Peygamber sevgisinin timsali Veysel Karanî’nin (ra) münacatı

1 / 20
Tabiin neslinden Yemenli zâhid olan Veysel Karanî (ra), Hz. Peygamber’in hırkası ve ona muhabbeti ile özdeşleşmiş bir isimdir. Her dönemde Müslümanlar için muhabbet kaynağı olan bir şahsiyet olmuştur Veysel Karanî. Belki de bunun sebeplerinde biri zahidane hayatıdır. Necdet Tosun hoca onun manevi tesiri hakkında “Zâhidâne hayatı dolayısıyla Veysel Karanî tasavvuf ehli tarafından örnek bir şahsiyet kabul edilmiş, Hz. Peygamber’i zâhiren görmemekle birlikte mânen kendisinden feyiz aldığı ileri sürülmüştür.” diyor (“Veysel Karanî “, TDVİA) Ayrıca “Resûl-i Ekrem’i, Veysel Karanî’yi veya herhangi bir şeyhi görmeden rüya gibi mânevî bir yolla onlardan eğitim alan kişilere Üveysî denmiş, bu şekilde eğitim almaya Üveysîlik adı verilmiştir.”
Müslümanlar arasında “Münacat-ı Veysel Karanî” adıyla bilinen ve Cevşenü’l-Kebir’de de geçen meşhur duayı içinden geçtiğimiz mübarek vakitler hürmetine alıntılıyoruz.

Tabiin neslinden Yemenli zâhid olan Veysel Karanî (ra), Hz. Peygamber’in hırkası ve ona muhabbeti ile özdeşleşmiş bir isimdir. Her dönemde Müslümanlar için muhabbet kaynağı olan bir şahsiyet olmuştur Veysel Karanî. Belki de bunun sebeplerinde biri zahidane hayatıdır. Necdet Tosun hoca onun manevi tesiri hakkında “Zâhidâne hayatı dolayısıyla Veysel Karanî tasavvuf ehli tarafından örnek bir şahsiyet kabul edilmiş, Hz. Peygamber’i zâhiren görmemekle birlikte mânen kendisinden feyiz aldığı ileri sürülmüştür.” diyor (“Veysel Karanî “, TDVİA) Ayrıca “Resûl-i Ekrem’i, Veysel Karanî’yi veya herhangi bir şeyhi görmeden rüya gibi mânevî bir yolla onlardan eğitim alan kişilere Üveysî denmiş, bu şekilde eğitim almaya Üveysîlik adı verilmiştir.”
Müslümanlar arasında “Münacat-ı Veysel Karanî” adıyla bilinen ve Cevşenü’l-Kebir’de de geçen meşhur duayı içinden geçtiğimiz mübarek vakitler hürmetine alıntılıyoruz.