Karatay Üniversitesi Ahilik Dersini Müfredata Koydu

Ahilik geleneği üzerine çalışan biri olarak, Karatay Üniversitesi'nin 'Ahilik ve Meslek Ahlakı' dersini müfredata koyması beni ziyadesiyle sevindirdi. Cihad Meriç yazdı.

Karatay Üniversitesi Ahilik Dersini Müfredata Koydu

"Ahilik" kelimesi her geçen gün biraz daha gündemimize giriyor. Kendi problemlerimizi öz değerlerimizden hareketle çözme arayışları arttıkça ahilik ve benzeri kurumlar daha fazla dikkat çekecektir. Yüzyıllar boyunca toplumsal hayatın nizamına yön vermiş kurumlarımızın geleceğimizin imarında yol gösterici olacağı aklı selim düşünen herkesin kabul edeceği bir durumdur.

Ahilik geleneği üzerine çalışan biri olarak, Karatay Üniversitesi'nin "Ahilik ve Meslek Ahlakı" dersini müfredata koyması beni ziyadesiyle sevindirdi. Karatay Üniversitesi yönetimi, “bu dersi koyduk, işte bunlar da notları” demedi; seçkin, işinin ehli bir çalışma ve danışma kurulu oluşturdu. Bu durum ayrıca tebriğe şayan ve böyle çalışmalar yapmak isteyenlere örnek olması gereken bir yaklaşım. İkinci baskı için tekrar kitabın değerlendirilmesinin istenmesi vesilesiyle hem kitabı değerlendirdim hem de yapılan işin güzelliğini ve faydasını anlatmak istedim.

"Ahilik ve Meslek Ahlakı" dersi gecikmiş bir karar. Karatay Üniversitesi'nin, yaptığı bu girişim ile diğer üniversitelere ve dahi Milli Eğitim Bakanlığı'na örnek olmasını temenni ediyoruz. Aslında "Ahilik ve Meslek Ahlakı" dersi ortaokuldan itibaren müfredata alınmalıdır. En azından ivedi olarak geleceğin ahilerini yetiştirmesi beklenen meslek liselerinde bu başlık altında ders konulmalıdır. Öncelikle halihazırda meslek liselerinde okutulan Mesleki Gelişim dersi içine önümüzdeki dönemden itibaren "Ahilik ve Meslek Ahlakı" başlıklı bir modül eklenebilir. Bir sonraki dönem müstakil bir ders olarak düzenlenebilir. Gerekli altyapı oluştuğunda tüm liselerde bu ders okutulmalıdır. Bugün ortaöğretim ve üniversitede mesleki eğitim ve rehberliğin yetersizliği ve çalışma hayatımızdaki yozlaşma düşünülürse konunun önemi daha iyi kavranır. Önümüzde güzel bir model var. Sekiz yüzyıl hayatın parçası olmuş, sınanmış, tecrübe biriktirmiş altın değerindeki ahilik geleneğinden yeterince faydalanamıyoruz.

"Ahilik ve Meslek Ahlakı" ders kitabı için tuttuğum birkaç kısa not

“Ahi Evren'in nesebi” başlığında Evran mı, Evren mi açıklaması yapılmadan Evren söyleyişi peşinen kabul edilmiş. Bu konu tartışmalı olduğu için kısa bir not düşülebilir. (S 19) Ölüm tarihinin hesaplandığı kaynak da tartışmalı durumda. Hem orada kaynak verilmeli hem de kesin olmadığı belirtilmelidir. (S20) Kirmani'nin kızı ile evliliği de tartışmalı bir konu ve ayrıca burada da kaynak kullanılmamış. İlerleyen sayfalarda kaynak verilmiş olsa da kaynağı ilk geçen yerde belirtmek daha iyi olur kanaatindeyim. (S21)

Bu gibi açıklamalar neden önemli? Bir süre sonra kaynaksız, kişisel öngörü olarak ortaya atılan meseleler bir kuşak sonra kaynak olarak kullanılmaya başlıyor. Ve bir süre sonra herkes tartışmasız, eleştirisiz, yanlış olma ihtimali yüksek bir konuyu doğru kabul ediyor. Son yıllarda “ahilik kaynakları”, “ahilik araştırmaları” konu başlıklı kitapların yayınlanması, ahilik üzerindeki bilgi kirliliğini giderecektir. Ayrıca arşivler açıldıkça, arşivlerdeki değerli eserler günümüz Türkçesine kazandırıldıkça geçmişin birçok değerini daha iyi tanıyacağız.

