Kimler yakın tarih alanında çalıştı, çalışıyor?

Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri de topluma tarihini yanlış anlatmaktır. Fakat bunun aksi yönde çalışıp eser veren birçok gayretli yazar ve araştırmacının çalışmaları da göz ardı edilmemeli..

Kimler yakın tarih alanında çalıştı, çalışıyor?

 

Tarih, toplumlar için çok derin ve önemli anlamlar ifade eder. Aynı şekilde tarih okumaları toplumların hafızalarını tazelemelerini ve geleceğe yönelik düşüncelerini şekillendirmeye yarar. Tarih, objektiflikten ve gerçeklikten en uzak olan bilim dalı olarak da değerlendirilebilir. En fazla uydurma bilgi ve dezenformasyonun olduğu tarih bilimi, bilgi kirliliğinin en fazla olduğu bilim dalı olma özelliğini de sürekli korumaktadır. Bu yönü ile bakıldığında tarih bilinci ve tarih okumaları kadar tarihin nerden ve kimden okunduğu da önemlidir. Bu noktada tarih konusunda en sağlam bilgiye ulaşmanın yolu karşılaştırmalı tarih okumaları ve belgeye dayanan tarihî bilgileri kabul edip, belgesi olmayan tarihî konularda kesin kabul ya da red etme durumu olmadan iki ihtimalli tespitlerde bulunmaktır.

Tarih konusunda genel değerlendirmeler yapmak ve doğru bilgi elde etme yolları üzerinde görüş beyan etmek tarih biliminin çok geniş bir alan olmasından dolayı gerçekten zordur. Bununla birlikte tarihin belli bir süreci ile ilgili yapılacak değerlendirme ve analizler bu noktada daha verimli olacaktır. Bu anlamda yakın tarih ile ilgili eser ve tarihçiler üzerinde analizler yapmak isabetli ve verimli bir tercih olacaktır. Yakın tarih tanımlaması içine Osmanlının son dönemleri, Cumhuriyetin kuruluş dönemi ve bugüne değin olan gelişmeler girmektedir.

Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri de topluma tarihini yanlış anlatmaktır. Anadolu tarihi, hilafetin ilga edilip resmi ideolojinin temellerinin atılması ile birlikte resmi ideolojinin kurucuları tarafından gerçeklerden uzak olarak (uydurularak) yeniden yazılmıştır. İlk mektepten başlamak üzere orta mektep, lise ve üniversitelerde okutulan tarih kitapları alelacele yazılmış ve gerçek tarih ile ilgili yazılıp konuşulması farklı şekillerde bir nevi yasaklanmıştır. Gerçeklerin ebedi olarak karartılamayacağı gerçeği ile uydurulan tarihin yalanları zaman içinde ortaya çıkarılmış, gerçek tarih ile ilgili eserler farklı tarihçiler ve araştırmacılar tarafından neşredilmiştir. Yakın dönem gerçek tarihin tam olarak bilinmesi için devlet arşivlerinin açılması gerekmektedir. Bugüne kadar egemen güçlerin en fazla üzerinde durduğu konulardan biri de yakın tarih ile ilgili arşivlerin kapalı tutulmasıdır. Arşivlerin açılması ile birlikte resmi ideolojinin tarih konusundaki yalanlarının ortaya çıkması ile birlikte resmi ideolojinin sacayaklarından biri daha kırılmış olacaktır.

Yakın tarih kimlerden okunmalı?

Bütün bir Osmanlı tarihini, Cumhuriyetin kuruluş yıllarını, Milli Şef dönemini, Menderes iktidarı dönemini ve darbeleri en sağlam ve belgeli bilgileri ile okumak isteyenler mutlaka Mustafa Müftüoğlu’nun müellifi olduğu 12 ciltlik Yalan Söyleyen Tarih Utansın kitabını okumaları gerekir. Eser Başak Yayınları tarafından neşredilmiştir. Yakın tarihimizde işlenen birçok siyasi cinayetin ayrıntılarını öğrenmek isteyenler de Müftüoğlu’nun Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler adlı eserine bakabilirler. Milli Mücadele yılları ile ilgili olarak öğretilen tarihin ne kadar yalan, ne kadar uydurma, ne kadar ezbere olduğunu öğrenmek isteyenler ise yine müellifin 2 ciltlik Milli Mücadele Gerçekleri adlı eserini okuyabilirler.

