Köşkten mezartaşlarına ilgi!

Kültürümüzün, sanatımızın ve medeniyetimizin en önemli unsurlarından olan mezartaşlarına sahip çıkılıyor.

Köşkten mezartaşlarına ilgi!
Mehmet Nuri Yardım
Mehmet Nuri Yardım

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) bünyesinde yayımlanan Medeniyetimiz.com sitesinin Yayın Yönetmeni Nidayi Sevim’in bu konudaki talebine cevap verdi. Köşk’ten İstanbul Valiliği’ne gönderilen mektupta İstanbul’un Eyüp İlçesindeki tarihî mezartaşlarına sahip çıkılması istendi.

Restorasyon çalışması yılan hikâyesine dönen tarihî Eyüp Sultan mezarlıklarında nihayet sevindirici bir gelişme meydana geldi. İçler acısı vaziyette bulunan tarihî Eyüp Sultan mezartaşları ile ilgili olarak Nidai Sevim’in ısrarla meselenin üzerinde durması sonuç buldu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaşanan tarih katliamına el koydu.

Köşk’ün hassasiyeti!

Mezartaşlarımızın yıllardan beri gözümüzün önünde harap olmasından dolayı birçok duyarlı vatandaş ve sivil toplum örgütü tarihî mezarlıklarımızın sorunlarını dile getirdi. Bu çerçevede makaleler yazıldı. Kitaplar yayımlandı. Röportajlar hazırlandı. Belgeseller çekildi. Hatta internet siteleri bile kuruldu. Ayrıca çeşitli dernekler aracılığı ile paneller düzenlendi. Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi ilgili bütün resmî kurumlarla yazışmalarda bulunuldu. Ancak koordinasyon eksikliği, meselenin öneminin anlaşılmaması ve ağır işleyen bürokrasi yüzünden bir türlü sonuç alınamadı.

Nidayi Sevim dunyabizim ekibi ile
Nidayi Sevim dunyabizim ekibi ile

Medeniyetimiz.com sitesinin Yayın Yönetmeni Nidayi Sevim bir çare olarak Eyüp Sultan haziresinin durumu ile ilgili bir dilekçe ekinde, basında çıkan haberler, fotoğraflar ve daha önce ilgili kurumlarla yapılan yazışmaları içeren bir dosya ile talebini Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e arz etti.

Edirne, Osmanlı Mezartaşları
Edirne, Osmanlı Mezartaşları

Cumhurbaşkanlığı makamı, sunulan dosyayı gerekli araştırma yapılarak yasal gereğinin yapılması için İstanbul Valiliği’ne havale etti. Valilik Makamı incelenerek yasal gereği yapılmak üzere yazıyı, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, Eyüp Kaymakamlığı, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bir adet dilekçe ve onüç sayfa eki ile birlikte gönderdi.

 

Yasal olarak tarihî mezar taşlarının statüsü nedir?

Osmanlı döneminden kalan hazirelerimiz; 21.7.1983 Tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile korunmaları gerekli kültür varlıklarımız olarak kabul edilmiştir.

7951
Bursa, Yeşil Medrese bahçesindeki
tarihi mezar taşları

Ayrıca Belediyeler, Mezarlıklar hakkındaki Nizamnamenin (Tüzük) 12. ve 13.maddesine göre “Mezarlıklarda güneşin girmesine ve havanın cereyanına mani olmayacak tarzda, servi ağacı gibi yaprakları yaz ve kış yeşil duran ve dalları yayvan olmayan ağaçlar kullanılacak ve imkân dâhilinde çiçekler de ekilecektir.” der.

Aynı tüzüğün 15.maddesine göre “Mezarlığın dâhili daima temiz tutulacak ve yolları, parmaklıkları iyi halde muhafaza edilecektir. Mezar taşlarının kirlenmesine ve yosun tutmasına meydan bırakılmayacaktır.” denilmektedir.

 

Sağır kalınmaması güzel

 

Resmî kurum ve kuruluşların, vazgeçilmez kültür mirasımız, tapu senetlerimiz tarihî Eyüp Sultan Mezarlığı’na sahip çıkması duyarlı kültür adamlarımız arasında sevinçle karşılandı. Bu konuda bugüne kadar çaba harcayan, emek sarf eden kültür-sanat çevreleri ile aydınlar “inşallah bu iyi niyet bürokraside boğulup gitmez” diyorlar.

Osmanlı mezartaşlarıÖğrendiğimize göre Eyüp’te Fatih döneminden kalma mezartaşlarımız varmış ve bunlara bugüne kadar tam anlamıyla sahip çıkılamamış.

ESKADER Başkanı Mehmet Nuri Yardım şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün bu duyarlılığı bizi sevindirdi, ancak başta Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Eyüp Belediyesi ve Eyüp Kaymakamlığı ile diğer kurum ve kuruluşların da bundan sonra sorumluluğu paylaşması ve ata yadigârı olan tarihî mezartaşlarına birlikte sahip çıkmalarını bekliyoruz. Artık yol kenarlarında garip bir şekilde kenara atılmış kırık mezartaşları görmek istemiyoruz. Bu manzara, 2010’a hazırlandığımız bugünlerde hiç de İstanbul’umuza yakışmıyor. 500 yıllık tarihî mirasın kaybolmasına seyirci kalmamalıyız.”

 

Mezartaşları toplantısı!

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) önümüzdeki haftalarda büyük bir “Mezartaşları Toplantısı” düzenleyecek.

 

Tarık Erbaş haber verdi

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2009 Pazar 12:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2009, 06:52
banner25
YORUM EKLE

banner26