Sıkıntıya düşmekten korkma!

Hacıveyiszade Mustafa (Kurucu) Efendi, ​​​​​​​İmam Hatip okullarının manevi önderlerinden biridir. Çok sayıda talebe yetiştirmekle birlikte bu müesseselerin ikame edilmesi için azami derecede gayret göstermiştir.

Sıkıntıya düşmekten korkma!

Doğru eğitim, doğru duruş

Hacıveyiszade Mustafa Efendi, 5 Şubat 1960 Cuma günü vefat etti. Doğumu 1889 (Rumi 1305) Konya merkeze bağlı Şatır köyünde doğdu.

Babası büyük alimlerden Hacı Veyis Efendidir. Hacı İbrahim Efendi adında bir erkek, Fatma, Hatice ve Rahime adında üç kız kardeşi vardır. Kardeşi Hacı İbrahim Efendi zamanda ilim erbabı bir zat olmakla birlikte Üstad Ali Ulvi Kurucu Hocanın da babasıdır.

Oğlu Mehmet Efendi, Hacıveyiszade Mustafa Efendi'nin vefatından sonra Aziziye Camii İmam Hatipliği yapmıştır.

Hacıveyiszade Mustafa Efendi, ilk tahsil ve terbiyesini babası Hacı Veyis Efendi’den almakla birlikte Ebubekir Efendiden hafızlığını ikmal etmiştir. Sonra da babasının müderrisliğini yaptığı Adliye Medresesine devam etmiş ve 19 yaşında bu medreseden icazet almıştır.

Dönemin büyük alimlerinden ders okudu. Zeynelabidin ve Ahmet Ziya Efendiler'den, Hesap, Hendese, Kozmoğrafya gibi müspet ilimler de tahsil etmiş, ayrıca Hazı Fettah Kabristanı'nda metfun Memiş Efendinin oğlu Muhammed Bahaeddin Efendi'den manevi feyz almıştır.

Zamanının en büyük medreselerinden biri olan Islah-ı Medaris'te talebe okutmaya 22-23’lü yaşlarında başlayan Hacıveyiszade Mustafa Efendi, medreselerin kapatılmasından sonra uzun yıllar Piri Mehmet Paşa Camii İmam ve Hatipliği, Merkez Vaizliği görevlerinde bulunur.

Tedris ve İrşad görevleri,vafatlarına kadar devam eder. Onun tedris hayatı, medreselerin kapatılmasından sonra da devam etmiş, Kur'an-ı Kerim ve din bilgilerinin okutulmasının şiddetle yasak olduğu dönemlerde, Piri Mehmet Paşa Camii'nde ve cami civarında yaşlı bir Hacı Hanımın evinde gizli gizli talebe okutmuş, Yağcızade Mustafa Efendi'nin vefatı üzerine, Aziziye Camii İmam ve Hatipliğine getirilmiş, vefatına kadar bu camide halka vaaz ve nasihatlerine devam etmiştir. 

İmam Hatip Okullalrının öneminin idrakini sağladı

İmam Hatip okullarının manevi önderlerinden biridir hazret. Çok sayıda talebe yetiştirmekle birlikte bu müesseselerin ikame edilmesi için azami derecede gayret göstermiştir.

Halka bu müesseselere sahip çıkmasını hem temsilen hem de fiilen öğretir.

Her şeyden havasın piri olduğu kadar avamın da büyük hürmet gösterdiği bir eğitimci olmuştur Hacıveyiszade Mustafa Efendi.

Dünyalıktan, dünyevileşmekten azami derecede sakınmıştır. Sağlığında tembih ettiği değerler bugün hala anıt gibi zihinlerde durmaktadır.

Son nefesinde bile ümmet kaygısı taşıyordu

Hoca Efendi, 1960 yılının ilk aylarında rahatsızlanır. Gittikçe rahatsızlığı ziyadeleşir 5 Şubat günü rahatsızlığı daha da artar. Büyük oğlunu kastederek "Mehmet'i bulun bana" der. Oğlu cuma namazı için camiye gitmiştir, getirirler. Rahatsızlığının şiddetine rağmen şuuru tamamen açık ve yerindedir.

Son sözü şu olur: "Çare tükendi, imdadımıza yetiş ya Resulullah!"

Peygamber sevgisiyle dolu ruhunu yine efendimizi imdada çağırarak son bir veda, son bir rabıtayla huzurdan ayrılır.

Cenaze namazı Kapı Camii'nde kılınır. Oradan Üçler Mezarlığına defnedilir. Sevenleri Hocaefendinin cenaze namazını kılabilmek için Kapı Camiine akın eder. Hacıveyiszade Mustafa Efendi’nin cenaze namazı yakın tarihte emsali görülmeyecek bir kalabalık eşliğinde eda edilir.

Sıkıntıya düşmekten korkma!

Bu söz Hacıveyiszade Mustafa Efendinin umumi tembihatıdır. Her daim geçerli akçe olabilecek tembihidir bu. Bütün Müslümanlara bir öğüttür. Kamil bir müminin öğüdü…

Allah gani gani rahmet eylesin….

Vural Kaya, haber verdi; bu metni her bir okuyandan, öncü şahsiyet Hacıveyiszade Mustafa Efendi için Fatiha ricasında bulundu…

YORUM EKLE
YORUMLAR
Kübra Günaltun
Kübra Günaltun - 13 yıl Önce

dünyabizim.com ekibini tebrik etmek istiyorum. Sitenin büyük bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Hacıveyiszade Mustafa Efendiyi anlatan arkadaşımıza katkısı için teşekkürlerimi iletiyorum.

S. Gündoğan
S. Gündoğan - 2 ay Önce

Süper bir yazı. Ama iftardan önce okumak tam bir nefis terbiyesi

Ali Gündüz
Ali Gündüz - 2 ay Önce

Yazı da resimler de tarifler de çok güzel