İslâm ordusunun komutanı olma şerefine nail olan Hz. Zeyd, bu seferde şehit olmuştur. Adı, Azhab Sûresi’nin 37. ayetinde geçmekte ve bu ayet evlilik hukuku ile önemli bir meseleye işaret etmektedir.

“…Sonra Zeyd o kadından ilişiğini kestiği zaman, biz onu sana eş yaptık ki, oğulluklarının ilişkilerini kestikleri hanımlarını nikâhlamada müminlere bir darlık olmasın. Allah'ın emri de yerine getirilmiştir.” (Azhab, 37)

banner26