O'nun (sav) İsmini Anmakla Daim, Her Gönül Bulur Safâ

Tevazu Ensemble ilk albümünü yayınladı. Kutlu Doğum teması etrafında, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (s.a.v.) mübarek ruh-ı şerîflerine âcizane ithaf ettikleri ilk albümlerinin adı ''O’nun (s.a.v.) Aşkına''. Metin Erol yazdı.

O'nun (sav) İsmini Anmakla Daim, Her Gönül Bulur Safâ

10 yıldan fazladır evliyaullah hazeratının sözlerini, Cenab-ı Rabb’ül Âlemi’nin Mübdî sıfatının bir tecellisi olan mûsıkî ile hemhal ederek gönüllere yerleştirmeye çalışan bir grup “Tevazu Ensemble”. Yurtiçinde ve yurtdışında, çeşitli uluslararası organizasyonlar ve festivallerde yer alarak, İslam’ın san’ata verdiği değeri göstermeye çalışıyorlar. Hollanda Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu Tevazu Ensemble, bu gayret içinde ilk albümünü yayınladı. Kutlu Doğum teması etrafında, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (s.a.v.) mübarek ruh-ı şerîflerine âcizane ithaf ettikleri ilk albümlerinin adı “O’nun (s.a.v.) Aşkına”. Çünkü O’nun (s.a.v.)  aşkına yaratıldı âlem. O’nun (s.a.v.)  aşkına yazdı kalem. O’nun (s.a.v.) aşkına çözüldü dil. O’nun (s.a.v.) aşkına cesede girdi can. O’nun (s.a.v.) aşkına toplandı bulutlar. O’nun (s.a.v.) aşkına yağdı yağmur. Gece O’nun (s.a.v.) saçından aldı siyahını. O’nun (s.a.v.) nuruyla parladı güneş. O’nun (s.a.v.) yolunda gubâr oldu canlar. O’nun (s.a.v.) ağzından konuştu yüce Allah (c.c.).

Allah’u zül-Celâl, O’na (s.a.v.) dedi: “Gel Habîbim sana âşık olmuşam / Cümle halkı sana bende kılmışam / Ne murâdın var ise kılam revâ / Eyleyem bir derde bin türlü devâ

O’nun (s.a.v.) aşkına yazdı Hz. Yunus Emre: “Hakk yarattı âlemi aşkına Muhammed’in/ Ay ve günü yarattı şevkine Muhammed’inHafız Hüseyin Sebilci (1902-1975) besteledi Hz. Yunus’un bu sözlerini, Tevazu Ensemble yorumladı “O’nun (s.a.v.) Aşkına”da.

“İsmini anmakla daim her gönül bulur safâ”

Durmayıp çağladı Hz. Yunus O’nun (s.a.v.) aşkından: “Merhaba yâ Şemsi’d-Duhâ, merhaba,/ Merhaba yaâ Bedri’d-Ducâ, merhaba,/ Merhaba yâ Nuri’l-Hudâ, merhaba,/ Ehlen ve sehlen merhaba, merhabaMuhammed Sıddîk Efendi (1938-2009) besteledi Hz. Yunus’un bu sözlerini, Tevazu Ensemble yorumladı.

Şeyh Tâceddin Hayrullah er-Rufaî (1883-1954) O’nun (s.a.v.) aşkıyla pişti, O’nun (s.a.v.) aşkıyla yandı: “Ey güzellerden güzel ruhum Resûl-i Kibriyâ, / Hasta gönlüme nazar kıl kalbime sensin deva // Derdime dermân olan ancak cemâlin nurudur/ İsmini anmakla daim her gönül bulur safâ // Cümle âlem halkı muhtaçtır senin ihsanına/ Server-i âlem efendim menba-ı cûd ü sehâ // Hazreti Zehrâ’ya bahşet Taci’yi mahşer günü / Ahmed-i Mahmûd, Ebel Kâsım, Muhammed Mustafa” diyerek O’nun (s.a.v.)aşkında derman aradı. Hafız Hüseyin Sebilci bestelediği bu güzel güfteyi, Tevazu Ensemble grubundan Ö. Müjdat Turna yorumladı.

O’nun (s.a.v.) aşkı öyle tarifsiz bir şey ki; nice eserler yazılmıştır da eser kalmış yazanı unutulmuştur. O, Resulullah (s.a.v) sevdalılarından biri, yıllar evvel O’nun (s.a.v.) aşkıyla şunları yazmıştır: “Şehin-şâh-ı cihân-bân-ı risâlet, şâh-ı zî-unvân, / Muhammed’dir, Muhammed’dir, Muhammed’dir, Muhammed’dir! / Bu nazmı söyledim rüyada ben, âlemlere sultan / Muhammed’dir, Muhammed’dir, Muhammed’dir, Muhammed’dir! // Cihar yar-ı Ebu Bekr-u, Ömer, Osman, Ali hergâh, / Hüda’nın dört kitabı vasfını îrad eder billâh, / Halilulllah, Habibullah, Nebiyyullah, Resûlullah, / Muhammed’dir, Muhammed’dir, Muhammed’dir, Muhammed’dir!” Bu güfteyi Zekâi Dede Efendi (1825-1897) bestelemiş, Tevazu Ensemble’den Beytullah Binici, solo olarak seslendirmiştir.

