Bursa'da vefa konseri

İki bölümden oluşacak konserde I. Bölümde Tanburi Ali Efendi'nin Suzidil Klasik Takımı icra olunacak. II. Bölümde, Uşşak makamında iki şarkı…

Bursa'da vefa konseri
Cahit Çollak
Cahit Çollak

Bursa’da Bursalı  dertli insanların mekanlarının başında Emirhan No:49 gelir desek, diğer mekan sahipleri bizden hesap sorup bizi sigaya çekerler mi? Şurası bir gerçek: Emirhan No: 49 Bursa’da dertlilerinin önemli uğrak merkezidir. Merkezdir Emirhan. Kim Ulucami’de bir öğlen veya ikindi namazını eda ettikten sonra dertliler piri Cahit Çollak’ a derdini açmak için uğramaz ki? Uğrayanların sayısı haza pek fazladır ve pek çoğu da her ne anlamda olursa olsun dertlidir, bu dert ister manevi bir dert olsun isterse maddi bir çıkar derdi olsun. Cahit Çollak herkesi kucaklayan edasıyla karşılar dostlarını. Muzdarip mi bu durumdan, ben şahit olmadım. Tabi, bu arada Cahit Çollak’la gönül birliği içine giren Mehmet Temelli’yi de unutmamak gerekir. Haza kendileri de gizli sultanlardan sayılır ve birkaç “cemaat”le kaim  dertlilere muhabbet dermanı sunar. Buradaki “cemaat” sözcüğünü itidal perspektifiyle söyledim. Ona gelip fikir danışanları tasniflemek amacım. Biraz da bu konuda Mustafa Kara Hocadan güç aldım. Mehmet Temelli’ye danışan cemaatlerden ilki, akademik cemaattir, kiminin tez çalışması okunacaktır, kiminin İngilizce makalesi okunacaktır, kiminin bir kaynakla ilgili kitaplara ihtiyacı vardır, gelir uzun uzun danışırlar ve giderler. Bir başka “danışma cemaati” mesnevi okudukları cemaattir. Her Cuma bu eylem gerçekleşir. Bir başka “danışma cemaati” der “taife-i serkeşan”dır. Merak edenler buyursun Emirhan’a kimlerden oluşur bu cemaatler diye.

 

Bursa-Bosna Kardeşlik Çeşmesi

Tanışma kaynaşma merkezi

Emirhan’ın bir başka vasfı da dostların tanışma, kaynaşma mekanı olmasıdır. Nerde buluşalım? sorusu yanıtını Emirhan, diye verir size. Bu tanışma imkanı bulduğumuz insanlardan biri de Hüseyin Kudsi Sezgin Beydir. “Kudsi bey” sözcükleri ile kaimdir kendileri. Biz de geleneğe ve terbiyeye uyarak kendilerinden böyle bahsedelim. Adını duyardım ama “tayinsiz” tanışmak mümkün olmadığı için bir dert anında “merhaba”laştık. Bir sürü meselesi, bir sürü iş konuştuk, el-anda bu durum devam ediyor. 

Kadim kültürümüzün temel dayanak noktası nedir desek, ne gelir aklımıza? Hele hele yoldan bahsedeceksek? Biz, “silsile” diyelim buna. Eski ifadelendirme ile “icazetname.” Unuttuk mu acep bu sözcükleri biz. Unutanların olabileceği gibi unutmayanlar da yok değil. “Görmek” ve “anlamak” eksikliğimizin yanında, Kudsi Bey, bu “silsile”  ve “icazetname”  meselelerini önceleyen dertlilerden. 

Kudsi beyi, bilenler bilir, bilmeyenler için biz tekrardan söyleyelim, Türkiye’nin önemli musikişinaslarından Bekir Sıtkı Sezgin beyin mahdumu. Bir konser düzenleyeceğin haberini verdi Harun Cura dostum bana. Konser Tanburi Ali Efendi’nin Suzi-dil takımı eserlerinin üzerine. 

 

8674
Tanburi Ali Efendi

İlk durak: Tanburi Ali Efendi

Tanburî Ali Efendi, 1836 yılında Midilli adasında doğdu.”Enisefendi-zâdeler”den olup Hâfız Bekir Efendi’nin oğludur.-Bir başka Hafız Bekir sonradan öğrencisi ve oluşturacağı geleneğin önemli bir ismi olacaktır. Bu da kader- İlkokula başlamadan önce “hâfız” olur.Zaten ailesinde “hâfızlık” bir gelenek halindeydi. Yaşadığı  bir mesele onu çok üzer ve Ali Efendi, on yedi-on sekiz yaşlarında İstanbul’a gelir, Türk Mûsikîsi böylece usta bir mûsikîşinas kazanmış olur.-E, ne de olsa icraat ve kemalatın başlangıcı  dert sahibi olmaktır-

1885’te bir sebeple İzmir’e nakletilmiş, bir süre Manisa’da oturmuşsa da,sonradan İzmir’e yerleşmiş ve aynı şehirde on yedi yıl yaşadıktan sonra altmışaltı yaşında ve 1902 yılında ölmüştür.

