banner17

Said Nursi'den hepimize mektup!

Bediüzzaman Said Nursi'nin 'kardeşlik' risalesini okumak ve payımıza düşen dersleri almak gerekiyor. Kardeşliği zedeleyen kusurlarımızı gözden geçirmek için bu mektup çok önemli.

Said Nursi'den hepimize mektup!

Eğer adavet (düşmanlık) etmek istersen, kafirler, zındıklar çoktur; onlara adavet et. Kalbindeki düşmanlığa düşman ol, onu gidermeye çalış. Sana çok zararlar veren nefs-i emmarene düşmanlık et. Onu ıslah etmeye çalış.Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat

Mesleğini, yolunu, meşrebini hak ve daha güzel olarak kabul edebilirsin. Fakat diğer İslam kardeşlerini batıl olarak kabul edecek şekilde ‘tek doğru benim’ demeye hakkın yok.

Rabbani bir gemiyi yakmak

Ey mümine kin ve adavet besleyen insafsız adam! Mümin olan kişinin vücudu/varlığı bir Rabbani evdir, bir ilahî gemidir. Onun bazı olumsuzluklarından dolayı sen o haneyi yakmaya, o gemiyi batırmaya çalışıyorsun. Hakikat nazarında bir zulüm değil midir bu?

Eğer senin kalbinde müminlere karşı hakiki bir sevgi varsa oraya düşmanlık yerleşemez. Çünkü düşmanlık zulmettir. Sevgi, muhabbet ise nurdur. Ve nurun olduğu yerde karanlık olmaz. Öyleyse mümin, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı ve yanlışlıkları için ona acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır.

Kâbe ve Uhud Dağı gibidir mümin

Adi küçük taşları (günahlar ve hatalar), Kâbe’den (iman) daha ehemmiyetli ve Uhud Dağı’ndan (İslam) daha büyük görmek hikmet nazarında bir zulüm değil midir kardeşim?

Adalet açısından kardeşliğe baktığımızda da şunu görürüz: ‘Kimse, kimsenin günahını yüklenmez.’ Bir adamın yaptığı yanlışlığı onun akrabalarına, dostlarına, arkadaşlarına, cemaatine yükleyerek onu sevmemek nasıl adaletle bağdaşabilir? Kötülükler, şerler toprak gibi kesif kabul edilmeli ve sadece işleyen kişide durduğu bilinmeli. Çünkü onlar iman nurunu boğacak denli fazla değilse, onları yumuşaklıkla tedavi edip gidermek amacı güdülmeli.

Unutma! Kin ve düşmanlık besleyenler hem nefsine, hem mümin kardeşine, hem rahmet-i İlahiyyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kin ve düşmanlık ile nefsini zorlu bir azaba düçar etmiş olur.

Bediüzzaman Said Nursi, Uhuvvet RisalesiSana kötülük yapan mümine de düşman olamazsın. Çünkü...

Kıskançlıktan dolayı müminlerden bazılarına düşmanlık besliyorsan halin yamandır gene. Dünyadaki güzellik, kuvvet, mertebeler ve zenginlik geçici ve fanidir. Bilmiyor musun? Faydaları az, zahmetleri ise çoktur. Uhrevî üstünlüklerde zaten kıskançlık olmaz. Bunları da kıskanan ya riyakârdır veya kıskandığı kişiyi riyakâr sayıp ona haksızlık eder, zulmeder.

Bize kötülük, fenalık yapan mümin kardeşimize kin beslemek ve onu düşman saymak hakkımız da yok mudur peki? Mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Çünkü bu olayda kaderin bir hissesi var. Kader ve kazaya rıza göstermek gerekir.

Nefis ve şeytanına yenildiği için, o ikisinin de etkisini ve payını hesaba katıp, düşmanlık yapana acımak ve pişman olacağını ummak gerek.

Sendeki, nefsindeki bir eksikliği, kusuru görmen ve onun da bu düşmanlıkta payı olduğunu kabullenmene vesile olmalı belki de.

İçimizdeki sefihleri sahiplenmemek

Eğer içinde baş edemediğin bir düşmanlık varsa, bu kusuru bilmen ve gizli bir pişmanlıkla tevbe ve istiğfar etmen, inşallah seni o kötülükten korur.

Mümin kardeşim! Sakın ha benim takımımdan, cemaatimden diye aşağılık bir kimseyi başka bir cemaatin, tarikatin, partinin içindeki sağlam müminlere tercih etme!

