Yûnus Emre Erzurumlu mu?

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun ilginç bir dayanakla temellendirdiği bir iddiası var.

Yûnus Emre Erzurumlu mu?

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1901-1974), son devrin sosyolog, iktisatçı ve fikir adamları arasında temayüz etmiş önemli şahsiyetlerinden. Hayatı ve eserleri hakkında bazı çalışmalar yapılmış. Bunlardan Amiran Kurtkan’ın Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1987) adlı eseri, Nevin Güngör’ün Kültür–Eğitim–Dil Üzerine Görüşleriyle Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1991) ve Dilaver Düzgün’ün Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Folklor ve Halk Edebiyatı ile İlgili Çalışmaları (1997) adlı eserleri ilk anda hatırlanabilir. Kurtkan, Fındıkoğlu Bibliyografyası, 1918-1958 (1958) başlıklı çalışmasıyla Ziyaeddin Fahri’nin yazdıklarının künyelerini bir araya getirmiş, Mustafa Erkal da bu bibliyografyaya bir tekmile yazmış. Fındıkoğlu’nun hayatı ve eserleri hakkında Mustafa Erkal’ın İslâm Ansiklopedisi (DİA-XIII)’ne yazdığı maddede derli toplu bilgi yer almakta.

Fındıkoğlu hakkında okuyucu söz konusu çalışmalarda yeterli bilgi bulabilir.Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Kitaplaştırılabilecek birçok makalesi var

Özellikle Düzgün’ün çalışmasında net olarak görülebileceği gibi Fındıkoğlu’nun yayınlanmış kitaplarına girmemiş birçok makalesi bulunmakta. Bunların hepsi bir araya getirilip kitaplaştırılabilir. Fakat içlerinde yazı dizisi teşkil edenler müstakil kitaplar olarak da derlenip basılabilir. İşte Yûnus Emre hakkında hazırladığı yazı dizisi müstakil olarak kitaplaştırılabilecek bir toplam.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun, Yûnus Emre’nin hayatını ve kâinatını edebiyat sosyolojisi metotlarını kullanarak değerlendirdiği bu yazı dizisi, 1925 yılında otuz küsur sayı yayınlanmış bulunan Meslek gazetesinde on üç bölüm olarak neşredilmiş.

Görüldüğü üzere Meslek’in on sayısında yer almış bulunan yazı dizisi, müellifinin tasnifiyle toplam on üç bölümdür. Dokuzuncu sıradaki künyede on bir ve on ikinci bölüm yer almakta, onuncu sıradaki künyede ise on ikinci bölümün devamı ve on üçüncü bölüm bulunmakta.

Tuzcu KöyüTapduk Emre’nin neden sadece Tuzcu’da kabri var

Yazı dizisinin özellikle yedinci bölümünden sonra ele alınan husus, Yûnus Emre’nin Erzurumluluğu meselesidir. Fındıkoğlu, Erzurum Tuzcu köyünde mevcut Yûnus Emre ve şeyhi Tapduk Emre kabirlerinden yola çıkarak Yûnus Emre’nin Erzurumlu olduğu hakkında uzun tahlillere girişir. Dikkat çekici bir husustur ki, Yûnus Emre’nin Türkiye’nin çeşitli beldelerinde kabir veya makamları bulunmakla birlikte Tapduk Emre’nin sadece Erzurum’un Tuzcu köyünde kabri vardır. Bu haliyle bu derlemeyi aslında Erzurum kitaplığının bir parçası olarak görmek de mümkün. Dolayısıyla diyebiliriz ki Erzurum Şairleri başlıklı bir eseri basılmış bulunan Fındıkoğlu’nun Yûnus Emre’si Erzurumludur.

Eski harfli olduğu için gözden saklı kalmış

Müellif Meslek’teki söz konusu neşrin bazı bölümlerinde “Anadolu Edebiyatı Notları”, birkaçında ise “Anadolu Halk Edebiyatı Notları” başlığını kullanmış. Fındıkoğlu, yazı dizisinin “Medhal” bölümünde Anadolu edebiyatının genel görünümü hakkında bilgi verir ve bu edebiyatı tasnif denemesinde bulunur. Hemen peşinden de “Usûl ve Gaye” başlığını açarak incelemesinde uyguladığı usûle dair bilgi verir. Bunu, “Yûnus Emre’nin hayatını, eş’ârını, edebî ve şi’rî felsefesini tedkîk ederken kullanacağımız usûl, umumiyet itibariyle edebiyat tarihinin usûlüdür. Bunu teşhis eden yegâne nokta asrımızın ilmine hâkim olan içtimaiyatın usûlünden mülhem olmaktır” diyerek açıklar.Yûnus Emre

Velhasıl bu yazı dizisi, eski harfli olduğu için gözlerden nihan kalmış önemli bir Yûnus Emre çalışması. Yakında kitap olarak neşredilecek olan bu çalışma ile Yûnus Emre hakkında Osmanlıca süreli yayınlarda kalmış bir etüt gün ışığına çıkmış olacak. Yâ nasib!

 

Yusuf Turan Günaydın haber verdi

Yayın Tarihi: 14 Haziran 2010 Pazartesi 08:34 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2010, 15:41
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
mucar
mucar - 11 yıl Önce

Yûnus Emre Hz.'ni, Türk-İslâm âleminin en yüksek manevî zirvelerinden biri olması hasebiyle hekes sahiplenir, bu da güzeldir. Fakat kabûl gören ilmî çalışmalarda Hazretin yaşadığı ve kabrinin bulunduğu yer olarak Karaman ön plândadır. Maalesef bu yazı bilimsellikten ve gerçekçilikten çok uzak. En başta, Tabduk Emre Hz.'nin kabri ve Yûnus Emre Hz.'nin kabri Karaman'daki Yûnus Emre Camii'nde bulunmaktadır.

mucar
mucar - 11 yıl Önce

Ciddi anlamda kabûl gören araştırmaları yansıtan bir kaç bağlantı, lütfen okuyunuz;

http://www.turizm.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFDAD6ED77DDF5AE297E03D0C7BDB04C56
http://www.zor.com.tr/index.php/informationsharing/103-yunusemreveeserleri.html
(Ayrıca bknz. Devlet Arşivindeki Belgelerle Yunus Emre - Prof. İ.Hulusi GÜNGÖR)

Kemal erk
Kemal erk - 11 yıl Önce

Taptk Emre türbesi Ankara ili Nallıhan İlçesi Emrem sultan köyündedir
Ayrıca taptuk Emre nin kızı Bacım Sultan ın Türbesi,Taptuk Emre nin Halifesi Caferi Sadık Hz. türbesi nallıhan mihallıççık hattında dır.
Yine bilinir ki Yunus Emre nin mezarı Eskişehir ili sınırları içindedir.
Tarihi kayıtlardan anlaşılırki Yunus Emre Sakarya nehri civarında yaşamıştır ki sözkonusu türbeler sakarya civarındadır.

banner26