Onun siyer kitapları ile yetiştik!

Orta okul yıllarından beri bende ilmi eserlerin imgesi siyah, kalın ciltli kitaptır. Geleneğin belirlediği bir imge olsa gerek. Bir de bu kitapların okunmakla kalmayıp birçok sayfası ile hafızalarda korunduğunu düşünebiliyor musunuz? Mehmet Aycı dostumuzun üçüncü kişilerin ağzından seçerek kitabına koyduğu Bunların Hepsini Okudun Mu sorusu bu tür kitaplar içindir aslında. Yoksa cirmi küçük kitaplar, risaleler için bu soru cevaplaması çok zor soru değil. Gördüğüm ilk ciltli eser Fetevay-ı Hindiye veya İbn-i Abidin olmalı. Yusuf Kerimoğlu’nun kaynaklarında çok geçen bu eserin onun tevsik etmesiyle çok satıldığını biliyorum. Devasa ciltli kitaplar içinde bende iz bırakan eserlerden biri Asım Köksal Hoca’nın İslam Tarihi’dir. Her birinin 300-400 sayfadan meydana geldiği  bu eser için Asım Köksal Hoca ömrünü harcamıştır. Aklımda yanlış kalmadıysa 13 cilt idi ve Dünya Siyer Ödülü’nü almıştı. Bazı arkadaşlardan bazı ciltlerini okudumsa da kütüphaneme alamadığım, almaya güç yetiremediğim kitaplardandır Asım Köksal Hoca’nın İslam Tarihi.

Şöyle bir düşünüp soruyorum. Türkçede Hz.Peygamberin Hayatı’nı (Siyer) anlatan en önemli kitap hangisidir, yazarı kimdir, denilse cevabınız ne olur? Benim bu soruya tek bir cevabım yok. Çünkü her siyer yazarı Hz.Peygamberin hayatına yeni bir açılım getirmiştir. Mutlaka bir orijinal taraf bulmuştur yazar ve eserini o yapı üzerine kurmuştur. Bundan dolayı ciddi yayınevlerinin yayımladığı siyerleri mutlaka okumak istedim ve mümkün olduğunca onları kütüphaneme aldım. Hemen sayayım: Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa’dır, Osman Keskioğlu’nun Hz.Peygamber’in Hayatı’dır, A.Hikmet Berki’nin Hatem’ül Enbiya’dır, ve Zekai Konrapa’nın Peygamberimiz’dir, Mustafa Es-Sıbai’nin Dersler ve İbretler’i, Said Ramazan El-Buti’nin Fıkh’ussiyre’si, Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamberi, Sadık Albayrak’ın yayına hazırladığı Rahmet ve Savaş Peygamberi, Martin Lings’in Hz.Muhammed’in Hayatı, N.Mehmet Solmaz ve İsmail Lütfi Çakan’ın Kur’an-ı Kerim’e Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi ve tabi ki Necip Fazıl Kısakürek’in Çöle İnen Nur’u.

Siyer dersi yapardık 

Her biri ayrı bir yeri dolduran bu eserler içinde İhsan Süreyya Sırma’nın siyerleri “küçük ama büyük” yer kaplar. Denilebilir ki bizin nesil İhsan Süreyya Sırma’nın İslam Tarihi Serisi ile yetişti. İslami Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence, İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad, Örnek Halifeler Dönemi, Emeviler Dönemi Hilafetten Saltanata, Abbasiler Dönemi. Kitapların adlarına lütfen dikkat. Bakış açısının çok net olduğunu göreceksiniz.

Eğitimci olarak İhsan Süreyya Sırma, derslerinde fotoğraf, sinevizyon, tepegöz gibi araçlardan yararlanma konusunun öncülerindendir. Onun derslerinde Mekke, Medine, Hıra Dağı, Bedir ve Uhud çevresi grafik, fotograf ve sunum olarak arzıendam ederdi. Bazen derste olduğunu unutur, anlattığı olayın duygusal seline takılır, gözyaşlarını tutmaya güç yetiremezdi.

Kanal7’den canlı olarak yayımlanan bir Ramazan Bayramı vaazı ile Türkiye’nin gündemini değiştirmişti. Onu eleştirenlerin de bu vesile ile vaaz ile hutbe, minber ile kürsü arasındaki farkı bilmediklerini öğrenmiştik. 

Hamidullah'ın öğrencisi!

Peki kimdir İhsan Süreyya Sırma? Siirt / Pervari’lidir. Belki size şaşırtıcı gelecektir ama Ankara İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yani, geleneği İstanbul değil. Türk düşünce ve ilim âlemine Muhammed Hamidullah Hoca’yı tanıtan, onun yakınında bulunan nasipli adamlardandır. Medine Vesikası’nı kullanarak düşüncelerini bu vesikaya giydirmeye çalışanlar için  Medine Vesikası Işığında Yahudi Meselesi’ni ortaya koymuştur. İslam Tarihinde saltanata geçişi ve bu süreç içinde yaşananları kritik eden ender ilim adamlarındandır. Çünkü bu dönem bizi geleneksel ulemamız tarafından sadece anlatılır ve fakat üzerinde yorum yapılmaz.

O şimdi yurt dışında. İlim yolunda hicret etmiş. Bize de İslami Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence, Medine Dönemi ve Cihad adlı kitaplarını emanet ederek, güneşin Batı’ya doğması için çalışıyor.

Asım Köksal’ı İslam Tarihi’ni hem ekonomik hem cüsse olarak ağır; Hamidullah Hoca’nın kitabını ilmi bulanlar, işte size günceli de içinde barındıran kaynak bir Siyer. Cep kitabı gibi taşıyın ve okuyun. Başlangıç için size İhsan Süreyya yeter.