Octavia Paz: Bizler inanırız, Amerikalılarsa inanma eğilimindedir