Osmanlı döneminin en gözde kitap sanatı: Minyatür

1 / 22
Banu Mahir’in kaleme aldığı “Osmanlı Minyatür Sanatı” adlı eser, İslâm sanatının önemli bir kolunu oluşturan minyatürü ve bu sanatın Osmanlı Devleti’nde gördüğü değeri etraflıca ele alıp incelemektedir. Kitap, minyatür sanatının ortaya çıkışı, Osmanlı Devleti’nde nasıl şekil aldığı ve Osmanlı minyatürlerinin İslâm sanatındaki yeri ve önemine ilişkin bilgiler verir.

Banu Mahir’in kaleme aldığı “Osmanlı Minyatür Sanatı” adlı eser, İslâm sanatının önemli bir kolunu oluşturan minyatürü ve bu sanatın Osmanlı Devleti’nde gördüğü değeri etraflıca ele alıp incelemektedir. Kitap, minyatür sanatının ortaya çıkışı, Osmanlı Devleti’nde nasıl şekil aldığı ve Osmanlı minyatürlerinin İslâm sanatındaki yeri ve önemine ilişkin bilgiler verir.

banner26