Nasreddin Hocanın fıkraları üç dilde sunuldu

Ahmet Efe’nin Nasreddin Hoca kitabı, fıkraların üç dilde yayınlanması, özenli baskısı ve minyatürlerle zenginleştirilmesiyle dikkat çeken bir çalışma..

Nasreddin Hocanın fıkraları üç dilde sunuldu

 

 

Nasreddin Hoca ismini duymayan yoktur. Hiçbir şey bilinmiyorsa bile bu isimle birlikte akla gelen birkaç fıkra vardır. Çağrışım olarak Nasreddin Hoca, eğer konuyla ilgili derinlemesine bir çalışma yapılmamışsa; bir köyde yaşayan, hayatını gülmece ve güldürmece ile geçiren, karısı ve eşeğiyle iyi geçinemeyen, insanları güldürürken düşündüren bir kişidir.

Bizde güldüren insan pek hoş karşılanmaz. Gülünür geçilir ama ciddiye alma noktasında işi güldürmek olduğu için kişinin sözüne pek de itibar edilmez. Nasreddin Hoca, genelde sadece insanları güldüren, herhangi bir işle meşgul olmayan bir kişi olarak görüldüğü için onun hayatını bilmeyenler nazarında uyanık bir kişilik olarak bilinmesinin ötesine geçilmez.

Onun ilk hocası babasıdır. Medreselerde eğitim görmüş, devrin önemli din âlimlerinden dersler almış, uzun yıllar medreseye devam etmiş, kadılık yapmış olan Nasreddin Hoca, 1200’lü yılların Anadolu’sunda yaşamını sürdürmüş, aynı zamanda medreselerde dersler vermiş bir müderristir.

Ahmet Efe’nin Nasrettin Hoca kitabı özenli baskısıyla dikkat çekiyorAhmet Efe

Nasreddin Hoca hakkında hazırlanmış birçok akademik çalışma var. Derinlikli araştırmalar içeren, özellikle onun yaşadığı yer ve dönem üzerinde yoğunlaşan bu çalışmalar hocayı hakkıyla tanımak için önemlidir. Bir de edebiyat adamlarımızın Nasreddin Hoca ile ilgili çalışmaları var. Bu çalışmalar da genelde hocanın doğru tanıtılması üzerine kurulmuş önemli eserler.

Bunların arasında Ahmet Efe’nin 2004 baskılı Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Kültür Yayınları arasından çıkan Dünya’yı Güldüren ve Düşündüren Adam Nasreddin Hoca kitabı, özenli baskısıyla, içeriğiyle dikkat çekmektedir. Daha sonra başka yayınevlerinde de baskısı yapılan bu kitabın Odunpazarı Belediyesi’nin hazırlamış olduğu baskısı en dikkat çekici olanıdır.

Üç dilde hazırlanmış

Ahmet Efe’nin kitabı Nasreddin Hoca’nın yirmi dört fıkrasına yer veriyor. Kitabın başında Kenan Çağan’ın, hocanın hayatını naklettiği bölüm, tarihî dayanakları olan önemli bir biyografi çalışması olmuş.

Bekir Şahin’in Nasreddin Hoca’nın Felsefesi adlı yazısı da kitabın girişinde okuyuculara sunulmuş. Nasreddin Hoca’nın hayata bakışı, değer yargıları fıkralarından örneklerle ilişkilendirilmiş.

Ahmet Efe, Nasreddin HocaKitabın en önemli yanlarından biri de fıkraların Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yer alıyor olması. Hocanın tanıtılması noktasında önemli bir farkındalık arz eden bu tercih, kitabı daha da dikkate değer kılmaktadır.

Kitaptaki minyatürler Ahmet Efe’ye ait

Kitapta fıkralarla ilişkili olarak minyatür çalışmaları da geniş yer tutuyor. Özenle hazırlanmış, geleneksel motiflerin kullanıldığı minyatürler Ahmet Efe’ye ait. Kuşe kâğıda basılmış bu kitapta minyatürler görsel bir zenginlik sunuyor.

Nasreddin Hoca’ya mâl edilen sayısız fıkra vardır. Bunların doğruluk derecesini belki ilk bakışta kestirmek zordur ama onun yaşadığı dönem, yaşadığı bölge düşünüldüğünde neyin doğru neyin yanlış olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Hoca Nasreddin’i bu toprakların bir değeri olarak bilip doğru olarak tanımak için elimizdeki sayısız kaynakları iyi değerlendirmek gerek. Hoca’ya atfedilen her fıkranın da ona ait olmadığını bilmemiz gerekiyor. Örneğin dilden dile dolaşan ve hocanın en meşhur fıkraları arasında bulunan Hoca ve Timur olayının tarihte yeri olmadığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü hoca ile Timur’un yaşadıkları dönem birbirinden çok farklı zamanlara denk gelmektedir. Tarihî dayanağı olan, doğru kaynaklarla hazırlanmış çalışmaları takip etmek zihin karışıklığını ortadan kaldıracağı için oldukça önemli bir ayrıntıdır.

 

Mustafa Uçurum yazdı

Yayın Tarihi: 01 Şubat 2013 Cuma 16:58 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2016, 14:13
banner25
YORUM EKLE

banner26