İmtihanlarımızın kaynağıdır zaaflarımız

Bizim amacımız sadece tarihte ne yaşandığını bilmek değil, yaşanan o olaydan günümüze uygun dersi çıkarabilmektir. Salih’in kavminin bize öğrettiği, imtihanlarımızın zaaflarımızdan geleceğidir. Elif Yardım yazdı.

İmtihanlarımızın kaynağıdır zaaflarımız

Kur’an-ı Kerim’de yer alan kıssalardan biri, Salih peygamberin mücadele ile dolu hikâyesidir. Bu kıssa Kur’an’ı Kerim’de yetmiş altı ayette ele alınmış, “Salih” ismi ise sekiz yerde zikredilmiştir.

Salih, dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud Kavmi’ne peygamber olarak gönderilmiştir.

Semud kavmi, coğrafî olarak ne yazık ki suya ulaşımın zor olduğu, çöl eteklerine kurulmuş bir şehrin insanlarıydı. Hem fizikî olarak hem de aklî melekelerini kullanma açısından güçlü bir topluluk olmalarına rağmen zayıf bir noktaları vardı. Bu da onların birçoğunu iman etmekten alıkoyacak olan “Su” idi. “Semud” kelimesinin “Semed” kökünden gelmesi ve “Az su” anlamını taşıması da bunun bir göstergesidir. Zamanla su onların en büyük zaafları olmuş, bu zaafı bir adım daha ileriye taşıyarak bir deve1 sebebiyle helaklerini getirmişti…

Kendisine peygamberliğin verildiğini söyleyen Salih’ten, peygamber olduğuna dair bir mucize istemişlerdi. Allah Teâlâ da bir kayanın içinden dişi bir deve göndererek mucizeyi onlara sundu.2 Ama bir şart koşmuştu; sudan bir gün onlar bir gün de deve içecekti. Yani en çok zaafları olan şeye bir ortak çıkmıştı. Bu da Semud kavmini oldukça rahatsız etmişti. Sularını kaybetme korkusu onlar için gitgide inanılmaz bir hırsa dönüşmüş ve en sonunda deveyi keserek helaklarına sebebiyet vermişlerdi.3

Tüm bunlara rağmen Salih, kavmini kulluğa ve mağfirete çağırmaktan geri durmamış:

“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. O sizi yerden (Topraktan) yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse O’ndan mağfiret isteyin; sonra da O’na tevbe edin! Çünkü Rabbim (Kullarına) çok yakındır, (Dualarını) kabul edendir.”4 diyerek onları tövbeye davet etmişti.

Salih, her türlü yönlendirmeye ve uyarılara rağmen gidilmesi gereken yolu seçmeyen kavmini hata yaptılar diye hemen terk etmemiş, tekrar tekrar yol göstererek âdeta şöyle seslenmiştir: “Ey kavmim; onca çağrıya kulak asmayıp zaaflarınıza yenik düşmüş olabilirsiniz. Ama o Allah öyle bir yaratıcıdır ki bağışlanma isteyip tövbe ettiğiniz takdirde size hiçbir kapısı kapalı değildir. Yeter ki nasıl gelmeniz gerektiğini bilin ve gelin...”

İnsanoğlu yaşamı boyunca zaaflarına hep yenik düşmüştür. Çünkü bir şeyi çok değerli görmek beraberinde onu kaybetme korkusunu getirir. Onu kaybetme korkusu ise farkında olmadan insanı hırs ve kibirle karşı karşıya getirir.

Asırlardır süregelen dünya hayatında insanoğlunun birçok şeyinin değiştiğini ve çeşitlendiğini görmekteyiz. Zaaflar da bu değişimden payını almış bir kavramdır. O gün Semud kavminin zaafı su idi. Allah Teâlâ, bu zaaflarının sonuçlarını hatırlatmış ancak kimi anlamak istememiş kimisi ise aldırış etmemiştir.5 Tüm eski kavimlere bakıldığında ortaya çıkan bir gerçek vardır ki istenilen mucizenin hakkını veremeyip inkâr etmek, helakın da geleceğinin göstergesidir.

Bizim amacımız sadece tarihte ne yaşandığını bilmek değil, yaşanan o olaydan günümüze uygun dersi çıkarabilmektir. Salih’in  kavminin bize öğrettiği, imtihanlarımızın zaaflarımızdan geleceğidir.

Semud kavmine baktığımızda anlıyoruz ki kişinin zaaflarını, yaşadığı dönem ve çevresi etkilemektedir. Ancak Salih’e  baktığımızda da anlıyoruz ki dönüşü olmayan hiçbir zafiyet yoktur. Bu şekilde hareket ettiğimiz takdirde, arşın gölgesi altında gölgelenecek gençler zümresinde olmamamız için hiçbir sebep yok.

Bugün bizlerin de kişiden kişiye değişen ve artan; aile sevgisi, evlat sevgisi, anne-baba sevgisi, mal-mülk sevgisi, eş sevgisi gibi zaafları var. Bizler, Rabbimizi çok sevdiğimizi söyleyip çoğu zaman bu sözün gereğince hareket edemiyoruz. Çünkü kaybetme korkusunun yönlendirmesiyle hareket ediyoruz. Fakat Salih’in  kavmine yaptığı çağrıya kulak vererek zaaflarımızın bizi götüreceği akıbetten haberdar olmalıyız.

Elif Yardım

Dipnot:

1 Bir deve 10 dk. içerisinde yaklaşık 80-90   litre su içer.

2 Kamer Suresi, 27; Şuara Suresi, 154-155

3 Hud Suresi, 65

4 Hud Suresi, 61

5 Enfal Suresi, 28. Ayet-i Kerime

Yayın Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 04:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 03:49
YORUM EKLE

banner19

banner36