banner17

Ruhların susuzluğuna birebir saki

Şeyh Ahmed et-Tûnî, bir tesbihi cam bardağa vurmak suretiyle orkestraya ve bazen saatlerce süren mûsikî icrasının akışına yön veriyor.

Ruhların susuzluğuna birebir saki

Mısır tasavvuf musîkîsinin günümüzdeki en büyük temsilcilerinden biri sayılan Şeyh Ahmed et-Tûnî Asyut’ta doğdu. Genç yaşından itibaren güzel sesi, hoş edası, makamlara hâkimiyeti ve engin şiir bilgisi ile dikkatleri üzerinde topladı. Tasavvuf musîkîsi alanında uzun yıllar kendisinden faydalandığı ve etkilendiği hocaları Şeyh Ahmed Hassûnî ve Şeyh eş-Şebîtî gibi münşidlerdi.

Şeyh Ahmed et-Tuni
(+)

Mısır tasavvuf müziğini dünyaya duyurdu

Mısır’da büyük şöhret kazandı ve “Sultânu’l-meddâhîn” lakabıyla anılmaya başladı. Kendisine verilen lakaplardan bir diğeri de “Sâkî’l-ervâh”, yani “ruhların susuzluğunu dindiren sâkî”dir.

Şeyh Ahmed et-Tûnî, harikulade üslubu ve insanı alıp götüren edâsıyla Mısır tasavvuf musikîsini yerel sınırlarından sıyırarak uluslararası alanda duyurmuş, pek çok uluslararası müzik festivaline katılmış.

Şeyh Tûnî’ye göre, “Musikî insanı alıp götürür, onu mânâ âlemine yakınlaştırır, gönülleri coşturur ve duygulara letafet ve zarafet kazandırır.” Hele hele zikir ayinlerinde icrâ edilen ilahiler, muhabbet pınarından süzülen damlalardır. Şeyh Tûnî, icrâ ettiği musikî ile İslam tasavvufunun mesajını her tarafa duyurmayı hedefler. Bir neşîdesinde bu mesajı şöyle dile getirir: “Allah, aşk… Din, aşk… Her şey, aşk…”

Şeyh Ahmed et-TuniMeddâhu’r-rasûl

Hz. Peygamber’i, ashab-ı kiramı ve ehl-i beyti methetmek için nazmedilmiş kasideleri okuyuşunda bir başka tatlılık ve samimiyet hisseder dinleyiciler. Gerçekten de Şeyh Tûnî, mevlidler ve zikirlerdeki haliyle dinleyicileri bambaşka bir âleme çekip götürür, kendi deyişine göre kalbine doğan tecellîler nağmeler halini alır, hançeresinden çıkar ve dinleyicilerin gönüllerine dolar. Ona göre söylediği hiçbir ilahi diğerinin aynı değildir. Her parça her defasında yeni bir hal almakta ve “feyz-i ilâhî” farklı şekillerde tecelli eder.

Ahmed et-Tûnî, geçmişten devraldığı geleneği devam ettirmekte, doğal ve çoğunlukla irticalî bir şekilde ilahi söylemektedir. Seslendirdiği parçalar genelde İbnu’l-Fârız, Hallac, Ebu’l-Azâyim gibi mutasavvıf şairlerin divanlarındaki çeşitli kasidelerinden oluşmaktadır. Keman, ud, ney ve def veya başka bir vurmalı çalgıdan oluşan küçük saz heyeti Şeyh Tûnî’nin seçtiği kasidelere ve icrâ ettiği makamlara göre onu takip ederler. Şeyh Tûnî, bir tesbihi cam bardağa vurmak suretiyle bu orkestraya ve mûsikînin akışına yön vermektedir. Şeyh ve grubunun icrâları bazen bir-iki saat aralıksız devam eder veya saatlerce sürer. Şeyh Tûnî, devraldığı geleneğe yeni bir renk ve edâ kazandırmıştır.

Ebû Şâme haber verdi

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2010, 16:48
banner12
YORUM EKLE
YORUMLAR
ihlas ilhan
ihlas ilhan - 9 yıl Önce

ara sıra çıkan bu hoş haberler dünyabizime daha fazla anlam katıyor. keşke ahmed et- tuni'nin seslendirdiği bir eseri de koysaydınız.

banner19

banner13

banner20