Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı’ndan takdire şayan çalışmalar

Mehmed Âkif’in hatırasını yaşatmak amacıyla faaliyetler yürüten Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı tarafından hazırlanan Âkif Salnâmesi okurların istifadesine sunuldu. Vakıf ayrıca bu amaçla güzel bir siteyi de hizmete açtı.

Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı’ndan takdire şayan çalışmalar

20. yüzyıl Türk tefekkür hayatının ve edebiyat dünyasının şüphesiz en önemli simalarından biri Mehmed Âkif’tir. O aynı zamanda mütevazı ömrünü, başta devletine ve milletine daha sonra bütün İslam âlemine hizmet etmeye vakfetmiş eşine ender rastlanır şahsiyetlerdendir. Onun eğitimden ahlâka, sanattan edebiyata, tefsirden hadise kadar geniş bir yelpazedeki görüşleri sadece yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm önerisi getirmekle kalmayıp günümüzdeki modern insanın yaşadığı özüne ve manevi değerlerine yabancılaşmaya da reçete değerindedir.

Mehmed Âkif ismi genellikle vefat yıldönümü olan Aralık ayında veya İstiklal Marşımız’ın kabul haftası olan 12 Mart’ta gazetelerde sıcak gündem olarak yerini alır.  Yaz ayının bu sıcak günlerinde Âkif’ten bahsetmemizin sebebi ise Mehmed Âkif’in hatırasını yaşatmak ve örnek şahsiyetiyle yurt içinde ve yurt dışında layıkıyla tanıtılmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüten Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı tarafından hazırlanan Âkif Salnâmesi ve www.mehmetakifvakfi.org.tr adresli sitenin takdimi.

Salnamenin fikir babası, Âkif’le ilgili olan herkesin yakından tanıdığı Âkif Koleksiyoneri Mehmet Ruyan Soydan Beyefendi. Vadi Yayınlarından Esra Karadağ’ın proje koordinatörlüğünü yaptığı kitabın editörlüğünü ise araştırmacı-yazar İbrahim Öztürkçü yaptı.

Âkif Salnamesi’ni diğer Âkif çalışmalarından ayıran en önemli özellik kitaptaki bütün yazıların özgün bilgi, belgelere dayanması. Ayrıca Mehmet Ruyan Soydan koleksiyonundan çıkan ve ilk defa neşredilen hazine-i evrak, fotoğraf ve mektupların eserde yer alıyor olması araştırmacıları fazlasıyla heyecanlandıracak gibi duruyor. Serinin bu ilk kitabında birbirinden değerli ve alanında uzman araştırmacılara ait sekiz yazı yer almakta. Mehmed Âkif’in dostlarından Abbas Halim Paşa’ya ait mektuplar, Âkif’in Dârüşşafaka’ya katkıları ve yaptığı hayırlar, 1925-1936 yılları arasında matbuatta Âkif haberleri, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış Âkif’in bir hasbihali ve kendisine ithaf edilen şiirler gibi ilk bakışta okuyucuda merak uyandıran konular kitapta okuyucuyla buluşmakta. Eserin sonundaki “Hazîne-i Evrâk” bölümünde ise merhum Mehmed Âkif’e ait çeşitli evrâk-ı metrûke yer alıyor. Kitabın kapağında yer alan ve Âkif’in bir dost meclisinde mütebessim bir çehreyle dostlarını izlerken çekilen fotoğrafı, tüm araştırmacıların merakını köpürtecek türden.

Mehmet Akif Ersoy hakkında doğru, tutarlı bilgi ve belgelerin bulunduğu, İstiklal Marşının yazım süreci ve bestelerinin yer aldığı, Mehmet Akif ve çevresini ele alan www.mehmetakifvakfi.org.tr adlı internet sitesinin tanıtımı da programda yapıldı. Mehmet Akif hakkındaki akademik, edebi yazıların ve belgelerin tek bir elden ilgililere sunulması ve bu konuda çalışma yapacak kişilere kaynak teşkil edecek önemli bir platform olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Yazın sıcak günlerine anlamlı bir gündem olarak Âkif Salnâmesi ve www.mehmetakifvakfi.org.tr adresli internet sitesinin tanıtımı 4 Temmuz Perşembe günü Akif gönüllüsü bir grup tarafından Sultanahmet’teki Türk Edebiyatı Vakfı’nda yapıldı. Esra Karadağ’ın yaptığı program sunumu, Vakıf başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli’nin açılış konuşması ile başladı. Salname ve internet sitesinin hazırlık sürecini Mehmet Rüyan Soydan yaptı. İnternet sitesi ve Salname’nin hazırlığını yapan Vadi Yayınları’ndan Bekir Cantemir kitabın ve internet sitesinin açılış gayesinden bahsetti. Beşir Ayvazoğlu’nun değerlendirmesinin ardından Salname’de kullanılan orijinal evrakın sergisi gezildi.

Nihan Su

YORUM EKLE