Osman Gülşen Hoca her daim camide

Kuşkusuz ki camiye, cemaate, hacıya, hocaya, imama, müezzine hürmet etmek bir anlamda dine hürmet etmek demektir. O yüzdendir ki kalbinde iman kıvılcımı olan insanlarımız dini sembollere karşı hassasiyet gösterirler. Kaldı ki dine dair ne varsa onları sahiplenmek ve onlara gereken değeri göstermek Müslüman’ın bir vasfıdır. Faraza ezan okunurken televizyonu kapatmak gibi davranışların arka planında bu hassasiyetin izleri bulunur. Veya namaza gitmese bile imam efendiye duyulan derin bir saygı veya ona verilen içtenlikli bir selam belki de o insanı imana bağlayan bir pamuk ipliğidir.

İstanbul Şehremini Mahallesi’ndeki Şeyh Raşid Camii’nin İmamı Osman Gülşen Hoca da bizim saygı gösterdiğimiz kıymetli imamlarımızdan. İmamlığı namaz kıldırmaktan ibaret saymayan bir anlayışla hareket ettiği için ayrıca bir saygıyı daha hak ediyor diye düşünüyoruz.

Osman Gülşen Hoca kimdir?

1965’te Sinop Durağan’da doğan Osman Gülşen Hoca’nın dedesinin babası Trabzon tarafının sayılı âlimlerinden Alim İsmail’dir. Babası ise Sinop Boyabat’ın meşhur hafızlarından Kadir Hafız’dır. Rahmetli babası Kur’an kaybolsa yeniden yazabilecek kadar güçlü bir hafızdır. Sıkıntılı bir dönemde hafız olduğu için hafızlığını dağlarda ve samanlıklarda gizli gizli tamamlamak zorunda kalmıştır.

Çocuklarını birer Kur’an sevdalısı olarak yetiştiren Kadir Hafız aynı zamanda köylülerin de güvenip sevdikleri ve her meselede danıştıkları bir büyüktür. 1977’de Erbakan Hoca’nın girişimiyle vekil imamlar asalete geçirilince Kadir Hafız da imam olmuştur.

Osman Gülşen Hoca da babasının yolundan giderek imamlığı tercih etmiştir. İlk vazifesine 1982’de Boyabat’ın bir köyünde başlayan Osman Gülşen Hoca dört yıl kadar da Almanya’da imamlık yapmıştır. 1994’ten bu yana ise Şeyh Raşid Camii’nde imam hatiplik yapmaya devam etmektedir.

Şeyh Raşid Camii 1974’e kadar bir Kadiri tekkesi iken bu tarihten itibaren camii olarak ibadete açılmıştır. Bu camiimiz de diğer eski camilerimiz gibi yapımı esnasında banka ve faize bulaşılmadığı için ve ayrıca takvayla yaptırıldığı için feyizli bir camiimizdir. 

Camideki bazı hizmetler

Bu camide cumartesi günleri 103 yaşındaki Ali Yıldırım Hoca öğlen ve ikindiden önce ders vermektedir. Ayrıca çarşamba günleri de bir hanım vaize dinî sohbet yapmaktadır.  

Caminin imam hatibi Osman Gülşen Hoca’nın vaktinin çoğu camide geçmektedir. Şöyle ki her öğlen ve yatsı namazlarından önce cemaate Riyazüs Salihin’den hadis okumakta, yatsıdan sonra da cemaate dini sohbet etmekte ve onlarla Kur’an-ı Kerim çalışmaktadır. Diyanetin iki ciltlik ilmihalini de ikindiden önce cemaate okuyan Osman Gülşen Hoca sabah namazında da İsmail Hakkı Bursevi’nin on ciltlik Ruhul Beyan tefsirini cemaate okumaktadır. İsmini zikrettiğimiz eserler ve daha başkaları bir sefer okunup bitirilmiş, yeniden okunmaya başlanılmıştır.

Osman Gülşen Hoca’nın vesile olduğu hizmetleri burada saymak zor olsa da Ramazan’da fakir fukaraya zekât verilmesi anlamında cemaatini yönlendirmesi, yaz Kur’an kurslarının kahvaltılı, şekerli, dondurmalı, dönerli, ayranlı olması ve kursa gelen öğrencilere kırtasiye türü hediyelerin verilmesi, bazı öğrencilere pantolon gömlek gibi hediyelerin verilmesi, kurslardaki öğrenciler arasında yarışma düzenlemesi ve dereceye girenlere on tane çeyrek altın dağıtması, düğün salonunda cemaate iftarlar düzenlemesi, camide meşhur hafızlara Kur’an ziyafeti verdirilmesi ve en önemlisi de cemaate yüzlerce kitabın ve Kuran-ı Kerim’in dağıtılması; onun zikredebileceğimiz hizmetlerinden bazılarıdır.

Bu hizmetlere vesile olan Osman Gülşen Hoca’nın öyle büyük sermayesi veya geniş imkânları yoktur. Onun tek sermayesi on dokuz yıldır vazife yaptığı bu küçük tarihî camiinin imamı olmak ve samimiyetine inandığı bir cemaate sahip olmaktır. Kendisi ile yaptığımız görüşmede cemaatinden sevgi ve takdir ile bahsetmesi de bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü bu hizmetlerin motor gücü bu sevgi olsa gerektir.