Kaldırın duvarları, yıkın gitsin hepsini!

Bu duvarlar, tel örgüler selamet ve esenliğin habercisi mi, yoksa mevcut küresel mantığın kaos ve karmaşanın engellenmesindeki acziyetinin göstergesi mi?

Kaldırın duvarları, yıkın gitsin hepsini!

Filistin - İsrail utanç duvarı

Çin Seddi M.Ö. 200’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen, dünyanın bilinen en eski sınır duvarıdır. O zamanki idarecilerin bu seddi inşa ediş sebepleri, ülkelerini saldırılardan korumak ve cezalandırmak istedikleri kimseleri en ağır işlerden biri olarak bu seddin inşaatında çalıştırmaktı. İnsanlar bu seddi turistik bir mekân niyetiyle geziyor lakin şu anda bu seddi misal alarak yapılan setlere bakılarak Çin seddinin insanlığa ne kadar pahalıya mal olduğunu anlamak mümkün.

Selamet ve esenlik habercisi mi, acziyet göstergesi mi?

Çin Seddi’nin birçok devlete ilham kaynağı olduğunu söylemek de mümkün. Tabi misali bir Çin Seddi’ne bağlamak hata olur, zira dünyanın asırlar süren bir kale tecrübesi var. Bunun en belirgin misali Berlin Duvarı ya da diğer adıyla “Utanç Duvarı” ile ortaya çıkmıştır. Yıkılmasıyla insanlığın zaferi olarak görülen ve yıkıldıktan sonra bunun bir son olduğu zannedilen bu duvar da, aynen Çin Seddi gibi bir emsal olmuştur. Yalnız bir farkla ki bu duvar her ne kadar yıkılmış ise de “modern manada bir Çin Seddi nasıl olur”u göstermiştir. Bu babda bugün dünyanın birçok yerinde Berlin Duvarı’na benzer duvarlar inşa edilmiştir ve halen inşa edilmeye devam edilmektedirler.

Dominik Cumhuriyeti - Haiti sınrıı

Bu duvarlar, çitler ve setler, yapıldıkları yerlere göre farklı sebepler taşımaktadırlar. Kaçakçılığa mani olmak, saldırılardan korunmak, ablukaya almak, insan ticaretine mani olmak gibi sebepler üzerine inşa edildiği ifade edilen bu duvarlar, bugün gelinen noktada dünyamızın, barışa ve savaşa olan uzaklık-yakınlık ilişkisini ve 19. yüzyılda başlayan medenileşmek ve medenileştirmek hareketlerinin neticelerinnin neler olduğunu görmek açısından bizim için büyük bir fırsat. Zira bu setler, hudutların tel örgüler, mayınlar, duvarlar ve radarlarla donatılmasının selamet ve esenliğin habercisi mi, yoksa mevcut küresel mantığın kaos ve karmaşanın engellenmesindeki acziyetinin göstergesi mi olduğu sorusunu sormamıza sebep olacaktır. Böylelikle son iki yüzyılın Batılılaşma ile bize getirdiklerinin yahut bizden götürdüklerinin başka bir cephaden mütalaa fırsatı yakalamış olacağız.

Bilinen bazı duvarlar

1-Batı Şeria duvarı

Filisitin - İsrail utanç duvarı

2002 senesinde Ariel Şaron tarafından inşaatı başlatılmış ve Batı Şeria bölgesinin etrafı bu duvarla kuşatılmıştır. Duvarın yapılış sebebi İsrail’in resmi ağızlarınca “güvenlik”tir. İsrail’e rahat vermeyen direniş örgütlerinin saldırılarını engelleme olarak bir güvenlik konsepti anlayışında inşa edilen duvarın ilk etabı 110 km olarak tamamlanmıştır. Bu duvar sadece bir sınıra çekilmiş olmayıp, birçok köy ve kasabanın etrafını da çevirmekte ve üzerindeki kapılar açılmadığı takdirde bu kasabalar adeta bir hapishaneye çevrilmektedir. Bu yolla İsrail, Filistin halkını sindirmeyi ve kontrol etmeyi planlamaktadır.

İsrail’in bu politikasını bir 1. Dünya Savaşı’nda İtalya da uygulamıştır. Ömer Muhtar’ın mücahedesini kırmak maksadıyla 270 km’lik tel örgüler ve askerlerden oluşan bir seddi Libya-Mısır sınırına çektiren General Graziani, bununla kalmayıp, halkı da tel örgülü açık hava hapishanelerinde “toplama kampları”nda toplattırmıştır. Graziani’nin buradaki hedefi Libya-Mısır sınırına örülen set ile dış yardımın mücahidlere ulaşmasını engellemek ve halkı tel örgüler ardında toplayarak direnişin halk tabanını kesmek olmuştur ki bu noktada planın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda İsrail de bu yakın tarih tecrübesini tatbik etmek suretiyle, Filistin topraklarındaki direnişi kırmak ve halktan koparmaya çalışmaktadır.

