Kitabı anlatan 111 kitap

Kitap dostu herkesin az çok dikkatini çeken kitaplardandır, kitap üzerine kaleme alınmış eserler. Kitabın veya kütüphanenin tarihini hangi kitap sevdalısı merak etmez ki? Kitap üzerine yazılmış 111 kitap.

Kitabı anlatan 111 kitap

Kitap, kitabî bir dinin mensupları olmamız açısından her türlü hürmete layık bir kıymet. Yine insanlık tarihinde kitaba ve kütüphaneye en çok önem veren medeniyetin mensupları olarak paha biçilmez bir hazine. Bilgiyi, kültürü bir coğrafyadan diğerine, geçmişten günümüze taşıyan eşsiz miras.

Kitabı anlatan kitaplar ya da kitaba adanan ömürler denilince akla gelen ilk isimlerdendir İsmail Sâib Sencer, Ali Emiri Efendi ve İsmail E. Erünsal. Özellikle İsmail E. Erünsal Hoca’nın eserleri olmasaydı Osmanlı kitap kültürüne dair ne kaybettiğimizi, neyi yitirdiğimizi bilemeyecektik.

Hayatında kitabın yer edindiği herkesin az çok dikkatini çeken kitaplardandır, kitap üzerine kaleme alınmış eserler. Kitabın veya kütüphanenin tarihini hangi kitap sevdalısı merak etmez ki?

Okur Kitap dergisi 6 sayısında bu konu üzerine güzel bir çalışma yapmıştı (Haziran-TemmuzAğustos 2018). Kitap üzerine kaleme alınmış bir liste paylaşmıştı okurlarıyla. Konu kitaplar üzerine yazılmış eserleri derleyen bir liste olunca dergiden haberdar olmayan veya ulaşamayanlar için listeyi sizinle paylaşmak istedik.

Dergi ekibi bu listeyi zenginleştirmek için şöyle bir not düşmüş ayrıca: “Değerli okuyucumuz, şüphesiz kitaplardan bahseden başka kitaplar vardır. Bu listede olmayıp olması gerektiğini fark ettiğiniz bir kitap ismi varsa okur@okurdergisi.com'a gönderiniz lütfen.”

