Peygambere salavat getirmek için!

Peygambere selat ü selam getirmek ne güzel. Bunun için yazılmış kitaplar da var. Semarkand Yayınlarından çıktı.

Peygambere salavat getirmek için!

Delâilü’l-Hayrat, Süleyman el-Cezûli’ nin (k.s) topladığı Salâvat-ı Şerifeleri haftanın her günü okunacak şekilde hazırladığı bir çeşit evrad-ı şerife. Her gün ya da haftanın belirli günleri her veli daha çok salat’u selam getirme için çeşitli metotlar uygulamışlar. Bu günler dışında mübarek gün ve gecelerde de salâvat-ı şerifleri, abdestler alınıp takatlerince okurmuşlar.

Salavat getirmenin güzellikleri

Süleyman el-Cezûli’nin, Delâilü’l-Hayrat kitabındaki salâvatları toplama hikâyesi bir rivayete göre şöyle; Hazret bir gün abdest suyu çekmek için kuyu başına gelir. Suyu çekecek bir kova bulamaz. Bu halde düşünürken yüksekçe bir yerden bir kız çocuğu onu izler. Kim olduğunu sorar. Hazret kendini tanıtır. Kız; “Sen ki insanlar arasında methi yüksek bir âlimsin, bir kuyudan su çekemiyor musun?” der. Suya tükürür ve kuyu taşar. Taşan sularla abdestini aldıktan sonra, Hazret bu mertebeye nasıl ulaştığını hayretle sorar. Kız da “Çöl aslanlarının eline, eteğine sarılıp, kendisine hürmet ettiği Hz.Muhammed (s.a.v) Efendimize çokça salâvat getirerek” der. Hazret de İslam âleminde okunan bütün salâvatları içinde bulunduran bir kitap yazmaya yemin eder.

Delâilü’l-HayratDiğer bir rivayete göre ise kitabın yazılma hikâyesi şu şekilde: Bir gece hanımı yataktan çıkar. Hazret evin içinde hanımını bulamaz. Hanımı döndüğünde nereye gittiğini sorar. Hanımı, Medine’ye Hz.Resulullah’ı ziyarete gittiğini söyler. Bu manevi dereceye nasıl eriştiğini sorduğunda; “Okuduğum salâvat-ı şerifeler ile” der hanımı. Hazret, hanımının okuduğu salâvat-ı şerifeyi kendisine de öğretmesini isteyince hanımı; “Sen bütün memleketleri gez. Efendimiz’e (s.a.v) getirilen salâvatları topla. Eğer içinde benim okuduğum varsa ‘budur’ diyebilirim der, yalnızca buna izin var. Hanımının okuduğu salavat-ı şerifeye birkaç yerde rastlanır.”

Semerkand Yayınlarından çıktı

Kitabın tam ismi şöyle; “Delâilü’l Hayrat ve Şevariku’l Envar fi Zikri’s Salât ale’n-Nebiyyi’l Muhtâr” yani “Seçilmiş Peygamber’e Salât konusunda Nurların kaynağına Ulaştıran Salât ve Selâmlar”.

İlk iki beyti “Ey tutunacak güven dalım ve ey en vefalı dayanağım/ Ey methini yapmak, ruhum ve reyhanım olan zat!” diyen şahane bir naatle başlıyor kitap. Semerkand yayınlarının özenle hazırladığı kitabın Arapça metninde meşhur hattat Hafız Osman’ın sanatı ışıldıyor. Farklı yayınevlerinin değişik ebatlarda bastığı türleri de mevcut.  

 

Ömer Asım Tuğrul salavatlar ile haber verdi

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2011, 10:26
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13