ABD - Meksika pasifik sınırı

İsrail’in inşa ettiği bu duvar hakkında uluslar arası kuruluşlardan birçok tepki gelmiş ve raporlar yayınlanmış, lakin İsrail her zamanki aymazlığını sürdürerek tüm ihtarları kulak ardı etmiş ve bu duvarın sadece güvenlik maksadıyla yapıldığını söylemeye devam etmiştir.

İsrail, Mısır’da Hüsnü Mübarek idaresi ile ortak olarak Gazze-Mısır sınırına tünelleri engellemek için 10 km uzunluğunda ve 18 metre derinliğinde bir duvar inşası için de kolları sıvamıştı ki, Mübarek’in devrilmesiyle bu planından vazgeçmek zorunda kaldı.

Utanç duvarını İsrail’in en büyük savunma şirketi olan Elbit yapmıştır. Aynı zamanda Amerika-Meksika sınırındaki duvarın yapımını da bu şirket üstlenmiştir. Böylece aynı firma iki ülkede de aynı şekilde icraatlarda bulunarak, modern Amerika’nın insaniyetinin daha iyi tahlil edilebilmesine vesile olmuştur.

2-Batı Sahra duvarı

Bu duvar Fas kralı İkinci Hasan tarafından yaptırılmış olup 1980 yılında inşaatına başlanmıştır. Duvarın yapılmasıyla Batı Sahra’da yaşayan halk birbirinden ayrılmak mecburiyetinde kalmış ve bu duvar sebebiyle birçok insan ölmüş, birçok hayvan da telef olmuştur.

sınır

3-İspanya-Fas sınırı

Bu ifade esasen biraz şaşırtıcı olabilir. Zira birçok insan Fas ve İspanya’nın arasındaki sınırın Cebel-i Tarık Boğazı olduğunu zanneder. Oysa İspanya, Fas topraklarının içinde ve sahilde yer almakta olan Septe ve Melilla adlı iki küçük şehri elinde bulundurmaktadır. Afrika içinde bir avuç Avrupa diye de isimlendirilen bu topraklara “Fas’ın içinde bir İspanya” da denilmektedir. İspanya, Fas topraklarını, işgalden sonra Fas’a geri bırakmasına rağmen bu iki şehri hâlâ elinde tutmaktadır. Her ne kadar bugün Faslıların bu şehirlere girişleri oldukça kolay olsa da İspanya, sınıra ördüğü bir setle kaçakçılığı önlemek adına bütün kontrolleri sınır kapılarında toplamıştır. İspanya, maksadını kaçakçılık ve Avrupa’ya izinsiz girme teşebbüslerinin önüne geçme olarak göstermektedir.

4-Hindistan-Bangladeş sınırı

Hindistan, Bangladeş ile 4.000 km uzunluğunda bir sınıra sahip. Bu sınır dünyanın en uzun sınırlarından birisi olması yanında en kanlı sınırlarından da biri. İnsan Hakları Örgütüne göre Hindistan polisi, 10 senede yaklaşık bin Bangladeşliyi sınırda vurarak öldürdü. Hindistan, Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılması için Bangladeş’e alenen destek vermişken, bugün, birçok sahada önünü kesmeye çalışmakta ve 25 yıl süren çalışmalarla sınıra bir set çekmeye çalışmaktadır. Sınıra çekilecek olan set, iki sıra halinde dikenli tellerle kaplı ve iki sıranın arası mayınlar ile döşenmiş halde.

Bu dört set veya duvar, dünyadaki birçok utanç duvarından sadece bir kaçı. Bunların yanında 700 km’lik İran-Pakistan sınırından 300 km’lik Amerika-Meksika sınırına kadar birçok yerde sınır duvarları var.

Fas - İspanya sınırı

Mesele sadece duvar örülmesi ve sınırların kapatılması meselesi değildir. Asıl mesele tüm duvarların karmaşadan dolayı inşa edilmesi, dünyada “saldıran ve korunan” yahut “saldıranları kuşatan” gibi bir takım sınıf farklılıklarının olduğunu göstermesidir; İslam’ın huzur ve selameti ile yaşaması beklenen ülkelerde bu durumun daha fazla artması ve “ümmet” mantığının bu duvarlarla ciddi manada sınırlandırılmasıdır.

 

Muhammed Beşir Beşir yazdı

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2012, 10:12
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13