TYB'den 30. Yıl Finali

Mehmet Âkif Ersoy'un vefatının 70. yılında başlatılan Mehmet Âkif Bilgi Şölenleri'nin üçüncüsü 27-28 Aralık 2008..

TYB'den 30. Yıl Finali

TYB'DEN OTUZUNCU YAŞ FİNALİ: MEHMED ÂKİF'LE 30 YIL

 

 

İlk faaliyetini 27 Aralık 1978'de, Mehmed Âkif'i anarak gerçekleştiren Türkiye Yazarlar Birliği, 30. Yılını doldurduğu şu günlerde yine bir Mehmed Âkif programı düzenliyor.

 

TYB'nin 30 yıldır aksatmadan yürüttüğü bir faaliyet olan 27 Aralık Mehmed Akif'i anma toplantıları, geniş katılımlı bir bilgi şöleni ile gerçekleştirilecek.

 

TYB ile İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği bu faaliyet, Mehmed Âkif Bilgi Şölenlerinin üçüncüsü olacak.

 

Program Taceddin Dergâhı'nda Başlıyor…

 

Konuyla ilgili olarak TYB'den yapılan basın açıklamasında: “Mehmed Âkif,  ufuklarımızı açmaya, önümüzü aydınlatmaya, mukavemetimizi tazelemeye devam ediyor. Çocuklar, gençler, öğrenciler, öğretmenler, yazarlar, sanatçılar, gönüllü kuruluş temsilcileri… Yıllardır burada Mehmed Âkif'i hatırlayarak, onun milletimizin tarihine mâl olmuş olaylarla iç içe şiirlerini okuyarak gelecek için umut tazeliyorlar… 30 Yıllık çağrımız aynı: 27 Aralık, saat 10.30'da Taceddin Dergâhındayız.” denildi.

 

"Mehmet Âkif, edebî ve fikrî akımlar"

 

Mehmet Âkif Ersoy'un vefatının 70. Yılında başlatılan Mehmet Âkif Bilgi Şölenlerinin üçüncüsü 27-28 Aralık 2008 tarihlerinde Türkiye Odalar Birliği Salonu'nda yapılacak. Bu seneki Bilgi Şöleni"nin başlığı "Mehmet Âkif, Edebî ve Fikrî Akımlar" olarak belirlendi.

 

İlki Ankara'daki gönüllü kuruluşlarla Polatlı Belediyesi'nin katkısı ile yapılan sempozyum, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye Yazarlar Birliği ile İlim Yapma Cemiyeti Ankara Şubesince ortaklaşa düzenlenecek. Çoğu Türkiye'nin muhtelif üniversitelerinde öğretim üyesi olan 32 ilim ve fikir adamı başlık çerçevesinde bildiri sunacak.  Bu arada, Mehmed Âkif Bilgi Şöleni'nde sunulacak olan bildiriler kitap halinde yayınlanacak.

 

 İşte Katılımcılar Listesi

 

A. Vahap Akbaş (Yazar, Tekirdağ), “Mehmet Âkif'in Nesirleri”

Caner Arabacı, Doç. Dr. (Selçuk Ü. Konya), “Mehmet Âkif ve İslâmcılık”

Cevat Akkanat, (Eğitimci- yazar, Bursa), “Çağın İdeolojileri Karşısında Mehmet Âkif”

Naci Bostancı, Prof. Dr. (Gazi Ü.), “Mehmet Âkif Ersoy ve Dönemi Üzerine Bazı Değerlendirmeler”

Kâmil Büyüker (Yazar, İstanbul), “Âkif'in Eski ve Yeni Müzik Formlarıyla Bestelenmiş Şiirleri”

Rıdvan Canım, Yard. Doç. Dr. (Atatürk Ü. Erzurum), “Mehmet Âkif'te Milliyet Fikri”

Suat Cebeci, Prof. Dr. (Sakarya Ü., Adapazarı), “Mehmet Âkif'te Din ve Siyaset İlişkisi”