Sosyal bilimcilerin şimdiye kadar çok da ön plana çıkarmadıkları veya alanları gereği kavrayamadıkları konular hem ders kitabında hem de bundan sonraki çalışmalarda daha fazla ön plana çıkarılmalıdır.

"Ahilik ve Mesleki Eğitim" başlığı belki de en çok işlenmesi gereken konu olmasına rağmen bir kaç çalışma dışında yeterince çalışıldığı söylenemez. Özellikle "Girişimcilik ve Ahilik" başlığı önemlidir. Şimdiki okul sistemi daha çok patronuna itaat edecek işçi yetiştirme üzerine kuruludur. Fakat Ahilik geleneği kişiyi kendi işinin patronu olacak şekilde girişimci ruh ile yetiştirir. Velev ki kendi işini kuramasın, başkasının yanında çalışsın, o işi de kendi işi gibi yapar. "İş güvenliği, sağlığı ve Ahilik" konusunda şunu söyleyebiliriz: İş güvenliği Batı kaynaklarında sanayi devrimi ile başlatılır. Ahilik geleneği 13.yy'dan başlayarak iş güvenliği bilinciyle çalışmıştır. "Kalite, Kurumsal Yönetim ve Ahilik" başlığı altında da söyleyecek sözümüz çok. "Orta Sandıkları", kısaca değinilen konulardan. Oysa bugün rant ve faiz üzerine kurulu sistemin tek alternatifidir. "Sosyal Güvenlik ve Ahilik" konusu yine bence şimdiki sistemin önündedir ve iyi anlaşılırsa açık veren ve ileride daha açık vermesi muhtemel SGK sisteminin reformunu sağlayabilir. Batının bile geleceğini kara kara düşündüğü sosyal güvenlik sistemi, ahilik geleneğinde akıcı ve akılcı bir şekilde çalışmıştır. Direkt ihtiyaç sahibini hedef almıştır. Emeklilik, çalışamayacak durumda olanlar için geçerlidir. Ve yaşlandığı halde iş yeri faal olan ve işyerinden geliri olanı sandık kapsama almamıştır. Örnek olarak, zengin bir işadamının SGK'dan emekli maaşı alması komiktir.
Bu ve benzeri başlıklar araştırmacıları beklemektedir. Özellikle farklı alanlardan konuya bakılarak araştırmalar zenginleştirilmelidir.

Şimdiye kadar diğer çalışmalardan farklı olarak dikkatimi çeken ve kitabın yeni baskısına katkı sağlayacağını düşündüğüm üç kitabı kısaca tanıtarak yazımı bitirmek istiyorum. Hulis Doğan’ın Ekin Kitapevi’nden çıkan "Ahilik ve Örtülü Bilgi (Günümüz İşletmecilerine Dersler)” kitabının içeriği ders kitabına zenginlik katacaktır. Yaşanan ve yaşanabilir Ahilik için bence önemli bir kitap. Muhittin Şimşek’in Hayat Yayınları’ndan çıkan "Toplam Kalite Yönetimi ve Tarihteki Bir Uygulaması: Ahilik” kitabının bakışı da bizi 21. yüzyıla hitap eden bir ahilik ile muhatap kılacaktır. Son olarak, Muallim Cevdet’in İşaret Yayınları’ndan çıkan "İslam Fütüvveti ve Türk Ahiliği (İbn-i Batuta'ya Zeyl)” kitabı 2008 yılında Türkçeye kazandırılmış kaynak kitaptır. Birçok popüler ahilik kitabı kaynak belirtmeden bu kitabın verilerini kullanmıştır. Özellikle dikkat ettim, bazı atıflar bu kaynağı konu alan kitaplara yapılmıştır. Artık kitabın kendisi elimizde olduğuna göre kaynaklar bu kitaptan verilmelidir.

Nasip olursa bu konularda yazmaya devam edeceğiz. Hayra vesile olabilirsek ne mutlu.

 

Cihad Meriç

Yayın Tarihi: 06 Nisan 2016 Çarşamba 16:06 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2016, 14:17
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mahmut çelik us
Mahmut çelik us - 6 yıl Önce

Son zamanlar ahilikle ilgili okuduğum en muhtevalı yazı yazarı ve dunyabizim.com tebrik ediyorum devamını bekliyoruz

cihad meriç
cihad meriç - 6 yıl Önce

katı dergi için buradaki konu başlıklarını açıklayan iki yazı kaleme aldım. inşallah yeniden düzenleme yaparak sitemizde de paylaşırız.ayrıca şu sevindirici haberi verelim. bu yıl mesleki gelişim dersine "ahilik ve meslek ahlakı" modülü eklendi. inşaallah tüm liselerde ve meslek lisesinde müstakil ders olarak görürüz.

banner19

banner36