Muharrem aşı için ocağı uyandıracaklar

Sümbül Efendi Merkez Tekke’de 10 Muharrem aşure geleneği 92 sene aradan sonra yeniden canlanıyor. Suleyha Şişman yazdı..

Muharrem aşı için ocağı uyandıracaklar

İçinde bulunduğumuz haram ay dolayısıyla, biraz da aşure geleneğine dair bir şeyler okumak bahanesiyle kütüphanemi karıştırırken Türk Edebiyatı dergisinin “Muharrem” dosyası yaptığı 2008 Ocak (411.) sayısına tekrar göz atma fırsatım oldu. Bu dosyada Cemaleddin Server Revnakoğlu’nun bir makalesini de gündeme getirmişler. “Eski Muharremlerde Mersiye ve Aşure” başlığını taşıyan bu yazıdan öğrendiğimize göre Muharrem’in onundan Safer’in onuna kadar kırk gün müddetle dergahlarda mersiyeler okunur, tantanasız olarak ve hazin bir şekilde ayin-i şerifler icra edildikten sonra hazırlanan aşureler evvela ihvan, civardaki komşular, ziyaretçiler, misafirler ve fukara olmak üzere herkese dağıtılırmış.

Tekkenin merkezi rolü

Gelenekselleşen bir başka unsur ise bu meclislerin ilkinin Muharrem’in onuncu günü bütün İstanbul şeyhleri ve usta zakirbaşıların iştirakiyle Kocamustafapaşa’daki Sümbüli hankahında vuku bulması. Bunun sebebi elbette Sümbül Efendi Tekkesi’nin merkez tekke olması. Tekkenin bu özelliği, İstanbul’un fethinden sonra resmi faaliyetini bizzat padişahın fermanıyla elde etmesinden dolayıdır. Bu tekkenin merkezi rolü, İstanbul’daki tasavvuf mekteplerinin, ulema ve meşayihin burada dini ve sosyal meselelere dair istişare meclisleri kurmaları, aldıkları kararları yine burada toplanarak ilan etmelerinde temerküz eder diyebiliriz. Hem “Merkez Tekke” ismi hem de aşurenin buradan başlayarak evvela asitanelerde sırasıyla kaynatılması saygı ve kıdem itibariyledir.

Muharrem aşı pişirmek için ocağı uyandıracaklar

Şimdi haberin ikinci kısmına geçelim, Sümbül Efendi Konağı’nda faaliyet gösteren İstanbul Bilim Sanat Kültür ve Eğitim Derneği (İSBEK)’in sitesinde bir yazı gördüm. Hemen başında şöyle yazıyor: “5 asırlık gelenek 92 sene aradan sonra yeniden canlanıyor. Sümbül Efendi Merkez Tekke’de 10 Muharrem aşure geleneği ihya ediliyor.” İSBEK, bu köklü ve anlamlı geleneğe yeniden sahip çıkmak adına, eskiden Sümbül Efendi Merkez Tekke olan mekanın avlusunda (Sümbül Efendi Camii’nin yanında) 10 Muharrem’de dağıtılmak üzere 9 Muharrem yani 2 Kasım 2014 günü (saat: 14.00–16.30) aynı usul ve adetle 92 yıl aradan sonra Muharrem aşı pişirmek için ocağı uyandıracakmış.

İSBEK sitesinde yer alan metinde (//www.isbek.org/node/asure-2014.html) Sümbül Efendi Tekkesi’nin önemiyle aşure kaynatma geleneği hakkında çok güzel bilgiler yer alıyor. Aşure izah edilirken çok anlamlı bir vurgu yapılıyor: Aşure pişirilirken birçok tane ve çeşidin bir kazanda kaynayıp birleşmesi ve bu birlikteliğin aşa, birlik ateşinde kaynayan gönüllerde aşka dönüşmesi. Ne de olsa tasavvuf ocağında yemek pişirmekten maksat insanın hamlığından geçmesini sağlamaktır.

Yevm-i aşure ayı ihya iden gelsün beru

Buğdayların yıkanmasından kazana atılırken okunacak dualara, aşure kaynatırken giyilecek kıyafetlerden ilahi, niyaz ve mersiyelere kadar her şeyin detaylı araştırmalar neticesinde -bu geleneğe uygun aşure pişirildiğini gören insanlara da ulaşılarak- titizlikle hazırlandığı ifade ediliyor. Mersiyeler, dualar, zikirler, şifa ayetleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Besmeleler, dualar ve tabii ki gönüllerde Ehl-i Beyt muhabbeti... İnşallah birlik ve beraberliğe vesile olur. Ve yine inşallah Hazret-i Hüseyin Efendimiz, onun muhabbet neferleri ve Şehid-i Kerbela aşkına, ümmet olarak zalimlere karşı bir vücut olabilmeyi ve tevhide vardıran manevi değerlerimizi idrak ederiz.

Sitedeki duayı teberrüken burada zikrediyorum: “Hayırlar feth olsun, şerler def olsun, demler safalar ziyade olsun. Ehl-i Beyt’in, bilhassa Kerbela şehitlerinin himmetleri ve ruhaniyetleri hazır olsun. Cenab-ı Hak birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu aziz millete muhabbet ve kardeşliği, imanlı sineleri hazırlayan ocaklar ruşen olsun, aydın olsun. Aşuremizden yiyenler, bu ocaklara hizmet edenler, hatta bu güzellikleri duyduğunda sevinenler iki cihanda aziz olsun. Dua ve niyazlar kabul olsun.”

 

Suleyha Şişman “Yevm-i aşure ayı ihya iden gelsün beru” dedi

Yayın Tarihi: 31 Ekim 2014 Cuma 12:06 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2014, 12:06
banner25
YORUM EKLE

banner26