Sahîh-i Buhârî nüshalarına dair yeni bulgular: Bulak Baskısı, Yûnînî Yazmaları ve Abdullah b. Sâlim el-Basrî Nüshası

"Bu araştırma kapsamında Topkapı Sarayı Müzesi ve Süleymaniye kütüphaneleri başta olmak üzere İstanbul ve Anadolu’daki diğer yazma eser kütüphaneleri de dahil Türkiye’de mevcut bulunan yaklaşık 1500’ün üzerindeki Sahîh-i Buhârî yazması incelemeye tâbi tutulmuştur. Yûnînî nüshası hakkındaki değerlendirmeler bu makalede, kalan diğer tetkik ve değerlendirmeler ise muhtelif çalışmalarımızda paylaşılacaktır." Yazma Eser uzmanları Arafat Aydın ve Ali Albayrak'ın makalesini istifadelerinize sunuyoruz.

Sahîh-i Buhârî nüshalarına dair yeni bulgular: Bulak Baskısı, Yûnînî Yazmaları ve Abdullah b. Sâlim el-Basrî Nüshası

Arafat Aydın** – Ali Albayrak***

** Yazma Eser Uzmanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ([email protected]).

***Araştırmacı.

İSAM, İstanbul 2016

YORUM EKLE