Edeb ile varsak Kâbe'ne!

"Edeb ya Hû" albümünde Ahmet Özhan hac ilahilerinden bir meşk derlemiş bizlere.

Edeb ile varsak Kâbe'ne!

Beytullaha selâm gönderen besteler: Hac İlahîleri 

Akustik Müzik yapımı (2008), "Edeb ya Hû" albümünde Ahmet Özhan hac ilahilerinden bir meşk derlemiş, mûsikî severlere sunmuş. Aşk olmayınca meşk olmaz derler ya, bu albüm de aşık gönüller ortaklığıyla olmuş besbelli. 
 
Evvelâ ilahilerin has güftekârı, Anadolumuzun güzîde dervişi Yunusumuz Emremizin hac ilahilerinden söz etmeli. Dervişlik, muhabbet işidir, muhabbetten hâsıl olur. İlahiler, aşık yüreklerden sudûr eder; hac ilahileri de Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'ye müştak gönüllerden. Yunus Emre'nin bu iştiyakla yazdığı meşhur ilahilerinden "Gânî Mevlam nasîb etse, varsam ağlayı ağlayı", "Mâ'il oldum bahçesinde hurmaya", "Ka'be'nin yolları bölük bölüktür" baş tacı edilmiş, Edeb ya Hû'da. 
 
Amir Ateş'ten Nabi'nin muhteşem şiiri Albüme ismini armağan eden ise Nâbî'nin şiirinden Amir Ateş'in bestelediği segah ilahi. Âdeta Hucurat suresinin ilk iki ayetinde yer alan "Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin." ve "...Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin" ilahî hitâblarının zılli altında serdedilmiş: "Sakın terk-i edebden, kûy-ı mahbûb-ı Hüdâ'dır bu / Nazargâh-ı İlâhî'dir, makam-ı Mustafa'dır bu / Mürâat-ı edeb şartıyla, gir Nâbî bu dergaha / Metâf-ı Kudsiyâ'ndır, bûsegâh-ı enbiyâdır bu." 

Hakan Alvan'dan yeni beste!

Albümde dikkatleri celbeden yeni besteler de var. Neyzen Hakan Alvan imzalılar bunların en güzellerinden. Karagümrük dervişlerinin "Lebbeyk!" diyen dillere iştirakı kabîlinden. Güfteler, Eş-şeyh Muzaffer Ozak ve Safer Dal, nâm-ı diğer Aşkî-yi ve Muhibbî-yi Cerrahî hazretlerine ait. Dua niyetine! 
 
Varsam Hicâz illerine 
Düşsem Kâbe yollarına 
Lebbeyk diyen dillerine 
Kurbân olsam kurbân olsam 
 
Tavaf etsem yana yana 
Zemzem içsem kana kana 
Hakk ismini ana ana 
Giryân olsam giryân olsam 

Safâsında safâ sürsem 
Mervesinde mürvet görsem 
Hatim'ine yüzüm sürsem 
Hayrân olsam hâyran olsam 
 
Arafat'ta vakfe etsem 
Cebelü'r-Rahme'ye yetsem 
Mescîd-i Nemre'ye gitsem 
Üryân olsam üryân olsam 

Minâ'da üç gece yatsam 
Kurbân kesip saçım kırksam 
Üç Cemre'ye taşlar atsam 
Peymân olsam peymân olsam 
 
Aşkî Kâbe sende asıl 
Her murâdın oldu hâsıl 
Olmak için Hakk'a vâsıl 
İrfân olsam irfân olsam 
 
* * * 
 
Kâbe dünyanın merkezi 
Kâbe Allah'ın hem evi 
Kâbe İslâm'ın kıblesi 
 
Vardır bizi Beytullah'a 
Erdir bizi aşkullaha 
 
Kâbe'nin örtüsü kara 
Allah'ı kalbinde ara 
Arafat'ta ârif ola 
 
Vardır bizi Beytullah'a 
Erdir bizi aşkullaha 
 
Muhammed'i resûl bildim 
Ol Habîb'in nûrun gördüm 
Muhibbî'ye aşkı verdin 
 
Vardır bizi Beytullah'a 
Erdir bizi aşkullaha 
 
Nesîmi'den "Çünkü bildin mü'minin kalbinde Beytullah var" ilahisinin Kanunî İhsan Özer bestesi de dikkate şayan bir diğer eser. Ahmed Kuddusî hazretlerinden bestelenmiş "Medîne menzîl-i vahy-i Hüdâ'dır" ve Abdülehad Nurî hazretlerinin "Sırr-ı tevhid" ilahilerini de es geçmemek gerek. "Cümle hüccâc ile giydik yine ihrâm ü aba" ilahisi sabâ ruzigârı gibi kıbleye yönelen hacılardan bahseder, manidardır ki sabâ makamında bestelenmiş. Albümde yer alan diğer ilahiler, "Giydim hırkayı", "Milk-i bekâ", "Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan". 
 
Göz açıp dinlemek lazım. Muhteşem bir albüm. Tam seyirlik! Gözünüzün önünde Ka'betullah. Siyah atlas kabına bürünmüş. Lebbeyk diyerek çağıran aşık-ı sadıkların tavafı. Yörük değirmenler gibi ele ele vermiş dönen hacegân. 
 
Son olarak Cemal O. Öcal'ın "Bizden selam olsun" şiirinden esinlenerek derim ki: Merve ile Safâ'ya, Muhammed Mustafa'ya, hüccâca ayrı ayrı bizden selam olsun! Muazzam Kabemize, Çihar yar-i güzîne, Hak dost diyen dillere bizden selam olsun!


 
Süheyla Şişman beğendi de haber verdi

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 09:52
YORUM EKLE

banner19

banner36