 1. 1000 Güzel Kitap, Der: M. Turgay Erol, Denizler Kitabevi, 328 sayfa, 1. Baskı Nisan 2015
 2. Abdülhamit Döneminde Kitap ve Dergi Sansürü, Ali Şükrü Çoruk, Kitabevi Yayınları, 210 sayfa, 2. Baskı Ekim 2017
 3. Antikçağ Kütüphaneleri, Nuray Yıldız, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 492 sayfa, 1. Baskı Haziran 2003
 4. Ayaklı Kütüphaneler, Dursun Gürlek, Kubbealtı Neşriyat, 406 sayfa, 20. Baskı, Şubat 2018
 5. Babıali Vakanüvisleri, Nazır Şentürk, Doğan Kitap, 160 sayfa, 1. Baskı Kasım 2008
 6. Başlangıcından Günümüze Türkiye'de Matbaa, Basın ve Yayın, Alpay Kabacalı, Literatür Yayınları, 279 sayfa, 1. Baskı Ekim 2000
 7. Bibliyomani, Gustave Flaubert, Müt: Ayberk Erkay, Sel Yayıncılık, 72 sayfa, 2. Baskı Mart 2018
 8. Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap, Melike Taşçıoğlu, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 188 sayfa, 1. Baskı Nisan 2013
 9. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, Italo Calvino, Müt: Eren Cendey, Yapı Kredi Yayınları, 249 sayfa, 15. Baskı Mayıs 2018
 10. Bir Kütüphanenin Hikayesi, Phyllis Lepon Erdoğan, Başlık Yayın Grubu, 224 sayfa, 1. Baskı Mart 2011
 11. Bir Ömür Okumak, Fatma Kebire Gündüz, Beyan Yayınları, 156 sayfa, 1. Baskı Aralık 2017
 12. Books: A Living History, Martyn Lyons, 244 sayfa
 13. Books: A Memoir, Larry McMurtry
 14. Çınaraltı Kitap Sohbetleri, Dursun Gürlek, Timaş Yayınları, 288 sayfa, 10. Baskı Nisan 2016
 15. Doğu’nun Kayıp Kitapları, Ahmet Dinç, Litera Yayıncılık, 656 sayfa, 1. Baskı Mart 2016
 16. Dost Kitaplar, Oktay Akbal, Kitaş Yayınları, 1967
 17. Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Robert b. Downs, Mütercim: Erol Güngör, Ötüken Neşriyat, 268 sayfa, 8. Baskı Ocak 2007
 18. Entelektüelin Kutsal Kitabı, David S. Kidder- Noah D. Oppenheim, Müt: B. Asım Tüccar, Maya Kitap, 374 sayfa, 3. Baskı Nisan 2012
 19. Eski Türklerde Yazı, Kağıt, Kitap ve Kağıt Damgaları, Şinasi Tekin, Dergâh Yayınları, 200 sayfa, Kasım 2015
 20. Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu, Nuray Yıldız, Türk Tarih Kurumu, 2. Baskı Ocak 2014
 21. Eskimeyen Kitaplar, Hakan Arslanbenzer, Avangard Yayınları, 344 sayfa, 1. Baskı Şubat 2017
 22. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Müt: Dost Körpe, İthaki Yayınları, 208 sayfa, 1. Baskı Mart 2018
 23. Geceleyin Kütüphane, Alberto Manguel, Müt: Dilek Şendil, Yapı Kredi Yayınları, 300 sayfa, 3. Baskı Nisan 2017
 24. Gezgin, Kule ve Kitapkurdu, Alberto Manguel, Müt: Dilek Şendil, Yapı Kredi Yayınları, 116 sayfa, 3. Baskı Mayıs 2018
 25. Gutenberg Galaksisi, Marshall Mcluhan, Müt: Gül Çağalı Güven, Yapı Kredi Yayınları, 417 sayfa, 4. Baskı Mart 2017
 26. İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni, Orlin Sabev, Yeditepe Yayınları, 470 sayfa, 4. Baskı Ekim 2016
 27. İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar: II. Osman Devrinde Değişen Güç Simgeleri, Değirmenci, Tülün Değirmenci, Kitap Yayınevi, 362 sayfa, 1. Baskı Şubat 2012
