Cüneyd Kosal'ın büyük hizmeti var musikiye

Son dönem Türk musikisi üstadlarından ve köşe taşlarından biri olan Cüneyd Kosal, 84 beste ve 3 kitapla Türk musikisine büyük hizmetleri bulunan yüce bir şahsiyet. Ahmed Sadreddin yazdı..

Cüneyd Kosal'ın büyük hizmeti var musikiye

Musikiyi, dînî ve yahut lâdînî diye ayırmanın pek mümkün bir şey olduğuna inanmıyorum. Zira dinden uzaklık arizî bir durumdur. Bu sebepten dinden uzak bir bağırtılar, gürültüler, tıngırtılar silsilesi olan şey'e zaten musiki demiyoruz. Sanatı var kılan, cemâlle olan ilişkisidir. Cemâl ise, Allah'tır, Allah'tadır, Allah'tandır.

Büyük sanat eserleri hazinesi olan Türk musikısinin üstadlarından biri olan Cüneyd Kosal, yaptıklarıyla sanatın cemâlle bağını bir kez daha hatırlatan büyük bir bestekar. 1931 yılında Kasım ayının 3. günü İstanbul'un manevi iklimlerinden biri olan Sultanahmed'de dünyaya gelir. Dünyaya gözlerini açtığı Akbıyık Mahallesinde daha önce de Dede Efendi yaşamıştır ve Kosal'ın evi de hemen o civardadır. Sanatçının, Dede Efendi'nin de yaşadığı bu mahalleden aldığı manevi hava, yıllar sonra yapacağı bestelerde de kendini hissettirecektir.

Musikişinaş bir ressamın oğlu

Babası bir din adamı, sesi hayranlık uyandıran bir hafız, aynı zamanda şair ve hattat olan Cüneyd Kosal'ın validesi Sacide hanım ud ve keman dersi almış, sesinin güzelliği ile bir süre konservatuvara devam etmiş, fakat evlenince bu çalışmalarını bırakmış. Sonrasında Türkçe ve Hayat Bilgisi öğretmenliği yapmış. Ayrıca yağlıboya resim, posta pulları ile yapıştırma tekniği kullanarak güzel portreler yapan, el işlerinde de mahir olan bir hanımmış Cüneyd Kosal'ın validesi.

Bilhassa annesi dolayısı ile sanatla içiçe olan böyle bir ailenin mensubudur Cüneyd Kosal. İlkokul yıllarından itibaren güzel sesi sebebiyle, musiki ile iştigal etmesi yönünde çevresinden teşvik görmüş, lise son sınıfta edindiği kanun sazına büyük bir muhabbetle bağlanmış. Çok kısa zamanda bildiği bütün şarkıları çalabilecek duruma gelmiş ve üniversite yıllarında ise ses sanatçısı olarak Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde, üniversite korosunda ve özel topluluklarda sanatını icra etmiş.

Sazendelik macerası Nevzat Atlığ'la başlar

Üniversite korosunda ses sanatçısı olarak bulunurken bir diğer büyük sanatçımız olan Nevzat Atlığ da o koronun şefliğini yürütmektedir. Cüneyd Kosal'ın kanun çaldığını öğrenen Atlığ, kendisini sazendeler arasına alır ve Kosal da o günden itibaren ses sanatçılığını bırakıp, kanunuyla sazendelik yapmaya başlar.

Musiki çalışmalarının meşguliyetinden ötürü bir süre sonra tıp tahsilini yarıda bırakır Kosal. İstanbul Basın Yayın Temsilciliği'nde bir yıl memur olarak görev yaptıktan sonra da askere gider. Askerden İstanbul'a döndüğünde Radyoevi'nde Müzik Yayınlarında memur olarak göreve başlamış ve altı sene burada çalışmış. Kosal, İstanbul Radyosu ve sahne konserlerinde pek çok sanatçıya eşlik etmiş, kısa bir süre de gazinolarda sanatını icra etmiş.