Hazreti Fehmî yazmıştır: “Seyreyleyip yandım mah cemâlini, / Nur kundak içinde yatar Muhammed // Cânımın cânanısın ya Muhammed / Kokuları benzer cennet gülüne // Nur kundak içinde yatar Muhammed / Cânımın cânanısın ya Muhammed // Fehmî der ki canda canânımız var / Peygamber-i âhir zamanımız var // Gönüller derdine dermanımız var / Cânımın canânısın ya MuhammedHafız Hüseyin Sebilci bestelemiş, Tevazu Ensemble “O’nun (s.a.v.) Aşkına”da seslendirdi.

“Meded Allah sana sundum elimi; bizi ol dost Muhammed’den ayırma”

Hz. Seyyîd Seyfullâh Kasım Efendi’nin 8ö.1551)  bağrındaki biten başlar, gözlerinden akan yaşlar, hep O’nun (s.a.v.) aşkınadır. Hazreti seherlerde yandıran, âlemlerden usandıran, sema döndüren hep O’nun (s.a.v.) aşkındandır. Çünkü O (s.a.v), Ahmet Efe’nin yazıp Hakan Alvan’ın bestelediği güftede işaret edildiği gibi “Ahmed-i Muhtar olan son Nebî’dir. Dertlere derman olan son Nebi’dir. Gül yüzlü Yusuf’u hayran eden, her ismi ezkâr olan, Rahmet-i Rahmân olan, menba’-ı esrâr, her sözü ferman olan son Nebî’dir.

O son Nebî’nin “cemâline müştaktır, kemâline muhtaçtırMuzaffer Ozak Hazretleri (1916-1985). O’nun (s.a.v.) aşkıyla ünler Aşkî: “Feda olsun bu cânım, ben yoluna kurbanım, Rahmet aman Sultanım, Muhammedü’l-Arabî.” Hz. Aşkî’nin güftesini Safer Dal Muhibbî (1928-1999) besteler. Bu güzel esere de yer vermiş albümde Tevazu Ensemble.

O’nun (s.a.v.) aşkıyla tutuşmuştur Edirne’de metfun bir evliyaullah. Daldığı aşk denizinden öyle bir inci çıkarmıştır ki, sanki yaradılışın sırrı vardır orada. Hz. Pir Hasan Gülşenî Sezaî’dir gavvas, incisi “Muhammed’dir cemâl-i Hakk’a mir’ât” güftesidir. Hakan Alvan’ın bestelediği bu muhteşem eser, yaradılışın sırrını fısıldar gönüllerimize: “Muhammed’dir cemâl-i Hakk’a mir’ât, Muhammed’den göründü kendi bizzat / Muhammed şerhidir enfüs-ü âfâk / Ânı cümle beyân eyler rivâyat / Sezâî cem olur Ahmed’de cümle / Ne kim vardır bidâyât-ü nihâyât

O’nun( s.a.v.) aşkına söylenir ve okunur buncası. O (s.a.v) ise, Şakir Ünal Ensari’nin yazıp bestelediği eserde işaret ettiği gibidir: “Âlemlere rahmet olarak geldin / Ümmetine şefâat va’d eyledin / Güzel ahlâkı sen itmâm eyledin / Salât selâm sana ya Resûlallah / Ne büyük şeref sana ümmet olmak / Gösterdiğin doğru yola koyulmak / Kur’ân’a sarılmak, namaza durmak / Senin öğüdündür yâ Resûlallah

Tevazu Ensemble, Hazret-i Pir Ümmî Sinan’ın (1485-1568) duasıyla kapatır perdeyi.

Yemmim nahvel Medine tera’l-envâr,

Vağsud himâmâ bina Taha’l-Muhtar

 

Meded Allah sana sundum elimi

Bizi ol dost Muhammed’den ayırma

Gayrı kime arz ideyim hâlimi

Bizi ol dost Muhammed’den ayırma.”

Hasta kalplerimize bir şifa

Albümde klasik kemençede Sertaç Tezeren, çelloda Keimpke F. L. Zigterman, kanunda Ufuk Kengeç, udda A. Cengiz Özkaynak ve Gürcan Yaman, neyde Hakan Uyrum, viyolonda Aziz Şükrü Özoğuz, bendir ve halilede Oktay Özerden ve Ö. Müjdat Turna, kudümde M. Ümit Kengeç yer alıyor. Vokalistler; ise Abdurrahman Ünal, Beytullah Binici, G. Savaş Özyakup, Kâmil Ergul, M. Mesut Yıldız, Ö. Müjdat Turna.

Hollanda Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu Tevazu Ensemble tarafından hazırlanan “O’nun (s.a.v.) Aşkına”, hasta kalplerimize bir şifa adeta.

Metin Erol

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2016 Çarşamba 14:43 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 11:47
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26