İlahi ilahi Anadolu

Dini musiki sahasında yeni bir çalışma daha dinleyicilerle buluştu.

İlahi ilahi Anadolu

Proje koordinatörlüğünü Ubeydullah Sezikli’nin sanat yönetmenliğini Fatih Koca’nın yaptığı yeni bir ilahi albümü çıktı: Amasya İlahileri. Ubeydullah Sezikli başkanlığında bir ekip İlahi Anadolu adıyla bir ekip oluşturarak dini musiki sahasının önemli eserlerini kayıt altına almışlar. Ekipte, Fatih Koca -  hanende, Musa Orak - hanende,  Burhan Özbakır - hanende, Ahmet Bilen - hanende,  Osman Akbaş - hanende, Ahmet Hakkı Türabi - Hanende olarak yer alıyorlar.

Amasya İlahileri

Seslendirir kendini

18 ilahi değişik sanatçılar tarafından seslendirilmiş. 18 eserin içinde tanbur, ney, kanun, viyolonsel, ud taksimleri esere ayrı bir güzellik oluşturulmuş.

Osman Akbaş’ın Hüseyni “Nice Ağlamayayım”; Fatih Koca’nın Segah “Teravih Kılına”; Ahmet Hakkı Turabi’nin Hüzzam “Demedim mi” ilahileri bildik sözlere farklı nefesler olmuş.

İlahilerin dışında, Vardım Kırklar Meclisine adlı Rast makamındaki deyiş; Neva makamında “Ninni” ve hüzzam makamında “Kaside” esere farklı bakış açısı katmış.

Dinlendiren bir icra olmuş Amasya İlahileri. Amasya insanın neşesini, derdini gerek ilahi formlarında gerek ninni de gerekse kaside formunda bulmanız mümkün. Ruha şifa bir çalışma ile kendimizi dinlendirmek boyun borcumuz olsun.

Arda Şeker, Amasya topraklarında dinlene dinlene gezdi

YORUM EKLE