 28. İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, Kara, İsmail Kara, Dergâh Yayınları, 214 sayfa, 1. Baskı Ocak 2013
 29. İskenderiye Kütüphanesi, Roy Macleod, Müt: Elif Böke, Dost Kitabevi, 234 sayfa, 1. Baskı Ocak 2006
 30. İslam Aleminde Vakıf Kütüphaneciliği, Yahya Mahmud Cüneyd, Kent Işıkları Yayınları, 264 sayfa, 1. Baskı Ocak 2009
 31. İslam Dünyasında Kitabın Tarihi, Johannes Pedersen, Müt: Macit Karagözoğlu, Klasik Yayınları, 174 sayfa, 2. Baskı Aralık 2013
 32. İslam'ın Klasik Çağında Din, Hukuk, Eğitim, Klasik Yayınları, George Makdisi, 389 sayfa, 1. Baskı Ekim 2007
 33. İstanbul'un 100 Kitabı, Emin Nedret İşli, İstanbul Kültür A.Ş Yayınları, 208 sayfa, 1. Baskı Nisan 2013
 34. Kâğıdın ve Matbaanın Kültürel Tarihi, Zeki Tez, Doruk Yayınları, 372 sayfa, 1. Baskı 2008
 35. Kâğıt Kokulu Yıllar, Hasan Başpehlivan, Beyan Yayınları, 272 sayfa, 1. Baskı Mayıs 2013
 36. Kâğıt Medeniyeti, Orhan Okay, Dergâh Yayınları, 182 sayfa, 2. Baskı Ocak 2014
 37. Kâğıt Yolunda, Erik Orsenna, Müt: Akın Terzi, Metis Yayınları, 256 sayfa, 1. Baskı Aralık 2013
 38. Kayıp Kitaplar Kitabı, Stuart Kelly, Müt: Hakan Gür, Bilgi Yayınevi, 480 sayfa, 1. Baskı Nisan 2009
 39. Kayıp Kitaplar Kütüphanesi, Alexander Peachmann, Müt: Regaip Minareci, Can Yayınları, 192 sayfa, 1. Baskı Nisan 2015
 40. Kitaba Çağrı, Duran Boz, Kişisel Yayınlar, 1. Baskı Ocak 2009 
 41. Kitabın Doğuşu, Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, Haz: Doç. Dr. Gül Batuş, Avcıol Yayınları, 1. Baskı
 42. Kitabın Tarihi, Albert Labarre, Müt: Işık Ergüden, Dost Kitabevi, 142 sayfa, 1. Baskı Nisan 2012
 43. Kitap Eleştirileri, Memet Fuat, 320 sayfa, 1. Baskı Mart 2002
 44. Kitap Nasıl Okunmalı, Virginia Woolf, Müt: Selin Beyhan, Alakarga Sanat Yayınları, 351 sayfa, 1. Baskı Nisan 2015
 45. Kitap Nesnesi- Nesne Olarak Kitap, Burcu Dündar, Metis Yayınları, 224 sayfa, 1. Baskı Ocak 2012
 46. Kitap Sevdası, Samet Öztürk, Neva Yayınları, 357 sayfa, 1. Baskı Ekim 2017
 47. Kitap Şuuru, Nevzat Köseoğlu, Ötüken Neşriyat, 320 sayfa, 4. Baskı Şubat 2018
 48. Kitap Üzerine Anatomi Dersleri, Kolektif, Yapı Kredi Yayınları
 49. Kitap Yakmanın Tarihi, Lucien X. Polastron, Müt: Aziz Ufuk Kılıç, Everest Yayınları, 390 sayfa, 1. Baskı Nisan 2015
 50. Kitap, Necib Asım, Büyüyenay Yayınları, 400 sayfa, 1. Baskı Haziran 2012
 51. Kitaplar Arasında, Taha Akyol, Doğan Kitap, 329 sayfa, 1. Baskı Haziran 2002
 52. Kitaplar Kitabı, Doğan Hızlan, Yapı Kredi Yayınları, 556 sayfa, 1. Baskı 2000
 53. Kitaplar ve Sigaralar, George Orwell, Müt: Levent Konca, Sel Yayıncılık, 119 sayfa, 7. Baskı Aralık 2017
 54. Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın, Jean-Claude Carriere- Umberto Eco, Müt: Sosi Dolanoğlu, Can Yayınları, 276 sayfa, 5. Baskı Mart 2016
 55. Kitapları Fazla Seven Adam, Allison Hoover Bartlett, Müt: Seda Çıngay, Paloma Yayınları, 208 sayfa, 1. Baskı Kasım 2013
 56. Kitapları Nasıl Okumalı, Mortimer J. Adler- Charles Van Doren, Müt: A. Erkan Koca, Birleşik Dağıtım Yayınevi, 352 sayfa, 1. Baskı Ekim 2011    