Yakın tarih ile ilgili gerçekleri, bu konuların konuşulmasının, yazılmasının yasak olduğu dönemde kaleme alanlardan biri de Necip Fazıl Kısakürek’tir. Mustafa Müftüoğlu ile birlikte yaklaşık 3 sene kadar Büyük Doğu mecmuasında yakın tarih ile ilgili konuları belgeli olarak neşreden ve bu sebepten birçok kez mahkemelik olan Necip Fazıl’ın yazdığı Rapor’ların her biri tarihi vesika sayılır. Necip Fazıl, cumhuriyetin kuruluş yılları ve sonrasında vuku bulan tarihî olayları kaleme aldığı Son Devrin Din Mazlumları adlı eserinde ise Sultan Abdulhamid Han, Şeyh Said, İskilipli Atıf Hoca, Said Nursi, Erbilli Esad Efendi ve Dersim katliamı ile ilgili konuları tanıklarının dilinden anlatmaktadır. Özellikle Dersim katliamı ile ilgili kısım okunurken gözyaşlarının göz pınarlarında durması nerdeyse imkânsız. Necip Fazıl’ın tarih ile ilgili bir diğer eseri ise Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar adlı eseridir. Bu eser yakın tarihten ziyade Sokrates’ten başlamak üzere, Sultan Cem, Hallacı Mansur, Genç Osman, Fransız ihtilali, İttihat Terakki cinayetleri ve istiklal mahkemelerindeki bir kısım mağdurları içeren bir çalışmadır. Bilindiği üzere Necip Fazıl’ın eserleri Büyük Doğu Yayınları tarafından neşredilmektedir.

Yakın tarih ile ilgili yazdıkları ve söylediklerinden dolayı mahkemelere düşmüş, hapis yatmış, sürgün yemiş tarihçilerimizden biri de Kadir Mısıroğlu’dur. Kitaplarıyla birlikte TV programlarındaki konuşmaları ve internetteki video kayıtları ile de tanınan bilinen bir araştırmacı tarihçidir. Halihazırda tarih üzerine sohbetlerine devam eden Mısıroğlu, yaşayan tarih ansiklopedisi olarak isimlendirilebilir. Sert mizacı ve net üslubu ile bazen eleştirilere maruz kalsa da yakın tarihin bilinmesinde büyük katkıları olan bir şahsiyettir. Özellikle Lozan ile ilgili kaleme almış olduğu Lozan: Zafer mi Hezimet mi eseri kendi alanında bir numara olarak değerlendirilebilir. 3 cilt olan eserde Lozan ile ilgili bütün ayrıntılar bulunabilir. Sultan Vahidettin, Sultan Abdulaziz ve Sultan 2. Abdulhamid Han’ı anlattığı eserler de derin bir araştırma ve ince analizler içeren çalışmalardır. Özellikle Osmanlı döneminde yaşamış tarihî şahsiyetler ile ilgili kaleme aldığı romanlar da tarih okumalarına yeni başlayanlar için okunabilecek eserlerdir. Kadir Mısıroğlu’nun kitapları Sebil Yayınları tarafından neşredilmektedir.

Tarihten çok siyaset ile ilgisi olan fakat yakın tarih ile ilgili 3 ciltlik bir çalışması olan Hasan Hüseyin Ceylan’ın müellifi olduğu Cumhuriyet Dönemi Din ve Devlet İlişkileri adlı çalışma da yakın tarihe ışık tutan, araştırmaya dayalı, belgelerin dili ile yakın tarihin ele alındığı bir çalışmadır. Risale Yayınları tarafından neşredilmiştir.

Son dönemlerde yakın tarih ile ilgili eser kaleme alan genç yazarlardan biri de Mustafa Akyol’dur. Yazarın Gayrı Resmi Yakın Tarih adlı eseri Etkileşim Yayınları’ndan çıktı.

Derin Tarih isminde çıkardığı dergi ile yakın tarih alanındaki çalışmaları topluma tedrici olarak veren Mustafa Armağan, çalışmaları ile resmi ideolojinin dayattığı tarih algısının yerine gerçek tarihî bilgileri topluma vermeye çalışan araştırmacı bir tarihçidir. Paşaların Hesaplaşması adlı eserinde Cumhuriyeti kuran kadroların arasındaki sürtüşme ve kavgaların içyüzü okuyucuya sunuluyor. Bazı paşaların nasıl kahraman ilan edildiği, bazılarının ise neden hain ilan edildiği ile ilgili ilginç bilgileri içeren bir çalışma. Küller Altında Yakın Tarih adlı çalışması da okunası bir çalışmadır. Mustafa Armağan’ın kitapları Timaş Yayınları tarafından neşredilmektedir.

Elbette bu isimlerden başka da yakın tarih üzerine nitelikli çalışmalar yapanlar vardır. Fakat biz şimdilik inceleyebildiklerimizi habere konu ettiğimizi belirtelim. Yakın tarih okumaları yaparken, resmi tarih ile alternatif tarih okumalarını karşılaştırmalı yaptığımızda günümüzdeki gelişmeleri daha iyi anlayıp geleceğe yönelik olarak nasıl hareket etmemiz gerektiğine daha sağlıklı karar verebiliriz. Özellikle yakın tarih ile ilgili devlet arşivlerinin açılması gerektiğini bir daha hatırlatarak ve tarihi doğru ve sağlam bir şekilde öğrenmemize vesile olan yazarların vefat etmiş olanlarına rahmet, yaşayanlarına selamet dileyerek noktalayalım haberimizi.

 

Ferhat Özbadem yazdı

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2013, 17:10
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ahmet
Ahmet - 6 yıl Önce

Sevmesek de Sevan nişanyanın yanlış cumhuriyeti tavsiye edilir.

mavi
mavi - 6 yıl Önce

Allah razı olsun, yaz dönemi için yakın tarih alanında ne okusam diye düşünüp Allah'a dua ederken karşıma bu yazı çıktı :)

banner19

banner13