Ömrünü Kur'an'ı anlamaya adamıştı

Çağımızın önemli din âlimlerinden Mısırlı merhum Muhammed Gazâlî’nin Kuran’ın anlaşılması üzerine birçok çalışması vardır. Kur’an’ı Anlamada Yöntem de bunlardan biri..

Ömrünü Kur'an'ı anlamaya adamıştı

 

Kur’an’ın anlaşılması üzerine çok da kafa yoran bir toplum değiliz. Anlamadan okumak, sadece okumak, mesajın ardına düşmemek ne yazık ki içine düştüğümüz en büyük tehlikelerin başında gelmekte. Elbette ne olursa olsun Kur’an’la haşır neşir olmanın tarifsiz bir güzelliği vardır fakat Kur’an’ın temelinde yatan “anlaşılmak” teması olmazsa yapılan her fiil eksik kalacaktır.Muhammed Gazali

Çağımızın daha büyük bir sorunu olan “anlamamak” ve bunun için gayret etmemek ne yazık ki bir hastalık gibi yayılmaya devam ediyor. Hatta bazı kesimlerce bilinçli olarak Kur’an’ın Türkçe anlamının değil Arapçasının okunmasının daha “sevap” olduğu fikri ne yazık ki Kur’an’ın toplumda doğru olarak anlaşılmamasının önündeki en büyük engel olarak duruyor.

Mısır’da doğan, Ezher Üniversitesi’nde öğrenimini tamamlayan ve Hasan El Benna’nın her zaman yakınında bulunan Muhammed Gazâlî, 1950li yılların Mısır’ında gördüğü bir sorunu tüm dünyada da fark etmeye başlayınca, bütün vaktini Kuran’ı anlatmaya ayırmıştır. Gazâlî’nin tespit ettiği sorun Kur’an’ın sadece okunduğu ama anlaşılmaya çalışılmadığıdır.

Gazâlî, Kur’an’ın sahabilerce çok iyi anlaşıldığını, onların anlayarak yaşama metodunu uyguladıklarını, günümüzde ise daha rağbet görenin okumak ve ezberlemek olduğunu vurguluyor. Okumak ve ezberlemenin yanında, Kur’an’ın mesajına kulak vermek de olursa o zaman bütünün parçaları yerli yerine oturacaktır. Bir yaşam kitabı da olan Kur’an’da hayatın her aşaması için bir mesaj varken bunlardan bîhaber yaşamak, sadece ahengin ritmine kendini kaptırmak bir zamandan sonra boşa kürek sallamakla eşit hale gelmekte.

Kur’an ahlakıyla ahlaklanmak en büyük kurtuluş reçetesidirMuhammed Gazali

Şule Yayınları arasında çıkan Kur’an’ı Anlamada Yöntem kitabında Muhammed Gazâlî, donanımlı bir anlama çalışmasının yöntemlerini örneklerle veriyor.

Kur’an’ı anlamak demek sadece Arapça’dan tercümeleri yani mealleri okumakla kaim değildir. Meal okumak elbette önemli. Günde beş vakit tekrarlanan ayetlerde Rabbin bizlere bildirdiklerini anlayarak okumak önemlidir. Bilmek, öğrenmek ve öğrendiğini tatbik etmek öncelikle “anlamak”tan geçer. Muhammet Gazâlî yöntem olarak, her şeyin kaynağına Kur’an’ı koymak gerektiğini söylüyor. Kâinattaki her şey Kur’an’ın bir yansıması olduğuna göre kâinatı izlemek öncelikle Kur’an’ı anlamaktan geçiyor. Eğer her şeyin kanunu olarak Kur’an görülmeye başlanırsa akla takılan her konuda Kur’an’a danışılacak ve Kur’an da evrensel olma özelliğini böylelikle yaşatmış olacaktır.

Kur’an’ı anlamak için kâinatı izlemek gerek. Bunun yanında tefsirlerin dünyasına da sık sık girmek faydalıdır. Bakış açısı, Kur’an’ın anlaşılmasında en önemli noktalardan biridir. Değişik bakış açılarından Kur’an’ın dünyasına girmeye çalışmak, beraberinde daha anlaşılır bir okumayı da getirecektir.

Dünya medeniyetinin anahtarı Kur’an’dır. Medeniyetler inşa etmenin yolu Kur’an’ı doğru anlamaktan geçmektedir. Kur’an’ın mesajını doğru anlamak, asıl dururken gerçekleri teferruata boğmadan vermek en iyi algılama yöntemi olacaktır. Muhammed Gazâlî’nin dikkat çektiği nokta da budur. Örneğin; abdestin üç ayda öğretileceğine, kavimlerin neden helâk oldukları ayrıntılı şekilde verilirse Kur’an merkezli bir medeniyetten bahsetmek mümkündür demektedir.  Ayrıntı olarak daha çok Kur’an’ın uyarıları üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Gazâlî, hadis ve Kur’an birlikteliğinin Kuran’a dönüşte iyi bir rehber olacağını söyleyerek Kur’an’ı, hadisi, Hz. Ebubekir’i, Hz. Ömer’i iyi anlayarak sağlam bir yol tutulacağını işaret ediyor. Çünkü Kur’an ahlakıyla ahlaklanmak en büyük kurtuluş reçetesidir.

Muhammed Gazâlî’nin Kur’an’ı anlamak için sunduğu yöntemlerden herhangi birine tutunmak bile bu hoyrat çağda büyük kurtuluşu da beraberinde getirecektir. Kurtuluşu Kur’an’da bulanlara ne mutlu.

 

Mustafa Uçurum yazdı

Yayın Tarihi: 23 Ocak 2013 Çarşamba 15:09 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2016, 14:09
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hatice
Hatice - 5 yıl Önce

Günümüz dünyasında kur'an'ı anlama noktasında müslümanlar olarak fazlasıyla bilinçsiz bir ümmet olma yolundayız. Ümmet olarak bu konuda bilinçlenmez isek, ağır bedeller ödemeye devam edeceğiz. Kur'an'ı anlamak onu güzel okumakla olmuyor ,lütfen artık bunun farkına varalım.

banner26