 57. Kitapların Kitabı, Yapı Kredi Yayınları, Kolektif
 58. Kitapname, Nazım Hikmet Polat, Kurgan Edebiyat, 230 sayfa, 1. Baskı Nisan 2013
 59. Kitapsızlar, Erol Yılmaz, Phoenix Yayınevi, 200 sayfa, 1. Baskı Şubat 2013
 60. Klasikleri Niçin Okumalı?, Italo Calvino, Müt: Kemal Atakay, Yapı Kredi Yayınları, 292 sayfa, 5. Baskı Mart 2017
 61. Körleşme, Elias Canetti, Müt: Ahmet Cemal, Sel Yayıncılık, 565 sayfa, 5. Baskı Ocak 2018
 62. Kültürel Sermaye Kibar Hırsız ve Şehir, Seval Şahin, Bağlam Yayıncılık, 247 sayfa, 1. Baskı Ocak 2011
 63. Kütüphane, Enis Batur, Sel Yayıncılık, 71 sayfa, 4. Baskı Mayıs 2015
 64. Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler, İsmail E. Erünsal, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 414 sayfa, 1. Baskı Ocak 1982
 65. Kütüphanedeki Beden, Iain Bamforth, Müt: Begüm Kovulmaz, Agora Kitaplığı, 454 sayfa, 1. Baskı Mayıs 2004
 66. Kütüphanelerin Hikâyesi, Fred Lerner, Bileşim Yayınları, 375 sayfa, 1. Baskı Aralık 2007
 67. Memleket Kitabevi, Necati Mert, İletişim Yayınları, 309 sayfa, 1. Baskı Ekim 2013
 68. Meşhurların Kitap Okuma Alışkanlıkları, Mehmet İmrak, Çıra Yayınları, 318 sayfa, 3. Baskı Ekim 2015
 69. Müteferrika ve Osmanlı Matbaası, Franz Babinger, Müt: Nedret Kuran Burçoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 114 sayfa, 1. Baskı Nisan 2004
 70. Okuduğum Kitaplar, Aziz Nesin, Nesin Yayınevi, 392 sayfa, 1. Baskı Ekim 2000
 71. Okuma Güncesi, Aziz Nesin, Nesin Yayınevi, 704 sayfa, 1. Baskı Eylül 2014
 72. Okuma Hikayeleri, Duran Boz, İz Yayıncılık, 624 sayfa, 3. Baskı Mayıs 2018
 73. Okuma Notları, Hilmi Yavuz, Timaş Yayınları, 352 sayfa, 1. Baskı Kasım 2017
 74. Okuma Üzerine, Marcel Proust, Müt: Işık Ergüden, Notos Kitap Yayınevi, 70 sayfa, 3. Baskı Mayıs 2009
 75. Okuma Serüveni, Ümit Aktaş, Çıra Yayınları, 303 sayfa, 1. Baskı Nisan 2008
 76. Okumadığınız İçin Teşekkürler, Dubravka Ugresic, Müt: Gökçe Metin, Ayrıntı Yayınları, 240 sayfa, 1. Baskı Ağustos 2014
 77. Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine, Arthur Schopenhaur, Müt: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, 144 sayfa, 6. Baskı Ekim 2016
 78. Okumalar Okuması, Alberto Manguel, Müt: Sevin Okyay, Yapı Kredi Yayınları, 364 sayfa, 3. Baskı Mart 2017
 79. Okumanın Tarihi, Alberto Manguel, Müt: Füsun Elioğlu, Yapı Kredi Yayınları, 416 sayfa, 9. Baskı Nisan 2018
 80. Okunması Gereken 501 Kitap, Kolektif, İş Bankası Yayınları, 544 sayfa, 1. Baskı Şubat 2015
 81. Okurken Ne Görürüz?, Peter Mendelsund, Müt: Duygu Özge Gürkan, Metis Yayınları, 448 sayfa, 2. Baskı Ocak 2016
 82. Okuryazarlık: Sözcükleri ve Dünyayı Okuma, Paulo Freire- Donaldo Macedo, Müt: Serap Ayhan, İmge Kitabevi, 238 sayfa, 1. Baskı
 83. Ortaçağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane, İsmail E. Erünsal, Timaş Yayınları, 664 sayfa, 1. Baskı Ocak 2018
 84. Ortaçağ'da Yüksek Öğretim & İslam Dünyası ve Hıristiyan Batı, George Makdisi, Müt: Ali Hakan Çavuşoğlu, Klasik Yayınları, 493 sayfa, 1. Baskı Şubat 2012
