Riyasız, gösterişsiz bir hizmetimiz olamaz mı?

Osmanlı insanının ulaştığı ahlaki şahikayı gösteren nişanelerden biri de sadaka taşlarının benzer uygulaması olan 'Zimem' defteridir. Nidayi Sevim yazdı.

Riyasız, gösterişsiz bir hizmetimiz olamaz mı?

Yakın zamana kadar köylerde mahallenin fukarasını o beldenin “emin”leri bilirdi. Bazı bölgelerde bu “emin”lere “kâhya” veya “şimbil” de denirdi. Kimin muhtaç, kimin ihtiyacı olduğunu o beldenin “emin”i bilir, yapılan yardımlar, “emin”in vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırdı. “Emin” kime ne verdiğini ulu orta dillendirip söylemezdi. Ne alan kimden aldığını bilir, ne de veren kime verdiğini bilirdi. Günümüzde bir sürü isteyiciler türedi. İşte, yolda, kapıda, her yerde karşılaşıyoruz bu modern isteyicilerle. Bir sürü mazeret uydurup duygularımızı harekete geçirmek suretiyle istediklerini alıp gidiyorlar. Gerçekten ihtiyacı olan hayâ sahibi insanlar ise yine yoksul, yine ihtiyaçları giderilmeden, çaresiz öylece kalıyorlar.

Rabbimiz, Bakara suresi 273 ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurur: “(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.” İşte bu ve benzer ayet-i kerimeler ışığında hayatı yorumlayan, “Sağ elin verdiğini sol elin bilmeyecek” düsturunu baş tacı yapan dedelerimiz birbirinden manidar sistemler geliştirmiş. Bu hizmetlerin devamı için 26.000’den fazla vakıf kurmuş. Sadaka taşları, mola taşları gibi insan aklının sınırlarını zorlayacak icatlarda bulunmuş… Şimdi mi?

-Veresiyemiz yoktur. Lütfen teklif etmeyiniz!
-Bana da mı? 
-He sana da!..

Bazı esnafımızın bu diyalogu çerçeveleyip dükkânının camekânlarına astığına zaman zaman şahit oluyoruz. Ecdadın ulaştığı medeniyet zirvesini düşündükçe ister istemez "Nereden nereye" demeden edemiyoruz.

İçerisine zerre miktarı riya girmeyen, gösterişten uzak hizmetler

Osmanlı insanının ulaştığı ahlaki şahikayı gösteren nişanelerden biri de sadaka taşlarının benzer uygulaması olan "Zimem" defteridir. O güzel insanların hali vakti yerinde olanları, özellikle ramazan günlerinde hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav vb. dükkânlarına girer, onlardan Zimem defterini, yani veresiye defterini çıkarmalarını isterdi. Baştan, sondan ve ortadan rastgele sayfaların yekûnunu yaptırıp, “silin borçlarını… Allah kabul etsin” der, çeker giderdi. Mali durumu daha iyi olanlar defterin tamamının yekûnunu yaptırır ve ödemesini yapardı. Bazıları tanınmamak için kılık-kıyafet değiştirerek bu hizmeti yapardı. Özellikle dükkânların tenha olduğu zamanları tercih ederlerdi. Kimse bilmesin, görmesin diye. Sonuç itibarıyla borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim olduğunu; borcu sildiren, kimi borçtan kurtardığını bilmezdi. Hiç tanımadığınız bir mahallenin hiç tanımadığınız bir bakkalına gidip hiç tanımadığınız birinin borcunu ödemek. Allah’ın rızasını kazanmak böyle bir şey midir acaba?

İçerisine zerre miktarı riya girmeyen, gösterişten uzak hizmetlerin yapıldığı böyle bir cemiyette elbette ki kolay kolay ne hırsızlık olur, ne de suç işlenir. Vaktiyle huzurun, barışın, kardeşliğin sağlanmasındaki sır işte bu ihlâs ve samimiyette saklıdır. Pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte sadaka, infak, kısaca her türlü iyilik öğütlenirken bunun usul ve yöntemleri de sıkı sıkıya tembih edilmiş, insanların rencide edilmemesi özellikle belirtilmiştir.

Elimizi vicdanımıza koyup ecdadın bu geleneğini yaşatmaya ne dersiniz?

Aradan epey bir zaman geçti. Değerler değişti, her şeyin karşılığı maddeyle ölçülür oldu. Hasbelkader bir iyilik yapacak olsak bunu da ya başa kakarak veya başka bir menfaat umarak yapıyoruz. En azından yaptığımız iyiliğin reklam olarak bize dönmesini bekliyoruz. Bu sebeple iki yakamız bir araya gelmiyor. Pek tabiidir ki, adaletin, merhametin, paylaşımın, hamiyetperverliğin olmadığı toplumlarda anarşi ve terör baş gösterir. Şimdi başımızı iki elimizin arasına alıp düşünelim. Birbirinden naif uygulamaları icat eden, uygulamaya koyan, bu uygulamalarının büyük bir bölümünü biz torunlarına ulaştırabilmek için vakıflar kuran dedelerimize layık mıyız acaba?!

Artık o aksakallı, nur yüzlü dedelerimiz aramızda yok. Sadaka taşlarını da geriye getiremeyiz, lakin o asil insanların muhatap olduğu, kıyamete kadarda hükmü devam eden emir ve tavsiyelere bizler de muhatabız. Veresiye defterleri bakkallarımızda, manavlarımızda, kasaplarımızda ve benzeri esnafımızda hâlâ mevcut… Kartzedeleri de bu sınıfa dâhil edebiliriz. Elimizi vicdanımıza koyup ecdadın bu geleneğini yaşatmaya ne dersiniz? Bence denemeye değer.

Hiç olmazsa bu güzel geleneği dostlarımızla paylaşalım. Zira Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." Belki gelecekte torunlarımız bu ve benzeri uygulamaları yeniden hayata geçirir. Kim bilir?

 

Nidayi Sevim yazdı

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2016, 12:09
YORUM EKLE
YORUMLAR
Cihad Meriç
Cihad Meriç - 3 yıl Önce

Onlar istemez ancak halden anlayanlar yüzlerinden tanır.Sağ elin verdiğini sol el duymayacak düsturundan iyiliğin reklamının yapıldığı zamanlara geldik. Rabbim cümlemizi affetsin. İşte hizmette,hayırda gürültü ve kavga olmaz varsa orada araya başka bir şey sıkışmıştır.Hemen onu arıtmalı. Bu dünya böyle arın ve yürü.Hafifle ve yürü. Doğal ol.Bu yazının sahibini tanıyanbilir, mücevherdir ancak taşlardan bir taş sanırsınız. Hiç bir ortamda göze batmaz,ben burdayım demez.Derin yürür ve yazar

banner19