Osmanlı'nın valide sultanları ve türbeleri

1 / 11
“Vâlide Sultan” Osmanlı Devleti’nde padişah anneleri için kullanılan bir tabirdi. Vâlide Sultanların resmî ünvânı “Mehd-i ulyâ” (Padişah anası) idi. Rivayete göre “Vâlide Sultan” ünvânı, ilk kez 12.Osmanlı hükümdârı Sultan III.Murad Han tarafından annesi Nurbanu Vâlide Sultan için kullanılmıştır. Devlet-i Âliyye-i Osmanîyye’nin içindeki imtiyazlı konumlarına ve derin nüfuzlarına rağmen, siyâsetle uğraşanları yok denecek kadar azdır. Hemen hepsi hayır işleri hususunda yarışmışlar, başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerde pek çok hayır eserleri bırakmışlardır. Tarihe yön veren ihtişamlı Osmanlı padişahlarını dünyaya getiren bu mübârek kadınların istirahatgâhları, günümüzde halen ziyaret edilen türbelerin başında gelmektedir. Bu yazımızda amaç İstanbul dahilinde, adları ile anılan Vâlide Sultan Türbelerini tanıtmak olacaktır. Vâlide Sultanlardan bazıları müstakil türbelerde medfundur. Bu türbeleri; ya kendileri, ya oğulları veya padişah olan efendileri yaptırmışlardır.

“Vâlide Sultan” Osmanlı Devleti’nde padişah anneleri için kullanılan bir tabirdi. Vâlide Sultanların resmî ünvânı “Mehd-i ulyâ” (Padişah anası) idi. Rivayete göre “Vâlide Sultan” ünvânı, ilk kez 12.Osmanlı hükümdârı Sultan III.Murad Han tarafından annesi Nurbanu Vâlide Sultan için kullanılmıştır. Devlet-i Âliyye-i Osmanîyye’nin içindeki imtiyazlı konumlarına ve derin nüfuzlarına rağmen, siyâsetle uğraşanları yok denecek kadar azdır. Hemen hepsi hayır işleri hususunda yarışmışlar, başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerde pek çok hayır eserleri bırakmışlardır. Tarihe yön veren ihtişamlı Osmanlı padişahlarını dünyaya getiren bu mübârek kadınların istirahatgâhları, günümüzde halen ziyaret edilen türbelerin başında gelmektedir. Bu yazımızda amaç İstanbul dahilinde, adları ile anılan Vâlide Sultan Türbelerini tanıtmak olacaktır. Vâlide Sultanlardan bazıları müstakil türbelerde medfundur. Bu türbeleri; ya kendileri, ya oğulları veya padişah olan efendileri yaptırmışlardır.

banner19

banner36