Şeb-i Arus'ların gediklisi oldu

1970 yılından 1996 yılına kadar Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde ve yurt içi-dışı Mevlevi ayini icralarında yer almış, 1976 senesinde kurulan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kuruluşunda da büyük gayretleri olmuş Cüneyd Kosal'ın. Bu koroda sanat kurulu üyesi ve saz sanatçısı olarak 1985 senesine kadar çalışmış, daha sonra ferdi faaliyetlere yönelmiş. Klasik Türk Sazları Beşlisi ismiyle kurduğu grupla birlikte, icra edilmeyen eserleri yeniden gündeme getirmiş ve yurt içinde ve yurtdışında bu eserlerden oluşan konserler vermişler.

Klasik Türk Sazları Beşlisi grubunda kemençesiyle Nihat Doğu, neyi ile Doğan Ergin, tanburuyla Abdi Coşkun, ritim sazlarıyla da Vahit Anadolu kanuni Cüneyd Kosal'a eşlik etmişler. Klasik Türk Sazları Beşlisi grubu, solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı Güldeste albümleri ve İstanbul Müzik Festivali faaliyetlerinde birlikte çalışmışlar.

Kosal'ın Türk musikisine yaptığı hizmetler bunlarla sınırlı değil. 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nca kurulması planlanan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluş çalışmalarında ve sonrasında genel yönetmen yardımcılığı, çalıştırıcılık ve saz sanatçılığı gibi çeşitli hizmetlerde bulunduktan sonra 1996 senesinde yaş haddinden emekli olmuş.

İlk bestesi Hz. Yunus Emre'nin şiirine

Türk musikisinin unutulmaya terkedildiği günlerde teyb kasetlerinde ve çeşitli kayıt cihazlarında bulunan ilahileri dinleyerek, hepsini teker teker notaya geçirir, kayıt altına alır ve gelecek nesillere ulaşmasına vesile olmak adına büyük gayretler sarfeder. Bunun yanında Safer Dal'ın teşvikleriyle tam 68 adet ilahi besteler. İlk bestelediği ilahi Yunus Emre Hazretleri'nin "Ben dost ile dost olmuşam" mısrasıyla başlayan nutk-u şerifidir. Klasik üslubun bütün karakteristiğini bu eserine yansıtmış ve nutk-u şerifin manasının anlaşılmasını dizdiği notalarla kolaylaştırmış.

İlahilerin yanında Türk musikisinin diğer formlarında da eserler verir Kosal. Nişabur makamında 1 Mevlevî ayini, 3 saz eseri, ferahnak aşiran makamında beste, ağır semai ve yürük semaiden oluşan bir takım, 1 durak, 6 şarkı, 2 köçekçe eseri besteler. İlahileri ile birlikte Cüneyd Kosal toplam 84 beste yapmış.

3 tane nota kitabı yayınladı

Bestelerinin yanısıra Cüneyd Kosal'ın kitap çalışmaları da var. Yapı Kredi Bankası Yayınları'nın 1986 yılında neşrettiği "İlahiler", Kültür Bakanlığı'nca 1991 yılında basılan "Yunus İlahileri Güldestesi", Marifet Yayınları'nın 1994 yılında yayınladığı "99 Makamda İlahiler" isimli 3 kitabı var Cüneyd Kosal'ın.

Cüneyd Kosal'ın hayatı, eserleri ve hizmetleri konusunda Sertaç Tezeren 2007 yılında bir kitap hazırlamış ve bu kitap Keşkül Yayınları tarafından neşredilmişti. Kendisine ait çok kapsamlı bir nota ve kitap koleksiyonu bulunan Cüneyd Kosal, yıllarca kendisine bu konuda müracaat edenlere büyük bir geniş yüreklilikle kapılarını açmış ve bu koleksiyondan gelecek nesiller faydalanabilsin diye İSAM Kütüphanesi'ne bağışlamıştı.

Kosal'ın bu geniş koleksiyonunda 150 bin nüsha notanın yanısıra el yazması ve matbu nota ve diğer türde kitaplar bulunuyor. Türk musikisinin köşe taşlarından biri olan Cüneyd Kosal, son dönemin adeta musiki müceddidi yani yenileyicisi oldu. Yakınları, dostları ve tanıyanları tarafından hep muhabbetle anılan Cüney Kosal'a, Allah'tan ömür bereketi niyaz ediyorum.

Ahmed Sadreddin yazdı

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 15:12
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26