Öğretmen andı ne zaman değişecek?

Öğretmen andı için bir önerimiz var.. Kâmil Yeşil yazdı..

Öğretmen andı ne zaman değişecek?

 

Biat (Bey’at); sözlük anlamı itibarı ile “ahitleşmek, söz vermek, hükümdarlığını tanımak” demek. İlk biat, insan ile Yaratıcı (Allah) arasında olmuştur ve elest bezminde ruhlara yöneltilen “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sualine verilen “Belâ” (Bilakis evet) şeklinde cereyan etmiştir. Böylece ruhlarımız Allah’a, “Sen ne dersen o. Neyi emredersen et, neyi yasaklarsan yasakla; onlara uyacağım.” demiştir.

İnsanın tarihinde sözleşme ile iş görme geleneği böylece başlamış oldu ve devletler de (hükümdarlar) halklarına biatlar koydular. Devlet reisine itaat ve sadakati bildiren sözleşme, el sıkma şeklinde cereyan ettiği için, Hz. Peygamber hem Biat’urrıdvan’da hem Akabe Biatlarında ashab ile el sıkışmıştır, kadınlardan ise söz alınmıştır. Rivayete göre, Hz. Peygamber bir kap suya elini batırmış, kadınlar da daha sonra o kaba elini sokmuş ve böylece bu sözleşme sembolik olarak da gerçekleştirilmiştir.

Devletin kendi vatandaşı ile yaptığı sözleşmeye Anayasa diyoruz. Anlaşıldığına göre yazının icadı ile sözleşme arasında bir geçişkenlik var. Artık insanlar ve kurumlar metinlere imza atıyorlar. Sözleşmek için “Evet” demek gerekir. “Hayır, Çekimser, Boş oy” da verebilirsiniz ama bu durumda sözleşmemiş olursunuz.

Bilineni burada tekrar edelim. Sendikaya, derneğe, kulübe, partiye vs. yani tüzel kişiliğe sahip bir yere üye olmak da biattır. Galiba en yaygın biat da geçerliliğini devletler arasına taşımış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir. Eğer Türkiye bir gün AB üyesi olursa; bu sözleşme ve diğer AB yasaları da bir çeşit biatımız olacak.

İçecek bir şey bulamazsak and içerizÖğretmen

Bunları, “fazla bilgi göz çıkarmaz” diye yazdım. Esas demek istediğim husus andlar.  Modern devlet, Anayasa, kanun ve yönetmelikleri yetersiz gördüğü için; memurlara ayrıca başka başka yeminler ettiriyor. Hemen bütün devlet kurumlarının kendine özgü yemini/andı var. Askeriyenin, polisin, tıbbiyenin, milletvekilinin, cumhurbaşkanının… “Büyükler and içiyor da küçükler niye içmiyor; esas onların içmesi lazım” diye düşünen aklıevveller, öğrenciler için de andlar koydu. İçecek hiçbir şey bulamazsa 1933’ten beri and içer bütün Türk çocukları.

Öğrenciler and içer de öğretmenler içmez mi?

12 Eylül darbesini yapanlar; “öğrenciler and içer de öğretmenler niye çocukların ağzına bakar, onlar da içsin” diye düşündüğünden, bir “gün” icat ettiler öğretmenler için: 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yıl 1981. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler de her yıl bu günde and içmeye başladılar. Aradan on yıl geçtikten sonra (26.11.1992/21417) MEB Mevzuatı’na dahil edilen Öğretmenler Günü Yönetmeliğine göre öğretmenlerin yemini kayda bağlandı. “Bu yönetmelik; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.” (madde 3) Bu yönetmelikte öğretmenlerin edecekleri yemin metnine de yer veriliyor:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp Ve İlkelerine, Anayasada İfadesini Bulan Türk Milliyetçiliğine Sadakatle Bağlı Kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını Tarafsız Ve Eşitlik İlkelerine Bağlı Kalarak Uygulayacağıma; Türk Milletinin Millî, Ahlâkî, İnsanî, Manevî Ve Kültürel Değerlerini Benimseyip Koruyup Bunları Geliştirmek İçin Çalışacağıma; İnsan Haklarına Ve Anayasanın Temel İlkelerine Dayanan Millî, Demokratik, Lâik Bir Hukuk Devleti Olan Türkiye Cumhuriyetine Karşı Görev Ve Sorumluluklarımı Bilerek, Bunları Davranış Halinde Göstereceğime Namusum Ve Şerefim Üzerine Yemin Ederim."

ÖğretmenHalbuki mevzuat tamamen değişti

Halbuki Resmî Gazete’de yayımlanan (14.09.2011/28054) Bakanlar Kurulu Kararı (25/8/2011-2011/652) ile (Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) yani MEB mevzuatı tamamen değişmiştir. Bu değişikliğe göre öğretmen andının dayanağı da geçerliğini yitirmiş bulunuyor.  Çünkü 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu tamamen değişti; yürürlükten kaldırıldı. Aslında başlangıçta dediğimiz gibi Anayasa metni bütün Türk milletini bağlıyor. Yürürlükte olduğu müddetçe bu sözleşmeye yeni bir şey ilave etmek gerekmiyor sözleşme/biat için. Artık 82 Anayasa’sını değiştirme çalışmaları da başladığına göre; bu yemin metni yeni mevzuata göre olmalıdır ki yeni mevzuat bağlayıcı olsun, hayat bulsun, görünüşteki çelişki ortadan kalksın. Adet yerini bulsun, öğretmenler illa bir şeyler içsin deniliyorsa; öğrenci andını bilemem; ama bendeniz yeni kanun hükmünde kararnamenin sunuşundan hareketle şöyle bir yemin metni düzenledim:

“Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeye çalışacağıma, insan haklarına dayalı toplum yapısının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayacağıma and içerim.”

Nasıl?

Yetkililere öneririm.

 

Kâmil Yeşil önerdi

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2012, 23:13
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13