Oku'nacak tek bir insan dahi kalmayacak

Sokaklarda hemen her gün duyulan 'nerede o insanlık' sözleri daha da şiddetlenirken, sonu gelmekte olan insan türünün 529 tanesi daha Mısır’da tehlike altındadır. Adem Az yazdı..

Oku'nacak tek bir insan dahi kalmayacak

Cengiz Aytmatov’unBeyaz Gemi” isimli kitabını okuyanlar, Boynuzlu Maral Ana’nın hikâyesini bilirler. Maral Ana, Kırgız milletini yok olmaktan kurtaran bir geyiktir. Destana göre; bir zamanlar Yenisey ırmağı boyunca Kırgız kabileleri barış içinde yaşarlarmış. Derken bir gün kabile büyüklerinden biri ölmüş. Kırgızlar cenaze töreniyle uğraşır, yas tutarlarken düşmanları durumu fırsat bilerek gelip bütün kabileyi kılıçtan geçirmişler. Bu mezalimden sadece biraz önce ormana oyun oynamaya giden bir erkek bir de kız, iki çocuk kurtulmuş.

Düşmanlarının lideri, bu iki çocuğu da bir şekilde ele geçirince, onları da öldürerek Kırgız soyuna son vermek istemiş. İki çocuğu, onları uçurumdan aşağı atması için bir kadına vermiş. Destan bu ya, uçurumun başına geldikleri zaman Maral Ana ortaya çıkmış ve kadından çocukları öldürmemesini istemiş. Zaten bu işe gönlü razı olmayan kadın, kız ve oğlanın Maral Ana ile gitmelerine izin vermiş. Maral Ana, çocukları sırtına alarak çok uzaklara götürmüş, onları sütüyle beslemiş.

Gel zaman git zaman bu iki yavrucak büyümüş, serpilmiş ve evlenmişler. Yeni nesiller onların çocuklarından yetişmiş. Zamanla Kırgızlar, Maral Ana’nın soyundan geldiklerine inanmışlar ve Marallar’a hep saygı göstermiş, onları avlamamışlar.

Fakat yıllar sonra geçmişini unutanlar, Marallar’ı avlamaya, boynuzlarını da atalarının mezarlarına dikmeye başlamışlar. Boynuzlu Maral Ana, bu nankörlük karşısında, kalan yavrularını alarak oradan uzaklaşmış, Kırgızlar’a bir daha yardımcı olmamış. Zamanla Marallar’ın da soyu tükenmiş.

Bu destana konu olan ne yeryüzündeki son nankörlük olmuş ne de soyu tükenen son canlılar Marallar olarak kalmış.

İnsanoğlu ne ekolojik denge tanımış ne de başka dengeleri gözetmiş

Oku! Yaradan Rabbinin adı ile! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. (Alak, 96:1-3)”

Oku!”

Ben okuma bilmem” diyor Peygamber (sav) ve hemen ardı sıra iniyor ayetler; “Yaradan Rabbinin adı ile! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.” Yani oku, yaratılanı “Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” Satırla değil sadırla oku, bağ kur yaratılanla yaratan arasında.

Her bir insan, her bir canlı okunulacak bir kitap olarak sürülmüş bu ayetlerle önümüze. Aslında “Küçük Prens” kitabında Antoine de Saint-Exupery bu olayı çok güzel betimlemiş ve her bir insanın farklı bir dünya oluşunu gözler önüne sermiştir.

Çok az dönemler müstesna, insanlığın kandan ve irinden uzak kaldığı zaman olmamıştır. Beşer her nefsine yenik düştüğü seferde fıtratına dönmüş ama kana doymamıştır. Dökülen her bir damla kan neticesi “Oku!” emriyle muhatap kimseler için okunulacak bir insan daha Hakk’ın rahmetine yürürken, “Küçük Prens’in” dünyaları tek tek batmış, kararmıştır.

İnsanoğlu ne ekolojik denge tanımış ne de başka dengeleri gözetmiş, usulsüz olarak avlanmış tek tek canlı türlerinin sonunu getirmiş ve insanlıktan çıkmıştır. Diğer taraftan vicdan sahipleri güçleri yettiğince tehdit altındaki canlıları koruma altına almışlar, diğer insanları da bu konuda bilgilendirmeye gayret etmişlerdir.

Küresel ısınma ile mevsimler değişip doğadaki dengenin bozulduğu somut verilerle iyice gözler önüne serilince, insan yaptığı yanlışı işte orada anlamış, daha duyarlı olarak hareket etmeye başlamıştır. Böylece hemen herkesin balinalara, pandalara, kelaynak kuşlarına karşı bir hassasiyeti oluşmuş, bu türlere hemen her cenahtan insan sahip çıkar olmuştur.

İnsan türünün 529 tanesi daha Mısır’da tehlike altındadır

Bugünlerde ise Mısır’da bütün herkesi ilgilendiren çok önemli olaylar yaşanmaktadır. Kana doymayanlar bu defa insan avlamaya başlamış, maalesef ki bu türün de sonunu hazırlamışlardır. Bir yılı aşkın süredir türlü yollarla katliam yapanlar binlerce insanı öldürüp, onbinlercesini ise yaralamıştır. Bin üçyüz yıldır Maral Ana misali; müslümanlara ev sahipliği yapmış, nice âlimler yetiştirmiş bu yerlere, geçmişini unutanlar nankörlük etmiş, suya susamış toprağını kana bulamıştır. Sokaklarda hemen her gün duyulan “nerede o insanlık” sözleri daha da şiddetlenirken, sonu gelmekte olan insan türünün 529 tanesi daha Mısır’da tehlike altındadır. Koruma altına alınmalı! Herkes yapılan bu zulüm hakkında bilgilendirilmelidir.

Yoksa Maral Ana bize de küsecek,

Küçük Prens’in gezeceği tek bir dünya,

Oku’nacak tek bir insan dahi kalmayacak.

 

Adem Az yazdı

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2014, 15:41
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13