 85. Osmanlı Kitap Kültürü, Kolektif, Nobel Yayın, 412 sayfa, 1. Baskı Şubat 2015
 86. Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, İsmail E. Erünsal, Türk Tarih Kurumu, 776 sayfa, 1. Baskı Ocak 2008
 87. Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, İsmail E. Erünsal, Timaş Yayınları, 584 sayfa, 1. Baskı Ekim 2013
 88. Öküzün A'sı, Baryy Sanders, Müt: Şehnaz Tahir, Ayrıntı Yayınları, 272 sayfa, 5. Baskı Aralık 2017
 89. Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap, Peter Boxall, Caretta Yayıncılık, 960 sayfa, 1. Baskı Şubat 2007
 90. Özgürlüğe Kaçışım, Aliya İzzetbegoviç, Klasik Yayınları, 416 sayfa, 15. Baskı Eylül 2014
 91. Roman Gibi, Daniel Pennac, Müt: Mustafa Kandemir, Metis Yayınları, 136 sayfa, 3. Baskı Mayıs 2018
 92. Sahafnâme, Emin Nedret İşli, Kırmızı Kedi Yayınevi, 216 sayfa, 1. Baskı Şubat 2018
 93. Sayfa Düzeni, Mustafa Şeker, Çizgi Kitabevi, 168 sayfa, 1. Baskı Aralık 2004
 94. Sözlü ve Yazılı Kültür, Walter J. Ong, Müt: Sema Postacıoğlu Banon, Metis Yayınları, 232 sayfa, 5. Baskı Aralık 2014
 95. Sûfî ve Kitap, Yusuf Turan Günaydın, Kurtuba Kitap, 185 sayfa, 1. Baskı Ağustos 2012
 96. Susam ve Zambaklar, John Ruskin, Müt: Zeynep Kaplantaş, Şule Yayınları, 87 sayfa, 2. Baskı Haziran 2017
 97. Tam Benim Tipim, Simon Garfield, Müt: Sabri Gürses, Domingo Yayınevi, 353 sayfa, 1. Baskı Şubat 2012
 98. Tarih Uğrunda: Matbuat Âleminde Birkaç Adım, Ali Birinci, Dergâh Yayınları, 270 sayfa, 2. Baskı Nisan 2017
 99. Tarihin Hududunda: Hatırat Kitapları, Matbuat Yasakları ve Arşiv Meseleleri, Ali Birinci Dergâh Yayınları, 302 sayfa, 1. Baskı Eylül 2012
 100. Tedavüldeki Kitaplar, Necdet Şubaşı, Tezkire Yayınları, 176 sayfa, 2. Baskı Ekim 2016
 101. The Book Before Printing, David Diringer
 102. The Book: A Cover-to-Cover Exploration of the Most Powerful Object of Our Time, Keith Houston
 103. The History of the Book in 100 Books, Roderick Cave- Sara Ayad,
 104. Türk Kütüphaneleri Tarihi II, İsmail E. Erünsal, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 344 sayfa, 1. Baskı Ocak 1991
 105. Türkiye'de Kitap Koleksiyonerleri ve Sahaflar, Rıfat N. Bali, Libra Yayıncılık, 696 sayfa, 7. Baskı Ocak 2014
 106. Türklerin Yazılı Kültürü, Giambattista Toderini, Müt: Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, 348 sayfa, 2. Baskı Nisan 2018
 107. Yazarın Kuramı: Eserimi Nasıl Yazdım?, Der: İshak Reyna, İletişim Yayınları, 369 sayfa, 1. Baskı Ekim 2010
 108. Yazı Devleti, Brinkley Messick, Açılım Kitap, 398 sayfa, 1. Baskı Nisan 2016
 109. Yazı Üzerine Çeşitlemeler/ Metnin Hazzı, Roland Barthes, Müt: Şule Demirkol, Yapı Kredi Yayınları, 144 sayfa, 3. Baskı Aralık 2016
 110. Yazıhane, Murathan Mungan, Metis Yayınları, 152 sayfa, 3. Baskı Şubat 2016
 111. Yazmak Üzerine, Ernest Hemingway, Müt: Deniz Kurt, Altıkırkbeş Yayınları, 96 sayfa, 1. Baskı Ocak 2015


   
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 13:53
banner25
YORUM EKLE

banner26