Said Nursi Kürtler için ne dedi?

'İslam, münafi olan kavmiyet davasını men eder.'

Said Nursi Kürtler için ne dedi?

Kürt kardeşlerimize bakıştaki bozukluk, bir mesele olarak bugün gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor. Bu mesele için, Türkiye’nin, ihtilalin yaralarını belki biraz sararak hafif bir doğrulma eğilimi göstermiş olduğu günlerde tekrar yere düşmesi için şebeke sularımıza katılan bir zehir desek doğrudur diye düşünüyorum. Şunu unutmamak gerekir ki bu suyu sadece Türkler ya da Kürtler içmiyor. Bu suyu bütün unsurlarıyla işte tam bu topraklarda yaşayan tüm insanımız içiyor. O zaman biz bu sorunu ancak ‘uhuvvet’ içinde çözebiliriz.

Nakşî büyüklerinin sürgünü tüm ülkenin sürgünüydüSaid Nursi Kürtler için ne dedi?

Kürt meselesinin tarihi aslında çok eskilere dayanmakla birlikte bir “terör sorunu” olarak ortaya çıkarılması 1980’lere dayandırılıyor. Cemil Meriç’in meşhur sözü bu konuya güzel bir açılım getirmekte: “Işık Doğu’dan gelir.” Eğer doğudan gelen ışıkların önü kapatılırsa doğudan ışık yerine karanlık gelir. Onlar, bir kısım Nakşî şeyhlerine ihtilal döneminden sonra reva görülenlerin aslında tümüyle ‘bu ülke’ye yapılan bir zulüm olduğunu biliyorlar mıydı? Oradaki maneviyat bekçilerinin sürgün edilmeleri aslında doğu ve batı, güney, kuzey ve iç Anadolu halklarının sürgün edilmesiydi; keşke bilselerdi. Bu yüzden bu meselenin çözümü batıda oturup köşelerden ahkam kesmekle olmuyor. Kaldı ki terör sorunu Hakkari için olduğu gibi ülkenin bütün şehirleri için bir tehdit.

Bogos NubarSaid Nursî bu ayrılıkçılara nasıl cevap vermişti?

Meselenin kökenine inecek olursak 1919’larda Bogos Nubar ile Mahut Şerif Paşa’nın birleşerek Kürtleri İslam camiasından ayırma girişimleri, birliğimizin aldığı yaralardan biri olarak tarihe geçiyor. O zamanlar bunu duyan Kürtler büyük bir nefretle bu olayı protesto ediyorlar. Mahut Şerif Paşa ve Bogos Nubar’ın kim olduğu hususuna gelince; bunlar doğuda Ermeni-Kürt ittifakı peşinde koşan ayrılıkçı grupların başındaki insanlar. Kürtleri İslamiyet’ten koparmak isteyenlere, zamanın meşhur âlimlerinden Said Nursi hazretlerinin “Sebilürreşad” isimli mecmuada yayınlanan “Kürtler ve İslamiyet” isimli yazısından bölümler aktarmak istiyorum:Said Nursi Kürtler için ne dedi?

“Bogos Nubar ile Şerif Paşa arasında akdedilen mukavele[ye] en müskit ve beliğ cevap, Vilayet-i Şarkiye’de Kürt aşairi rüesası tarafından çekilen telgraflardır. Kürtler camia-i İslamiye’den ayrılmaya asla tahammül edemezler. Bunun aksini iddia edenler mutlaka makasıd-ı mahsusa tahtında hareket eden ve Kürtlük namına söz söylemeye salahiyettar olmayan beş-on kişiden ibarettir. İslamiyet herhangi bir ırkın diğer bir unsur-u İslam aleyhine olarak menfi surette intibah hâsıl etmesini kabul edemez. Binaenaleyh Kürtleri Müslümanlık’tan ayırmak isteyenler esasat-ı İslamiye’ye muhalif hareket ediyorlar. Hakiki Kürtler kendilerine kimseyi vekil-i müdafi olarak kabul etmek istemiyorlar. Onların vekili ve Kürtlük namına söz söyleyecek ancak Meclis-i Mebusan-ı Osmanî’deki mebuslar olabilir.

 

Tuğba Kaya bildirdi

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2010, 20:15
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet Necip
Mehmet Necip - 10 yıl Önce

Üstad, zikrolunan sözleri Devlet-i Âliyye için sarf etmekte değil mi? Peki laik-demokratik-huku devleti için aynı şeyi söylediği, söyleyebileceği iddia edilebilir mi? Üstad'ın, Şeyh Sait'in kalkıştığı hareket için tekrarlanagelen tenkit edici ifadelerden ziyade, Mustafa islamoğlu'nun mevzu ile alakalı eserde zikrettiği üzere, Şeyh Sait'e katılamamaktan ötürü hayıflandığı ve onu tebcil ettiği aşikar değil midir?