İzmir’de bulunduğu yıllarda bir mûsikî çevresinin oluşmasına çalışmış, Mevlevihâne mensupları ve tanınmış mûsikîşinas Santo Şikari ile mûsikî toplantıları yapmış,öğrenci yetiştirmiştir.

 

8675
Rakım Elkutlu

İkinci durak: Rakım Elkutlu

Rakım Elkutlu bu yıllarda kendisinden ders almıştır. Ali Efendi, vefatına yakın kendisini ziyarete gelenlere evinin penceresinden gözüken mezarlığı  göstererek, “Beni şu köşeye gömün;cemaat dağıldıktan sonra mezarımın başında Sûzidil Ağır Semâi’yi okuyun”diye vasiyet etmiş. 

 

Üçüncü durak: Bekir Sıdkı Sezgin

Son bir-iki senesine yetişmiş, Rakım Elkutlu’nun, İzmir Hisar camiinin imam-hatibidir Elkutlu o zaman. Musikide de babasından ve dayısından eğitim almıştır. İkisi de Mevlevi şeyhidir. Bekir bey, Rakım Erkutlu’nun eserleri konusunda ihtisas sahibidir.

8676
Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı  bey, hep klasik üsluba bağlı kalmıştır. Eserlerinde Türk Müziğine has, özellik gerektiren icrası zor seslerin yani perdelerin ve değişik aralıkların yer alır. Ayrıca eserlerindeki bir başka özellik, eserlerin tavır gerektiren bir icra ve yoruma uygun şekilde okunmasıdır. Bundan dolayıdır ki biraz icrası güç eserlerdir.  Türk musikisinde “Pederci Bekir” diye tanımlanan bir lakabı  vardır Bekir Beyin. Bu lakap ona kendi bestelediği eserlerindeki gibi musikideki perde verdiğimiz seslerin tam hakkıyla vermesinden dolayı  takılmıştır. 

 

Yaşayan Durak: Hüseyin Kudsi Sezgin

Rakım Elkutlu’nun üzerinde Tanburi Ali Efendi’nin etkisi vardır. Aslında bir “silsile”meselesidir bu. Musiki de bir yol. Bu konunun da araştırılması lazım. O silsilenin özellikleri Bekir Bey de  mevcuttur.

Kudsi Bey de vefa -nedendir bilmem yazarken birkaç kez tuş “c” ye basıldı  ve “cefa” çıktı zuhura. Yazmak da bir kader.- yokuşunun hayırlı evladı olarak 4 Kasım 2009 Çarşamba günü  Tanburi Ali Efendi’nin eserleri üzerine bir konser düzenleyecek.

İki bölümden oluşacak konserde I. Bölümde Tanburi Ali Efendi’nin Suzidil Klasik Takımı icra olunacak.

“Yıkıldı dab-ı siteminden harap oldu gönlüm” diyecek Esra Çelik Hanımefendi. 

Ağır semai Filiz Bayraktar hanımefendiden.

Yürük semai, koroyla söylenecek.

“Yandıkça oldu suzan kalb-i şerer feşanım”

“Her bir bakışında neşe buldum”

O gecenin şarkı  güfteleri.

II. Bölümde, Uşşak makamında iki şarkı:

“Aşık oldu yandı gönül”

“Tıfl-ı nazım meclis-i rindane gel.”

  Zor bir zaman. Kim kendine bir “gönül yakıcı”(Suzidil)  ararsa buyursun konsere.

Konser de bir rahmet vesilesi olur biz yaşayanlar için ve bazı değerlerimizi tekrar hatırlamak için.

Konser için şimdiden Kudsi Bey… Onun Bursa’da ikamet ediyor Bursalılar için büyük bir imkandır ve kader tanışmak nasip ettiği için şanslı  sayalım kendimizi. Sadece onu tanımadık çünkü bir silsileden haberdar olduk, bir bereket silsilesinden.

Konser 4 Kasım 2009 Çarşamba saat 20.00’de Eğitim Araçları  salonunda. Tiyatro altı.

Bekleriz… 

Arda Şeker gıpta ile haberledi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2009, 08:42
banner12
YORUM EKLE

banner19