On sekiz Mânâ Sultanı’nın mesajı: “Mûsiki ilmi şehadet getirmektir.”

1 / 19
“Mûsiki ilmi şehadet getirmektir.” diyen Mevlana Celaleddin-i Rûmi Hazretleri, yaradılış ve mûsiki ilişkisini şöyle bir menkîbe ile dile getirmektedir: “Allah, Âdem’i yarattı ve, ruha ona gir, yerleş diye emretti. Ruh dedi ki: “Ya Rabbi, ben ne kadar saf ve temiz bir varlığım; oysa bu Âdem dediğin kara kuru topraktan, çirkin bir şey. Ben ona nasıl girip yerleşeyim? Allah tekrar emretti ruha, bu sırada Âdem’in bedeninden müzik nağmeleri duyulmaya başladı. Ruh bu nağmeleri duyunca kendiliğinden bedene girdi ve yerleşti. İşte Hz. Pir bu anlatımıyla ruh ve bedenin hakiki uyumu için mûsikinin gerekliliğini ifade etmektedir.

On sekiz “Mânâ Sultanı’nın” hayatlarına, türbe-i şeriflerinin fotoğraflarına, nutk-u şeriflerinin seslendirmelerine ve şiirlerinden yapılan bestelerinin icrâlarına yer verilen “Tevhîd Ehlinin Sadâsı- Mutasavvıflardan Müziğe” adlı bu eserin, mûsiki kültürümüzde önemli bir boşluğun doldurulmasına katkıda bulunacağı açıktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla literatüre kazandırılan yapımın proje koordinatörlüğünü Esra Özdil Gümüş, sanat yönetmenliğini ise Yüce Gümüş üstlenmiştir.

“Mûsiki ilmi şehadet getirmektir.” diyen Mevlana Celaleddin-i Rûmi Hazretleri, yaradılış ve mûsiki ilişkisini şöyle bir menkîbe ile dile getirmektedir: “Allah, Âdem’i yarattı ve, ruha ona gir, yerleş diye emretti. Ruh dedi ki: “Ya Rabbi, ben ne kadar saf ve temiz bir varlığım; oysa bu Âdem dediğin kara kuru topraktan, çirkin bir şey. Ben ona nasıl girip yerleşeyim? Allah tekrar emretti ruha, bu sırada Âdem’in bedeninden müzik nağmeleri duyulmaya başladı. Ruh bu nağmeleri duyunca kendiliğinden bedene girdi ve yerleşti. İşte Hz. Pir bu anlatımıyla ruh ve bedenin hakiki uyumu için mûsikinin gerekliliğini ifade etmektedir.

On sekiz “Mânâ Sultanı’nın” hayatlarına, türbe-i şeriflerinin fotoğraflarına, nutk-u şeriflerinin seslendirmelerine ve şiirlerinden yapılan bestelerinin icrâlarına yer verilen “Tevhîd Ehlinin Sadâsı- Mutasavvıflardan Müziğe” adlı bu eserin, mûsiki kültürümüzde önemli bir boşluğun doldurulmasına katkıda bulunacağı açıktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla literatüre kazandırılan yapımın proje koordinatörlüğünü Esra Özdil Gümüş, sanat yönetmenliğini ise Yüce Gümüş üstlenmiştir.

banner19

banner36