Mehmet Necip
Mehmet Necip - 10 yıl Önce

Ne hazindir ki, onlarca yıl din kardeşliği söylemi üzerinden siyaset yapan teşkilatın mensuplarının ekserisi, milliyetçiliği ile maruf fırka mensuplarından kimi zaman daha milliyetçi kesilmektedir. Ötekine müsamahasını, ancak kendisi ile aynileştiğinde gösteren sözümona kardeşlik edebiyatçıları, Allah'ın hür olarak halkettiği kuluna muhtelif prangalar takma hususunda da maalesef önde gitmektedirler.Bu manada Mahzun Mezopotamya ile Sadık Y.Uçanlar'ın "Kürtlerin Ateşle İmtihanı"nı lütfen okuyu

mehmet sait çakar
mehmet sait çakar - 10 yıl Önce

yazık, nursî'nin teşkilat-ı mahsusa etkisinde kaldığı, yani daha tevbe etmediği sürede yazdığı yazıdan yola çıkarak onun kürt meselesindeki duruşunu yargılamanız, bunu yaparken dinî kavramlara da yer vermeniz üzücü. bir kemalist bu haberi okusa sevinir vallahi. kürtlük hızla yok edilirken birlik beraberlik edebiyatı ne güzel değil mi? çok üzüldüm bir kürt olarak.

Mehmet Necip
Mehmet Necip - 10 yıl Önce

Tenkid ve tahlillerimizin ölçülü ve insaflı olması, onları kabul edilebilir kılan en mühim unsurdur. Bu sebeple son dönem Osmanlı entelijansiyasını incelerken, o dönemin şartlarından azade kalınmamalıdır. Ayrıca ittihatçıların içerisinde, ümmetin ittihadını müdafaa eden nice fazıl ve arif eşhas mevcuttur ki bunların dışındakilerin de İslamlığını tartışmak, siyasi bir meseleyi itikadi bir cepheye taşımak olur ki, bu da hakkaniyete sığmaz; bize de düşmez; "kalplerde olanı ancak Hak Teala bilir".

Tajdîn Mihemed
Tajdîn Mihemed - 10 yıl Önce

İttihatçı Kemalistler mi müslüman dı...?
Halkımızın islami duyarlılığından istifade ederek, islam ümmeti diye İttihatçı Kemalistlerin kuyruğuna takıp kandırdılar. Saîdî Nursî hazretleri belki bu durumu öngörmedi ama büyük rolü vardır bu durumdan. Keşke Şerîf Paşa muvaffak olsaydı.
Şerîf Paşa muvaffak olsaydı Kürdler islamdan mı çıkacaklardı, haşa bunlar tümden uydurma dümenlerdir. Ermenîlerin ve Kürtlerin barış içinde muvaffak olup yan yana yaşaması daha hayırlı olurdu şüphesiz.

Mehmet Necip
Mehmet Necip - 10 yıl Önce

Ayrıca ittihadı müdafaa eden her hakkaniyet sahibi bilir ki, iftirak, ne şekilde olursa olsun makul ve makbul değildir. Son yüz elli seneye baktığımız da, hiçbir bölünmenin bu ümmete hayır getirmediği ortadadır. Zannımızca kendisini din(i)dar değil de dinibütün olarak tanımlayanlara düşen, "millet" mefhumunu modern telakkiden azade bir surette ele almaları, ötekileştirmeden, fena fi'l-ihvan olarak idame-i hayat etmelerdir. Konumuz Üstad; öyleyse üstadın "asabiyyet" e dair fikirlerini okumal

sadi sade
sadi sade - 10 yıl Önce

Yokoluştan bihaber, çağı ve türk ırkçılığını okumaktan aciz Saidi Kürdinin kavmini ise kültürel ve dilsel olarak büyük oranda imha etti. Geride kalanların onurlu evlatları herşeyleriyle direniyorlar, tatlısu müslümanlığına rağmen... Merak edenler KÜRDİSTAN gazetesinin eski nüshalarını inceleyerek O dönem kürt aydınlarının Ermenilerle ilgili muhteşem öngörülerini okuyabilirler. Zaten o dönemin Türk ırkçılarının da en büyük korkusu Bedirxanîlerdi. Osmalıya iltica eden kürtler değil...

sadi sade
sadi sade - 10 yıl Önce

Şerif Paşa ve Bogos Nubar paşa bir taraf, Sadi Kurdî bir taraf... Ya Bedirxanîler? Ya şêX Mehmûd Berzencî? Onların da Saidi Kurdî den farklı olarak " yükselen türk milliyetçiliğini" görüp mazlum Kürtlerin kendi hak ve hukukları için mücadele etmelerini öğütlediler. Bedirxanî'le " Ermenilerden kürtlere zarar gelmeyeceğini farkettiler ve ittifak önerdiler. Kimler haklı çıktı? Sebilürreşatçılar daha sonra " büyükdoğu" ya dönüşüp N. fazıl üstatla Türk milliyetçiliğini yeniden ürettiler.


banner19

banner13

banner26