Selim Cerrah (Yazar), “Âsım: İki Gerçek, İki Tasavvur”

Nesime Ceyhan, Doç. Dr. (Gaziosmanpaşa Ü., Tokat), “Şairi Mektupla Anlamak”

Sezayi Coşkun, Yrd. Doç. Dr. (Fatih Ü., İstanbul), “Mehmet Âkif ve Çağı Okumak”

Bilal Çakıcı, Dr. (Kırıkkale Ü.), “Mehmet Âkif'in Geleneğin İzindeki Bir Şiiri: Terkîb-i Bend”

Dr. Mehmet Doğan (TYB Şeref Başkanı), “Mehmet Âkif ve Yahya Kemal”

Nazım Elmas, Yard. Doç. Dr. (Giresun Ü.), “Mehmet Âkif'in Mektuplarındaki Edebî Dünya”

İbrahim Eryiğit (Yazar), “Kocakarı ile Ömer” Şiiri Örneğinde Âkif'in Duyarlı Bir Aydın Olarak Portresi”

Yusuf Turan Günaydın (Yazar), “Mehmet Âkif'in Bektaşîliğe Yaklaşımı”

Mustafa Gündüz, Prof. Dr. (Fırat Ü., Elazığ), “Çağdaş Türk Düşüncesinde Mehmet Âkif'i Anlama ve Konumlandırma Meselesi”

Yusuf Kaplan (Yazar, İstanbul), “Âkif'in Varoluş İrade ve Mücadelesi”

Adnan Karaismailoğlu, Prof. Dr., (Kırıkkale Ü.), “Hikmetle Geleceğe Yürüyenler: Şeyh Sadi ve Mehmet Âkif”

Turan Karataş, Doç Dr. (Gaziosmanpaşa Ü., Tokat), “Hasan Basri Çantay'ın Gözüyle Mehmet Âkif”

Ahmet Faruk Kılıç, Yrd. Doç. Dr. (Sakarya Ü., Adapazarı), “Islahatçılık ve Modernistlik Açısından Mehmet Âkif Ersoy”

Cemâl Kurnaz, Prof. Dr. (Gazi Ü.,),  “Serdengeçti'nin Âkif'e Yaklaşımı”

Mehmet Kurtoğlu, (Yazar), “Safahat'ta Şehirler”

Mustafa Özçelik, “Mehmet Âkif'in Tartışılan İki Şiiri: Çanakkale Şehitlerine ve İstiklâl Marşı”

Nazif Öztürk, Dr., (Yazar), “İstiklâl Marşı'nın Yazıldığı Taceddin Dergâhı'nda Selamlık Binasının Yapımını Sağlayan Şeyh Osman Vâfî Efendi”

Hakan Poyraz, Prof. Dr. (Sakarya Ü., Adapazarı), “Şair ve Mütefekkir”

Ahmed Güner Sayar, Prof. Dr. (Beykent Ü., İstanbul), “Siyaset ve Velâyet Girdabında Mehmet Âkif”

Ebubekir S. Şahin, Dr. (Kırıkkale Ü.), “Mehmet Âkif'in İnşâda Dair Düşünceleri ve Âkif'in Şiirini Okumak”

Adil Şen, Dr. (Yazar),  “Mehmet Âkif'in Ruh ve Fikir Dünyası”

Selâmi Şimşek, Dr. (Yazar, Erzurum), “Mehmet Âkif'i'n Sûfîleri, Şairleri ve Edipleri”

Dursun Ali Tökel, Yrd. Doç. Dr. (Ondokuz Mayıs Ü., Samsun), “Safahat'ta Mitolojik Bakış”

Mehmet Törenek, Prof. Dr. (Atatürk Ü., Erzurum), “Gerçekçilik Açısından Akif'in Şiirine Bir Bakış”

 

 

Cevat AKKANAT, haberdar etti.

 

 

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2010, 23:41
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26