İhtilafın rahmet olduğu söylenip durur. Eğer bir cemaat, bir oluşum içindeki her bir fert kendi mesleğinin tamiri ve kıymetlenmesi için çalışırsa bu tür bir ihtilaf bir rahmet olabilir. Yoksa herkes başkasının tahrip ve iptaline çalışırsa bu olumsuz bir ihtilaftır. Müslümanlara bir getirisi olması da mümkün değildir.Bediüzzaman Said Nursi

İmamların Şahı kâfiri niçin kesmedi?

Elhasıl Allah için sevmek, Allah için buğzetmek (kızmak, öfkelenmek) temel ilkemiz olmalı. İmam Ali (r.a.)’nın yere yatırdığı kâfiri niçin öldürmekten vazgeçtiğini unutma. ‘Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün. Hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim.’

'Kesinlikle tüm müminler kardeştir'

Ey mümin kardeşlerim! Aklınızı başınıza alınız. Ben selefiyim, ben sufiyim, ben entelektüelim, ben şu cemaatim, ben bu partiyim diye birbirinize üstünlük taslayıp birbirinizi düşman bellemeyiniz. ‘Kesinlikle tüm müminler kardeştir.’ ayetinin muhkem kalesinde birleşiniz. Kaç yüzyıldır ezildiğimiz yetmedi mi?

Ey ehl-i iman! İhtiraslarınızdan ve düşmanca tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner; az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Sapasağlam ve güçlü İslam binasında birbirinizi cesurca ve kahramanca destekleyen tuğlalar olun. Ki küresel sefaletten ve ahirette de mutsuz olmaktan kurtulasınız.

 

Mustafa Nezihi Pesen 22. Mektub'u yeniden 'okudu'

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2010, 16:52
YORUM EKLE
YORUMLAR
Melih Koşucu
Melih Koşucu - 9 yıl Önce

Üstad'ın ismini burada görmek bile huzur veriyor insana. Keşke onun yazdıklarını okuyup okuyup kalbimizi şarj edebilsek...

şarj
şarj - 9 yıl Önce

kalbi şarj etmek nasıl oluyor yahu. yav şu mübreklerin yazdıklarını şöyle elektronik cihazlara benzetmese nurcu kardeşlerimiz daha sevimli olacak her şey.... beyne monte,kalbe şarj,gönle akü, ruha alkali pil... ayptır. yapmayalım demeyelim. kalbimiz nurla dolsun demek daha evla değil mi. hadi selamtele...

ince Memed
ince Memed - 9 yıl Önce

Risale i Nur metinlerinde problemli görüşler analiz edilmekte,cifir ve ebced hesabı ile gayba taş atılması gibi,Kur an da gecen nur ve said kelimelerinin kendisine delalet ettigini söylemesi gibi,bu kıtap bana yazdırıldı gibi söylemleri vs vs vs görüşleri Kur an ve sahih sünnet rehberliginde analiz edilmekte.Haddinden fazla anlam yükleyip kişileri abartıp yüceltmeyelim.Ayrıca,Rabbimiz bize müslim ismini vermiş,Risale i Nur ögretilerine göre degil,kur an ölcülerine göre mümin olmalıyız.

ayse
ayse - 9 yıl Önce

"şarj" adlı arkadaş, melih adlı arkadaş kendi hislerini aktarabildiği ölçüde yazmış. kalbini şarj etmek desin nurla doldurmak desin, size ne? özellikle böyle bi haberin altına yapılıcak bi yorum mu bu. polemiğe ne luzum var ki? "ayıptır" demişsiniz. bence sizin bir müslüman kardeşinizi hiç gereksiz bir konu yüzünden eleştirip ayıp bir iş yaptığını iddia etmeniz ayıp. ayrıca nurcu oldugunu nasıl anladınız merak ediyorum.bir islam alimini sevmek illa onun cemaatinden olmayı gerektirmez. uhuvv

nurcu olmayan
nurcu olmayan - 9 yıl Önce

uhuvveti anlatan metnin altında uhuvvet tabloları. gözlerim yaşardı. yorumlardan yorumcunun metni okuyup okumadığı hemen belli oluyor. ne ironi ama..

Melih Koşucu
Melih Koşucu - 9 yıl Önce

Modern zamanın klavyeli müctehid(!)leri ilmi(!) kritiğe tabi tutuyorumuş Risale-i Nur'u. Hatasız kulun olmayacağı herkesin malumu. Esaslı bir değerlendirme rüsuhiyyet kesbetmiş Alimler tarafından elbette yapılmalı. Ama internette böylesi güzel bir haberin altına bu tarzda bir yorumun girilmesi hiç hoş olmamış. Normalde benim bu yorumu yazmam dahi yanlış. Ama burada Üstadın eseri hakkında ipe sapa gelmez ifadeler kullanıldığını görünce tutamadım kendimi.

banner19

banner13

banner20